Thứ bảy 02/07/2022 21:44 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
  • Đánh thuế cao người có nhiều nhà, đất

    Trung ương vừa ban hành Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa Việt Nam trở thành ...

Đối tác