Chủ nhật 28/05/2023 08:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vụ chậm trễ cấp GCNQSDĐ ở huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai): UBND huyện chỉ ra nhiều vi phạm của Chủ tịch UBND xã Bình Hòa

14:31 | 21/12/2022

(Xây dựng) – Liên quan tới việc chậm trễ cấp GCNQSDĐ cho bà Hồ Thị Gái tại xã Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), ngày 22/11/2022 UBND huyện Vĩnh Cửu đã ra Kết luận số 2154/KL-UBND khẳng định những nội dung tố cáo của người dân với ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND xã Bình Hòa là “tố cáo đúng”.

Vụ chậm trễ cấp GCNQSDĐ ở huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai): UBND huyện chỉ ra nhiều vi phạm của Chủ tịch UBND xã Bình Hòa
Kết luận của UBND huyện Vĩnh Cửu cho thấy oong Nguyễn Thanh Bình — Chủ tịch UBND xã Bình Hòa (ở giữa) có hành vi trù dập, gây khó dễ cho gia đình bà Hồ Thị Gái.

Ngày 20/11/2022, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu đã ban hành Quyết định số 8919/QĐ-UBND về việc thụ lý tố cáo đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Bình Hòa.

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo của Đoàn xác minh nội dung tố cáo tại Báo cáo số 65/BC-ĐXM ngày 11/11/2022, các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu kết luận nội dung tố cáo như sau:

“Đối với nội dung công dân tố cáo đối với ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Bình Hòa ban hành Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 5/10/2022, về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Gái (lần 01) không đúng quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 là tố cáo đúng. Trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Bình Hòa và Tổ xác minh thành lập theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của Chủ tịch UBND xã Bình Hòa.

Đối với nội dung tố cáo ông Nguyễn Thanh Bình — Chủ tịch UBND xã Bình Hòa có hành vi trù dập gia đình bà Hồ Thị Gái bằng cách tự cho rằng các thửa đất 90, 91, 92, 93, tờ bản đồ địa chính số 19, xã Bình Hòa là đất đang tranh chấp, sau khi bà Gái có đơn khiếu nại thì ông Nguyễn Thanh Bình tự cho đất này là đất công do UBND xã Bình Hòa quản lý mà không có đầy đủ hồ sơ pháp lý chứng minh quá trình quản lý; cố tình không chấp hành ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền tại Kết luận Thanh tra số 2039/KL-UBND ngày 6/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu và Kết luận Thanh tra số 405/KL-STNMT ngày 19/12/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện được nêu tại Văn bản số 6933/UBND-NC ngày 16/9/2022, về việc xử lý đơn của bà Hồ Thị Gái, là tố cáo đúng. Trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Bình Hòa và ông Trịnh Vĩnh Trọng - Công chức Địa chính - Xây dựng xã Bình Hòa.

Nguyên nhân dẫn đến những thiếu sót nêu trên là do ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Bình Hòa và các cá nhân có trách nhiệm tham mưu chưa nhận thức đúng đắn trong việc áp dụng các quy định pháp luật trong thi hành nhiệm vụ công vụ. Việc này làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, gây bức xúc cho người dân, tạo dư luận xấu trong xã hội đối với công tác quản lý Nhà nước cấp địa phương…”.

Kết luận số 2154/KL-UBND cũng đưa ra các biện pháp xử lý: “Căn cứ Khoản 5 Điều 29 Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Bình Hòa rà soát, ban hành quyết định thu hồi hủy bỏ Quyết định giải quyết khiếu nại số 54/QĐ-UBND ngày 5/10/2022 về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Gái (lần 1), lý do: Quyết định nêu trên không thực hiện theo đúng Khoản 1 Điều 44 Luật Khiếu nại năm 2011; Điểm c Khoản 1 Điều 29 Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Bình Hòa ban hành quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Gái theo quy định.

Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Bình Hòa hướng dẫn hộ gia đình bà Gái lập thủ tục đăng ký cấp GCNQSDĐ các thửa đất nêu trên và thực hiện các thủ tục đăng ký cấp GCNQSDĐ cho bà Hồ Thị Gái theo đúng quy định.

Giao Chủ tịch UBND xã Bình Hòa rà soát, xác định trách nhiệm, đồng thời tổ chức kiểm điểm người đứng đầu, tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác kiểm tra, xét duyệt hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ và giải quyết đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Gái; Trên cơ sở đó, đề xuất hình thức xử lý theo quy định. Báo cáo kết quả họp kiểm điểm kèm theo hồ sơ minh chứng gửi về UBND huyện, đồng gửi Phòng Nội vụ huyện trước ngày 20/12/2022.

Giao Trưởng phòng Nội vụ huyện đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Bình Hòa tổ chức kiểm điểm theo quy định, tham mưu Chủ tịch UBND huyện tổ chức kiểm điểm các cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Thời gian hoàn thành và gửi báo cáo về UBND huyện trước ngày 28/12/2022.

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện niêm yết công khai kết luận này tại Trụ sở Tiếp công dân UBND huyện trong thời gian ít nhất 15 ngày liên tục theo Điều 6 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo.

Giao Thanh tra huyện gửi Kết luận này đến người tố cáo để thông báo kết quả giải quyết theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 11 Luật Tố cáo năm 2018; đăng tải Kết luận trên Cổng thông tin điện tử huyện trong thời gian ít nhất 15 ngày liên tục; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận nội dung tố cáo và báo cáo kết quả đến Chủ tịch UBND huyện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 và Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo”.

Như vậy có thể thấy, việc suốt nhiều năm UBND xã Bình Hòa không thực hiện hướng dẫn cấp GCNQSDĐ cho bà Hồ Thị Gái phần lớn trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND xã Bình Hòa. Việc này, gây bức xúc cho người dân, tạo dư luận xấu trong xã hội đối với công tác quản lý Nhà nước tại địa phương. Đề nghị UBND huyện Vĩnh Cửu và các đơn vị chức năng nghiêm túc thực hiện theo kết luận đã ban hành và tổ chức kiểm điểm các cá nhân vi phạm theo quy định, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Nam Nhi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load