Thứ sáu 14/06/2024 07:45 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Yên Mỹ (Hưng Yên): Nhiều tồn tại trong đấu giá quyền sử dụng đất, sử dụng kinh phí từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Yên Phú

17:17 | 15/02/2024

(Xây dựng) – Đây là nội dung được Thanh tra tỉnh Hưng Yên chỉ ra trong Kết luận thanh tra số 11/KL-TTT ngày 1/2/2024 thanh tra các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, sử dụng kinh phí đầu tư từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất, nguồn thu từ đất tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên).

Yên Mỹ (Hưng Yên): Nhiều tồn tại trong đấu giá quyền sử dụng đất, sử dụng kinh phí từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Yên Phú
Thanh tra tỉnh Hưng Yên đã chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót trong đấu giá quyền sử dụng đất, sử dụng kinh phí từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ.

Theo Kết luận của Thanh tra tỉnh Hưng Yên, từ năm 2017 đến hết năm 2022, UBND xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 3 dự án là: Dự án đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới thôn Mễ Thượng; dự án đấu giá quyền sử dụng đất thôn Từ Hồ và dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Bình Phú.

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Hưng Yên đã chỉ ra một số tồn tại trong công tác khảo sát lập phương án bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất đối với dự án khu dân cư mới thôn Mễ Thượng, xã Yên Phú. Cụ thể, hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Yên Mỹ và UBND xã Yên Phú chưa cung cấp được biên bản ghi nhận, tổng hợp ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân nơi có đất thu hồi theo quy định tại Luật Đất đai 2013. Việc khảo sát lập phương án đền bù, hỗ trợ không chính xác, không phù hợp với cơ cấu sử dụng đất của dự án, không đồng bộ về diện tích, diện tích thực hiện dự án thực tế lớn hơn diện tích thu hồi đất, lớn hơn diện tích được UBND tỉnh giao. Cụ thể, diện tích đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất là 10,060m2. Theo đơn đề nghị xin giao đất của UBND xã Yên Phú, số liệu trích lục bản đồ địa chính khu đất xin giao do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Mỹ lập ngày 22/5/2018 tại các thửa 844, 845, 846, 847, 848, tờ bản đồ địa chính số 07, diện tích là 10.960,1m2 (đất ở nông thôn 6.206,4m2; đất giao thông 4.114,7m2: Đất văn hóa 639m2), lớn hơn diện tích được UBND tỉnh giao 639,1m2 (theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 4/7/2018 thì diện tích được giao là 10.321m2, không có diện tích đất văn hóa 639m2, diện tích đất này không có trong diện tích thu hồi), lớn hơn diện tích thu hồi của các hộ dân, đất do UBND xã quản lý 900,1m2 (10.960,1m2 - 10.060m2).

Đối với công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án, Thanh tra tỉnh Hưng Yên chỉ rõ: Trên cơ sở mặt bằng quy hoạch tổng thể được phê duyệt, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với 3 dự án, UBND xã Yên Phú (chủ đầu tư) thuê các đơn tư vấn quản lý dự án để quản lý, thực hiện ký kết các hợp đồng thi công đối với các nhà thầu, thực hiện thanh quyết toán vốn đầu tư theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra (ngày 10/01/2024), công trình dự án đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới thôn Mễ Thượng, xã Yên Phú vẫn chưa hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở là không bảo đảm theo quy định của Luật Đất đai; diện tích thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án không đúng theo diện tích đất được thu hồi và diện tích được UBND tỉnh giao (một phần diện tích xây dựng hạ tầng của dự án không nằm trong diện tích thu hồi nên đơn vị thi công không thể thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật dự án).

Cụ thể: Quy mô xây dựng, khu đất xây dựng có tổng diện tích 10.565.99m2 (đất ở: 6.206,4m2, diện tích đường giao thông: 4.359.59m2), lớn hơn diện tích thu hồi của các hộ dân, đất do UBND xã quản lý 505,99m2 (10.565.99m2 - 10.060m2) và lớn hơn diện tích đất được UBND tỉnh giao 244,99m2 (10.565.99m2 - 10.321m2).

Thanh tra tỉnh Hưng Yên cũng chỉ rõ những tồn tại đối với Dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Bình Phú, xã Yên Phú do Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hưng Yên và Công ty TNHH Kim Hưng thi công hạ tầng kỹ thuật.

Cụ thể: Hồ sơ quản lý chất lượng công trình còn chưa cập nhật đầy đủ, kịp thời, thời gian thi công còn chưa bảo đảm so với hợp đồng; dự toán còn tính một số công việc thực tế không phải thi công, còn tính thừa so với thiết kế, còn tính thừa chi phí quản lý dự án phần thuế GTGT, nghiệm thu thanh toán chưa tính giảm 2% thuế GTGT theo quy định. Tổng số tiền tồn tại, sai phạm về kinh tế là 264.454.000 đồng (thu hồi nộp ngân sách Nhà nước: 234.286.000 đồng: Giảm trừ khi quyết toán công trình: 30.168.000 đồng).

Việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Phú còn một số tồn tại cũng được Thanh tra tỉnh Hưng Yên chỉ rõ. Theo đó, dự án đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới thôn Mễ Thượng vẫn chưa hoàn thành đưa vào sử dụng, không bảo đảm việc sử dụng toàn bộ hạ tầng của dự án đối với các hộ dân đã trúng đấu giá nhưng đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở là không bảo đảm theo quy định Luật Đất đai.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp trúng đấu giá của dự án đấu giá quyền sử dụng đất thôn Từ Hồ còn chậm, không bảo đảm theo thời gian quy định. Nguyên nhân do UBND xã Yên Phú không thực hiện kiểm tra, rà soát, phát hiện thiếu sót của mặt bằng đấu giá để đề nghị bổ sung trước khi tổ chức đấu giá. Vì vậy, khi làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân phải đề nghị UBND huyện Yên Mỹ bổ sung kích thước chi tiết các cạnh chiều dài còn thiếu của 6 lô đất trong bản vẽ quy hoạch đã được chấp thuận mới đủ điều kiện được cấp.

Việc sử dụng nguồn thu từ đất của UBND xã Yên Phú, theo đánh giá của Thanh tra tỉnh Hưng Yên, trên cơ sở kết quả thực hiện các khoản thu từ đất và theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn, quy định về quản lý đầu tư xây dựng, UBND xã Yên Phú đã cân đối, thực hiện chi cho đầu tư phát triển và chi thường xuyên. Tuy nhiên, qua kiểm tra 16 dự án, công trình, Thanh tra tỉnh Hưng Yên phát hiện một số tồn tại, sai phạm: Hồ sơ quản lý chất lượng các công trình còn chưa cập nhật đầy đủ, kịp thời; một số công trình thời gian thi công còn chưa bảo đảm so với hợp đồng, chậm bàn giao đưa vào sử dụng, một số công trình thời gian quyết toán còn chưa bảo đảm; một số vị trí người dân canh tác lấn vào diện tích đắp chân taluy lề đường; dự toán tính thừa đối với một số công việc thực tế không phải thi công, tính thừa so với thiết kế, tính thừa chi phí quản lý dự án phần thuế GTGT; một số công trình nghiệm thu thanh toán còn chưa tính giảm 2% thuế GTGT theo quy định; công tác khảo sát chưa sát với thực tế nên nên khi thực hiện phải điều chỉnh thiết kế, cắt giảm khối lượng. Tổng số tiền tồn tại về kinh tế được phát hiện qua thanh tra là 566.564.996 đồng.

Thanh tra tỉnh Hưng Yên kiến nghị thu hồi dự toán tính thừa, nghiệm thu thanh toán còn chưa tính giảm 2% thuế GTGT theo quy định, hạng mục không phải thi công với tổng số tiền: 367.368.000 đồng của các cơ quan, đơn vị: Công ty TNHH Hoàng Minh AKT, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hưng Yên, UBND xã Yên Phú, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Dung Hà, Công ty Cổ phần Tân Thanh Hưng Yên, Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Minh Mạng, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Kim Long.

Vị Thủy

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load