Thứ bảy 22/06/2024 02:59 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Cần gỡ vướng thủ tục cấp chỉ giới đường đỏ

16:24 | 16/05/2024

(Xây dựng) - Gần đây, Báo điện tử Xây dựng nhận được phản ánh của nhiều người dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội gặp khó khăn trong việc xin cấp giấy phép xây dựng công trình. Nguyên nhân do khu đất xin giấy phép xây dựng có 1 phần thuộc quy hoạch mở đường, nên phải thực hiện thủ tục cấp chỉ giới đường đỏ trước khi cấp phép xây dựng. Song đến nay, việc cấp chỉ giới đường đỏ tại các quận, huyện gặp khó khăn, đình trệ, lúng túng do chưa được hướng dẫn cụ thể hoặc chưa được bàn giao cơ sở dữ liệu. Để giải đáp vấn đề này, Báo điện tử Xây dựng đã có ghi nhận thực tế tại một số quận trên địa bàn Hà Nội.

Hà Nội: Cần gỡ vướng thủ tục cấp chỉ giới đường đỏ
Hiện nay, những khu vực chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thì UBND quận sẽ chưa cung cấp chỉ giới đường đỏ.

Được biết, ngày 29/12/2023, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND kèm theo Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và kiến trúc trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong đó, có quy định thẩm quyền cấp chỉ giới đường đỏ được UBND Thành phố Hà Nội giao cho UBND cấp huyện thực hiện.

Song đến nay, việc cấp chỉ giới đường đỏ tại các quận, huyện gặp khó khăn, đình trệ, lúng túng do chưa được hướng dẫn cụ thể hoặc chưa được bàn giao cơ sở dữ liệu. Việc này đã ảnh hưởng đến việc cấp phép xây dựng cho người dân.

Ghi nhận thực tế tại quận Long Biên, đại diện Phòng Quản lý đô thị quận Long Biên cho biết, việc triển khai thực hiện Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội còn nhiều vướng mắc. Vì vậy, ngày 11/3/2024, UBND quận Long Biên đã có Văn bản số 388/UBND-QLĐT gửi Sở Quy hoạch – Kiến trúc xin ý kiến, hướng dẫn cụ thể một số trường hợp:

Tại điểm c khoản 2 Điều 21 “c) Tổ chức triển khai lập quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị tại các khu vực hiện hữu trong đô thị, trong giai đoạn trước mắt đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết đô thị, thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc được duyệt, UBND cấp huyện có trách nhiệm xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng các tuyến đường cấp nội bộ phục vụ công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị. Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện”. Hiện nay nhu cầu xin cấp chỉ giới đường đỏ của nhân dân là một thủ tục hành chính thường xuyên tuy nhiên chưa có căn cứ thực hiện.

Đồng thời, tại điểm c khoản 2 Điều 21 “...UBND cấp huyện có trách nhiệm xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng các tuyến đường cấp nội bộ phục vụ công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị.”; Tại khoản 2 và 3 Điều 19: “(2) Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm cung cấp thông tin quy hoạch tại các khu đất theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức; (3) Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND cấp huyện có trách nhiệm cung cấp thông tin quy hoạch tại các khu đất theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc địa giới hành chính do mình quản lý”. Vậy đối với các tuyến đường có cấp đường lớn hơn cấp nội bộ, theo yêu cầu của các hộ gia đình, cá nhân thì cơ quan nào có trách nhiệm xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng (ví dụ như: tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự...). Trong trường hợp bắt buộc phải lập quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500 để có cơ sở xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng thì trong thời gian từ nay đến khi hoàn thành lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết thì không thể xác định chỉ giới phục vụ công tác cấp phép, xây dựng... dẫn đến dân sinh bức xúc.

Tại quận Hoàng Mai, đại diện Phòng Quản lý đô thị cho biết: Hiện nay, UBND quận vẫn đang thực hiện việc cung cấp chỉ giới đường đỏ cho các tổ chức cá nhân khi có yêu cầu theo Quyết định 72 và gần đây nhất là Quyết định 38/2023/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

Theo Quyết định 38/2023/QĐ-UBND của UBND Thành phố, UBND cấp huyện có thẩm quyền cấp chỉ giới đường đỏ với khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Như vậy, những khu vực chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thì UBND quận sẽ chưa cung cấp chỉ giới đường đỏ.

Đại diện Phòng Quản lý đô thị quận Hoàng Mai thông tin thêm: Ngày 28/3/2024, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có Văn bản số 1267/QHKT-HTKT về việc tổ chức thực hiện một số nội dung theo quy định tại Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND Thành phố trong đó có nội dung: Đối với các khu vực đô thị hiện hữu, khu dân cư hiện có chưa có quy hoạch chi tiết/thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500 được duyệt: Các đơn vị cần khẩn trương tổ chức rà soát, lập kế hoạch tổ chức triển khai lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch, nhiệm vụ và các đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500 để phục vụ công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng theo quy định. Lưu ý: đối với các tuyến đường quy hoạch đã được xác định tại các đồ án quy hoạch cấp trên (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu) thì triển khai ngay công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch, nhiệm vụ và hồ sợ cắm mốc giới tỷ lệ 1/500 làm cơ sở để quản lý, cung cấp thông tin quy hoạch.

Đối với các tuyến đường quy hoạch cấp nội bộ chưa được xác định có thể triển khai xác định theo các nguyên tắc sau: Lập các phương án tuyến tỷ lệ 1/500 để thẩm định, phê duyệt theo quy trình quy định phục vụ việc đầu tư xây dựng và quản lý quy hoạch;

Lập thẩm định và phê duyệt trước bản vẽ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ... của đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị đang tổ chức nghiên cứu để phục vụ công tác quản lý, cấp phép xây dựng.

Đối với các khu vực phát triển mới chưa có quy hoạch chi tiết/thiết kế đô thị được phê duyệt: Chỉ giới đường đỏ các khu đất lập dự án để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng sẽ do các đơn vị tư vân nghiên cứu đề xuất và sẽ được thẩm định đồng thời trong quá trình thẩm định trình cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch tổng mặt bằng dự án đầu tư.

Hiện nay Phòng Quản lý đô thị quận Hoàng Mai đang tham mưu báo cáo UBND quận triển khai các nội dung theo hướng dẫn của Sở Quy hoạch - Kiến trúc bao gồm lập quy hoạch chi tiết khu dân cư vùng bãi sông Hồng, lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu dân cư làng xóm hiện có… Sau khi các quy hoạch chi tiết được duyệt, phòng sẽ tham mưu UBND quận cung cấp chỉ giới đường đỏ theo đúng quy định.

Tại quận Tây Hồ, đại diện Phòng Quản lý đô thị cho biết: Sau khi nhận được Văn bản số 1267/QHKT-HTKT ngày 28/3/2024 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc tổ chức thực hiện một số nội dung theo quy định tại Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND Thành phố. Trong đó, có hướng dẫn nội dung: “Đối với các hồ sơ chỉ giới đường đỏ, số liệu hạ tầng kỹ thuật do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thực hiện, cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố theo quy định trước đây cần được tổng hợp thành danh mục theo địa bàn từng quận huyện, gửi danh mục về Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND quận huyện để theo dõi, phối hợp trong công tác quản lý. Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND cấp quận huyện sẽ có yêu cầu sao chụp, cung cấp các hồ sơ liên quan khi cần thiết”.

Để có cơ sở cung cấp thông tin quy hoạch (chỉ giới), số liệu hạ tầng kỹ thuật tại các khu đất theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận Tây Hồ theo Điều 19 của Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND Thành phố, UBND quận đã có văn bản đề nghị Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cung cấp danh mục, hồ sơ bản vẽ và dữ liệu… có liên quan đối với các hồ sơ chỉ giới đường đỏ, số liệu hạ tầng kỹ thuật do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã thực hiện trên địa bàn quận Tây Hồ.

Trước những vướng mắc còn tồn tại trong việc cấp chỉ giới đường đỏ, người dân mong rằng, các cơ quan chức năng liên quan sớm có giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND Thành phố Hà Nội; giúp cho thủ tục cấp phép xây dựng của người dân được nhanh chóng, dễ dàng hơn.

Khánh Hòa

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load