Chủ nhật 03/03/2024 03:27 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ngành Xây dựng Quảng Bình tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn

14:10 | 19/11/2021

(Xây dựng) - Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Xây dựng Quảng Bình đã tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, vượt qua khó khăn.

nganh xay dung quang binh tap trung ho tro doanh nghiep nho va vua vuot qua kho khan
Ngành Xây dựng Quảng Bình tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt khó.

Chia sẻ với phóng viên, ông Hoàng Kim Hoan - đại diện Công ty TNHH Hoàng Hưng hoạt động trong lĩnh vực thi công các công trình xây dựng, giao thông tại huyện Lệ Thủy cho biết: “Trong thời điểm làn sóng dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ngành Xây dựng địa phương đã triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư thực sự là sự hỗ trợ hiệu quả nhất cho các đơn vị, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa năng lực có hạn, gặp nhiều khó khăn”.

Đối với doanh nghiệp, thời gian xử lý thủ tục hành chính và sự minh bạch về thông tin dự án là tiền bạc, là năng lực cạnh tranh và thương hiệu. Để tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thời gian qua các thủ tục hành chính về lĩnh vực quy hoạch và cấp Giấy phép xây dựng được Sở Xây dựng niêm yết và thực hiện tại Trung tâm hành chính công của tỉnh và đăng tải công khai trên Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp có hiệu quả với các cơ quan có liên quan để thực hiện đồng thời các thủ tục cấp Giấy phép xây dựng theo Quyết định số 2384/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình. Phối hợp Bưu điện tỉnh tiếp nhận và trả hồ sơ của cá nhân, doanh nghiệp, qua dịch vụ bưu chính công ích; duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với cải cách hành chính, công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng, chất lượng sản phẩm xây dựng, an toàn lao động trong xây dựng và quản lý dịch vụ công cũng được chú trọng thực hiện tốt.

Năm 2020, Sở Xây dựng đã tiếp nhận 110 báo cáo hoàn thành dự án, công trình cùng hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng do chủ đầu tư gửi, tiến hành kiểm tra và ban hành kết quả kiểm tra khi hoàn thành công trình xây dựng đối với 105 dự án, công trình. Trong quá trình thực hiện kiểm tra, đã thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và hiện trường hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ và chủ đầu tư đang tổ chức bổ sung hồ sơ, khắc phục các tồn tại theo yêu cầu.

Cùng đó, đến hết quý III/2021, Sở Xây dựng đã xét cấp được 108 chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân; cấp 131 chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức; cấp thay đổi thông tin doanh nghiệp cho 3 tổ chức tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia thị trường xây dựng lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành được thực hiện đúng quy định, nhất là việc tổ chức công bố công khai các quy hoạch đã được phê duyệt đảm bảo đúng thời gian, đối tượng. Cung cấp đầy đủ các thông tin quy hoạch cũng như hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư biết để thực hiện theo quy hoạch.

Ông Lê Thuận Văn - Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình nêu rõ: “Nhờ tập trung các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong năm 2020, 2021 mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 bùng phát nhưng nhiều doanh nghiệp ngành Xây dựng đã tập trung thực hiện tái cơ cấu, chủ động khắc phục khó khăn, từng bước ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm và thu nhập cho người lao động”.

Doanh nghiệp trong Ngành đã tranh thủ rà soát, tái cấu trúc toàn diện, đầu tư nâng cao năng lực đảm nhiệm việc thiết kế, thi công công trình quy mô lớn; sản xuất được một số chủng loại vật liệu xây dựng có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường xây dựng như các Công ty: Cổ phần Tập đoàn Sơn Hải; Cổ phần Xây dựng Tiến Đạt; TNHH Xây dựng Việt Tiến; TNHH Hoàng Hưng; Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Sơn (gạch không nung); TNHH Trường Phiêm (ngói, gạch đất sét nung)…

Nỗ lực của ngành Xây dựng và các doanh nghiệp trong ngành đã góp phần quan trọng để hoạt động đầu tư xây dựng trở lại hoạt động bình thường. Việc thi công các công trình xây dựng, nhất là các công trình trọng điểm thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước được các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ. Vốn đầu tư trên địa bàn tăng trưởng 7,8%; riêng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tăng 4,9% so với năm trước.

Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Bình chia sẻ: “Phát huy những kết quả đã đạt được, để nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong thời gian tới, Sở Xây dựng tỉnh chủ trương kiến nghị với cấp có thẩm quyền rà soát văn bản, lập danh mục và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, kết hợp lồng ghép công tác hỗ trợ pháp lý với thực hiện nhiệm vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, rõ ràng, đầy đủ, thuận lợi cho doanh nghiệp áp dụng”.

Tiếp tục thực hiện các nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Bình; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thường xuyên cập nhật thông tin, văn bản chỉ đạo điều hành liên quan trên Trang thông tin điện tử các sở, ngành; Thực hiện kịp thời việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung nhằm công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan theo các nội dung, hình thức đã được Chính phủ, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh quy định và bằng các hình thức thiết thực và thích hợp khác.

Tăng số lượng thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

nganh xay dung quang binh tap trung ho tro doanh nghiep nho va vua vuot qua kho khan
Cam kết rút ngắn thời gian thẩm định nhiệm vụ, quy hoạch và cấp phép xây dựng.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn, duy trì và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới, ngày 01/12/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 2666/UBND-KT về việc đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, với những biện pháp cụ thể như:

Một là, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 kịp thời bố trí quỹ đất cho sản xuất, kinh doanh.

Hai là, đối với các Sở: Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên Môi trường và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao ưu tiên phân bổ nguồn lực để đẩy mạnh triển khai hiệu quả nội dung, chương trình, kế hoạch, đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời tăng cường phối hợp với Tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển hiệu quả, bền vững.

Ba là, Hội Doanh nghiệp tỉnh kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ động tìm hiểu, tiếp cận thông tin về chương trình, đề án, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của các Bộ, ngành Trung ương, các hiệp hội và tỉnh để đề xuất nhu cầu hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Theo đó, Sở Xây dựng Quảng Bình đã tham mưu cho UBND tỉnh công bố 06 bộ thủ tục hành chính với tổng số 39 thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung. Trong đó, đã chuẩn hóa 62 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và 21 thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện trong lĩnh vực xây dựng. Trọng tâm là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về quy hoạch, cấp phép xây dựng tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư nguồn lực, thời gian để triển khai các công trình, dự án.

Các thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết được giảm từ 20 xuống 15 ngày làm việc; thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù, điểm dân cư nông thôn từ 15 ngày xuống 10 ngày làm việc; thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch từ 25 ngày còn 15 ngày làm việc; cấp phép xây dựng từ 30 ngày xuống 15 ngày làm việc.

Bài: Ngành Xây dựng Quảng Bình tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ.

Nhất Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load