Thứ năm 25/04/2024 10:27 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sở Xây dựng Hà Nội kiểm tra, xử lý những thông tin Báo điện tử Xây dựng phản ánh

08:49 | 16/06/2023

(Xây dựng) – Sở Xây dựng Hà Nội có Văn bản số 4046/SXD-TTr về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh đối với các vấn đề bức xúc liên quan đến các công trình vi phạm trong lĩnh vực đất đai tại các huyện Thường Tín và Phú Xuyên. Theo đó, khẳng định những nội dung mà Báo điện tử Xây dựng phản ánh là có cơ sở.

Sở Xây dựng Hà Nội kiểm tra, xử lý những thông tin Báo điện tử Xây dựng phản ánh
Trạm trộn bê tông Việt Phát tại thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín.

Ngày 23/5/2023, UBND Thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 1514/UBND-TH về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh các vấn đề, vụ việc bức xúc trên địa bàn Thành phố theo Báo cáo số 538-BC/BTGTU ngày 17/5/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy liên quan tới 02 bài viết đã được đăng tải trên Báo điện tử Xây dựng: “Thường Tín (Hà Nội): Biến đất nông nghiệp thành trạm trộn bê tông - sai phạm đã tồn tại từ lâu” ngày 02/5/2023 và “Phú Xuyên (Hà Nội): Cần xử lý dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép trên đất công, đất nông nghiệp” ngày 08/5/2023. Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo: Giao Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị (Sở Xây dựng, UBND huyện Thường Tín, UBND huyện Phú Xuyên) chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin và xử lý các vấn đề báo chí phản ánh theo quy định của pháp luật.

Thực hiện những chỉ đạo nêu trên, Sở Xây dựng đã giao Thanh tra Sở kiểm tra, xử lý theo quy định và có thông báo đặt lịch làm việc số 154/TB-TTr (P2) gửi UBND huyện Thường Tín và UBND huyện Phú Xuyên.

Ngày 5/6/2023, Đoàn kiểm tra Thanh tra Sở Xây dựng chủ trì làm việc cùng đại diện UBND huyện Thường Tín và UBND xã Minh Cường. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã cung cấp các Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 30/12/2022, số 17/BC-QLTTXDĐT ngày 28/3/2023, số 74/BC-UBND ngày 05/6/2023 kèm theo các hồ sơ tài liệu gồm: Biên bản vi phạm hành chính về pháp luật đất đai ngày18/8/2008, biên bản kiểm tra xác định hiện trạng đất vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ngày 18/8/2008, biên bản đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật về đất đai ngày 18/8/2008, thông báo yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng trái phép ngày 19/8/2008, biên bản làm việc ngày 16/3/2023 của các cơ quan chuyên môn huyện Thường Tín, UBND xã Minh Cường và Công ty vận tải thương mại Việt Phát (Công ty Việt Phát).

Qua kiểm tra hiện trường, trạm trộn bê tông Việt Phát nằm tại khu vực Ô3, thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín có một số hạng mục công trình như sau: (1) Khung cột sắt xung quanh quây tôn, mái lợp tôn cao khoảng 5m, diện tích khoảng 450m2, hiện là nhà ở cho công nhân; (2) Khung cột sắt xung quanh quây tôn, mái lợp tôn cao khoảng 5m, diện tích khoảng 300m2, hiện là nhà để xe ô tô, xe máy của cán bộ công nhân Công ty; (3) Xưởng sản xuất khung cột sắt xung quanh quây tôn, mái lợp tôn cao khoảng 5m, diện tích khoảng 350m2; (4) Văn phòng giao dịch tường xây gạch mái lợp tôn cao khoảng 3,5m diện tích khoảng 60m2; (5) Nhà bảo vệ xây gạch mái lợp tôn cao khoảng 2,5m, diện tích khoảng 15m2; (6) Dây chuyền trạm trộn bê tông tươi, tại thời điểm kiểm tra không hoạt động; Diện tích còn lại gồm cổng, sân, đường đổ bê tông, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, đá...

Trên cơ sở kết quả làm việc, hồ sơ và tài liệu nhận được, Sở Xây dựng nhận thấy nội dung Báo điện tử Xây dựng phản ánh là có cơ sở. Trạm trộn bê tông của ông Nguyễn Tiến Doãn tại khu vực Ô3, thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường gồm một số hạng mục công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, sử dụng đất không đúng mục đích là hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tháng 8/2008, UBND xã Minh Cường có thiết lập biên bản vi phạm hành chính đối với một số hạng mục gồm: 02 nhà cấp 4 diện tích 134,75m2 và diện tích 60m2; xưởng sản xuất diện tích 362,3m2, tuy nhiên UBND xã Minh Cường không ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Trong quá trình sử dụng tiếp theo, hộ ông Doãn có phát sinh xây dựng công trình gồm: Nhà để xe 298m2, nhà bảo vệ 16,2m2 và công trình cũ cho công nhân ở xây dựng thêm diện tích 331,25m2, UBND xã Minh Cường không thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm. Đến nay, các hạng mục công trình vi phạm trên đất nông nghiệp vẫn còn tồn tại.

UBND huyện Thường Tín chưa có báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm đối với trạm trộn bê tông tại xã Minh Cường theo nội dung tại Thông báo đặt lịch làm việc của Thanh tra Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng Hà Nội kiểm tra, xử lý những thông tin Báo điện tử Xây dựng phản ánh
Văn bản số 4046/SXD-TTr ngày 12/6/2023 của Sở Xây dựng Hà Nội.

Cũng trong ngày 05/6/2023, Đoàn kiểm tra Thanh tra Sở Xây dựng chủ trì làm việc cùng đại diện UBND huyện Phú Xuyên (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện), UBND thị trấn Phú Xuyên và UBND xã Phúc Tiến.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Phú Xuyên cung cấp báo cáo số 234/BC-UBND ngày 02/6/2023 về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thị trấn Phú Xuyên và xã Phúc Tiến theo phản ánh báo chí, báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ủy và UBND Thành phố; UBND thị trấn Phú Xuyên có báo cáo số 53/BC-UBND ngày 05/6/2023 gửi Đoàn kiểm tra; UBND xã Phúc Tiến chưa có báo cáo theo yêu cầu tại Thông báo đặt lịch làm việc số 154/TB- TTr(P2) ngày 01/6/2023 của Sở Xây dựng.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu UBND huyện Phú Xuyên, UBND thị trấn Phú Xuyên, UBND xã Phúc Tiến bổ sung, hoàn thiện báo cáo (làm rõ thời điểm, diễn biến quá trình xử lý, quy mô hiện trạng tại thời điểm kiểm tra, việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của đối tượng vi phạm...), hồ sơ xử lý vi phạm về lĩnh vực đất đai đối với các trường hợp nêu trên. Gửi tới Sở Xây dựng (thông qua Thanh tra Sở) trước ngày 07/6/2023 để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

Ngày 07/6/2023, UBND thị trấn Phú Xuyên đã có báo cáo bổ sung số 55/BC-UBND ngày 06/6/2023 gửi Đoàn kiểm tra kèm theo: Hồ sơ xử lý vi phạm đối với trường hợp của ông Đầm Văn Nghìn (đã mất) và bợ là bà Đào Thị Lan (biên bản vi phạm hành chính, báo cáo đề xuất xử phạt vi phạm hành chính của UBND thị trấn Phú Xuyên). Hồ sơ xử lý vi phạm đối với trường hợp của ông Vũ Văn Ba - phần công trình xây dựng trên diện tích đất nông nghiệp (biên bản vi phạm hành chính, báo cáo đề xuất xử phạt vi phạm hành chính của UBND thị trấn Phú Xuyên).

UBND xã Phúc Tiến có báo cáo số 48/BC-UBND ngày 05/6/2023 báo cáo nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, quá trình xử lý vi phạm đối với ông Vũ Văn Ba tại khu vực Vực Diền thôn Ứng Hòa và cung cấp hồ sơ xử lý vi phạm đối với trường hợp của ông Vũ Văn Ba - phần công trình xây dựng trên diện tích đất nông nghiệp (biên bản vi phạm hành chính, báo cáo đề xuất xử phạt vi phạm hành chính của UBND xã Phúc Tiến và quyết định xử phạt vi phạm hành chính...).

UBND huyện Phú Xuyên có Báo cáo số 250/BC-UBND ngày 08/6/2023.

Sở Xây dựng Hà Nội kiểm tra, xử lý những thông tin Báo điện tử Xây dựng phản ánh
Công trình của ông Vũ Văn Ba được xác định vi phạm trong lĩnh vực đất đai nằm trong ranh giới giữa thôn Ứng Hòa, xã Phúc Tiến và tiểu khu Đại Nam, thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên).

Theo các báo cáo bằng văn bản nêu trên của các đơn vị và báo cáo tại buổi làm việc giữa Thanh tra Sở Xây dựng và UBND huyện Phú Xuyên, UBND thị trấn Phú Xuyên, UBND xã Phúc Tiến:

Trường hợp công trình xây dựng của ông Vũ Văn Ba vi phạm trong lĩnh vực đất đai thuộc địa bàn giáp ranh thuộc thôn Ứng Hòa, xã Phúc Tiến và tiểu khu Đại Nam, thị trấn Phú Xuyên (phân định bởi ranh giới 364) và được phát hiện vi phạm từ tháng 07/2022. Ngày 15/7/2022, UBND thị trấn có báo cáo số 64/BC-UBND đề nghị xác định mốc giới 364 làm cơ sở để 2 xã, thị trấn làm căn cứ lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Đến tháng 3/2023 đã có kết quả xác định mốc giới 364 giữa xã Phúc Tiến và thị trấn Phú Xuyên.

Phần diện tích đất và công trình vi phạm thuộc địa bàn xã Phúc Tiến, về nguồn gốc đất: Công trình, hạng mục công trình xây dựng trên đất nông nghiệp không phải đất trồng lúa (đất thùng vũng, đất công) do UBND xã Phúc Tiến quản lý. Ngày 12/4/2023, UBND xã Phúc Tiến đã tiến lập Biên bản vi phạm hành chính số 02/BB-VPHC trong lĩnh vực đất đai về hành vi lấn chiếm đất nông nghiệp không phải đất trồng lúa đối với ông Vũ Văn Ba. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1317/QĐ-XPHC ngày 25/4/2023 về xử phạt vi phạm hành chính.

Đến nay, ông Vũ Văn Ba chưa chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 877/UBND-QLTTXD ngày 17/5/2023 về việc đôn đốc việc chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và chỉ đạo các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND xã Phúc Tiến hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định cưỡng chế theo quy định.

Phần diện tích đất và công trình vi phạm thuộc địa bàn thị trấn Phú Xuyên, về nguồn gốc đất: Công trình, hạng mục công trình xây dựng trên đất nông nghiệp không phải đất trồng lúa và đất đã được cấp giấy chứng nhận (thuộc phần đất của hộ bà Nguyễn Thị Xuân - người mua tài sản bán đấu giá theo Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 02/3/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Xuyên).

Đến tháng 3/2023 đã có kết quả xác định mốc giới 364 giữa xã Phúc Tiến và thị trấn Phú Xuyên. Tuy nhiên, ông Vũ Văn Ba tiếp tục có đơn kiến nghị, xem xét trả lại sổ đất cho gia đình, vì năm 2002, bà Vũ Thu Thủy (vợ ông Vũ Văn Ba) được Hợp tác xã nông nghiệp Đại Đồng cho nộp số tiền là 24.000.000 đồng và ông Ba cho rằng nộp tiền sử dụng đất tại vị trí xây dựng. Tổ công tác giải quyết đơn thư thị trấn Phú Xuyên tiến hành kiểm tra, xác minh, đồng thời ban hành văn bản trả lời đơn thư kiến nghị của công dân đối với ông Vũ Văn Ba theo quy định.

Ngày 01/6/2023, UBND thị trấn Phú Xuyên đã kiểm tra, xác minh và thiết lập Biên bản vi phạm hành chính số 04/BB-VPHC trong lĩnh vực đất đai đối với ông Vũ Văn Ba về hành vi lấn chiếm đất nông nghiệp không phải đất trồng lúa (do UBND thị trấn Phú Xuyên quản lý tại khu vực Đường Cái, tiểu khu Đại Nam). UBND thị trấn Phú Xuyên đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Thời gian tới, UBND thị trấn Phú Xuyên tiếp tục vận động gia đình ông Vũ Văn Ba chấp hành tự tháo dỡ công trình vi phạm. Nếu không tự tháo dỡ, UBND thị trấn sẽ tiếp tục tham mưu đề xuất UBND huyện ban hành Quyết định cưỡng chế cùng với phần công trình xây dựng vi phạm thuộc địa bàn xã Phúc Tiến.

UBND thị trấn Phú Xuyên đã làm việc với các bên liên quan và xác định ông Ba tự ý xây dựng công trình trên phần đất của bà Xuân là lấn chiếm đất (bà Xuân đã có đơn đề nghị UBND thị trấn Phú Xuyên xác minh thửa đất từ tháng 9/2022). Sau khi xác minh bà Xuân tiếp tục có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất với ông Vũ Văn Ba. UBND thị trấn đã mời các bên liên quan để thực hiện việc hòa giải tranh chấp đất đai (nếu hòa giải không thành thì có văn bản hướng dẫn công dân liên hệ Tòa án nhân dân để giải quyết theo quy định).

Đối với công trình xưởng đá của ông Đầm Văn Nghìn (đã mất), thuộc địa bàn thị trấn Phú Xuyên:

Về nguồn gốc đất: Đất ở đã được cấp giấy chứng nhận và đất nông nghiệp không phải đất trồng lúa do UBND thị trấn quản lý. Phần công trình, hạng mục công trình xây dựng trên diện tích đất nông nghiệp: Năm 2013, ông Nghìn dựng cột bê tông, lợp mái tôn xây dựng công trình sản xuất gạch papanh với diện tích 40,5m2 trên diện tích nền sử dụng là 216m2. UBND thị trấn đã kiểm tra, thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, xử phạt 2.000.000 đồng và yêu cầu gia đình ông Nghìn (vợ là bà Đào Thị Hà) tháo dỡ công trình vi phạm trên.

Đối với phần diện tích công trình ngoài diện tích theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở số A205002, bà Đào Thị Hà tiếp tục đổ đất lấn đất công và xây dựng lán tôn, chuồng gà, chuồng chó để sản xuất nông nghiệp.

Ngày 03/6/2023, UBND thị trấn đã kiểm tra, thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính số 05/BB-VPHC đối với bà Đào Thị Hà về hành vi lấn đất nông nghiệp không phải đất trồng lúa (do UBND thị trấn Phú Xuyên quản lý tại khu vực Cống Khẩu, tiểu khu Thao Chính). UBND thị trấn Phú Xuyên đã có báo cáo số 52/BC-UBND ngày 03/6/2023 báo cáo đề xuất UBND huyện ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Thời gian tới, UBND thị trấn Phú Xuyên tiếp tục vận động gia đình bà Đào Thị Hà chấp hành tự tháo dỡ công trình vi phạm. Nếu không tự tháo dỡ, UBND thị trấn sẽ tiếp tục tham mưu đề xuất UBND huyện ban hành Quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế theo quy định và thẩm quyền.

Trên cơ sở kết quả làm việc, hồ sơ và tài liệu nhận được, Sở Xây dựng nhận thấy nội dung Báo điện tử Xây dựng phản ánh là có cơ sở. Đối với các trường hợp vi phạm của ông Vũ Văn Ba và ông Đầm Văn Nghìn (đã chết) cùng vợ là bà Đào Thị Lan: Phần công trình, hạng mục công trình xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, sử dụng đất không đúng mục đích là hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. UBND thị trấn Phú Xuyên và UBND xã Phúc Tiến đã thiết lập Biên bản vi phạm hành chính, đã và đang tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Phần công trình xây dựng (nhà ở) của ông Vũ Văn Ba trên phần đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hộ bà Nguyễn Thị Trà Lý (nay thuộc phần đất của hộ bà Nguyễn Thị Xuân - người mua tài sản bán đấu giá theo Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 02/3/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Xuyên) là hành vi chiếm đất (đất phi nông nghiệp) và xây dựng công trình lấn chiếm diện tích đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của cá nhân khác. UBND thị trấn Phú Xuyên chưa thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm.

Đối với những hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai nêu trên, Sở Xây dựng kiến nghị UBND Thành phố: Giao UBND các huyện Thường Tín, Phú Xuyên tổ chức kiểm tra, thiết lập hồ sơ vi phạm theo phản ánh của Báo điện tử Xây dựng, kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBND Thành phố, thực hiện thông tin trả lời báo chí.

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước theo lĩnh vực chuyên môn phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện Thường Tín và huyện Phú Xuyên thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về nội dung phản ánh của Báo điện tử Xây dựng nêu tại Báo cáo số 538-BC/BTGTU ngày 11/5/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Tiến Hào – Huy Trung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load