Thứ năm 09/02/2023 09:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
  • Chờ đợi sửa Luật thuế thu nhập cá nhân

    Dự thảo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh năm 2023 đang được Bộ Tư pháp tổng hợp lấy ý kiến, trong đó nội dung liên quan đến việc xây dựng Luật Thuế Thu nhập cá ...

Đối tác