Thứ hai 15/07/2024 19:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đồng Nai: Nhiều thành tựu trong công tác quy hoạch xây dựng giai đoạn 2015 - 2022

22:20 | 03/07/2024

(Xây dựng) - Bên cạnh chỉ ra hàng loạt sai phạm trong công tác quy hoạch, thực hiện quy hoạch giai đoạn 2015 – 2022 thì Kết luận thanh tra số 59/KL-TT ngày 12/6/2024 của Thanh tra tỉnh Đồng Nai về chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn cũng nêu rõ nhiều kết quả đạt được về công tác quy hoạch.

Đồng Nai: Nhiều thành tựu trong công tác quy hoạch xây dựng giai đoạn 2015 - 2022
Kết luận thanh tra số 59/KL-TT của Thanh tra tỉnh Đồng Nai về chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng đã chỉ rõ nhiều kết quả mà tỉnh này đạt được liên quan đến quy hoạch xây dựng giai đoạn 2015 – 2022.

Ngày 24/6/2024, Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã công khai Kết luận thanh tra số 59/KL-TT ngày 12/6/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng do Sở Xây dựng và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai tham mưu thực hiện.

Kết luận thanh tra nêu rõ, bên cạnh những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục thì liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng 2015-2022, tỉnh Đồng Nai cũng đạt được một số kết quả nhất định:

Quy hoạch vùng tỉnh, vùng huyện: Trên cơ sở quy hoạch vùng tỉnh được duyệt năm 2014, UBND các huyện tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng huyện và đến nay đã được UBND tỉnh phê duyệt được 7/8 huyện, đạt tỷ lệ 87,5%; riêng quy hoạch vùng huyện Long Thành đang thực hiện.

Quy hoạch chung đô thị: Tất cả các đô thị, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được UBND này tỉnh phê duyệt, đạt tỷ lệ 100%. Hiện nay, các hồ sơ quy hoạch trên đang được rà soát, điều chỉnh theo kỳ quy hoạch (trong đó có 4 hồ sơ quy hoạch chung đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và 7 hồ sơ quy hoạch chung đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh).

Quy hoạch phân khu đô thị: UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt 10/21 phân khu trên địa bàn thành phố Biên Hòa, đạt tỷ lệ 47,62%; 2/12 phân khu trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, đạt tỷ lệ 16,67%.

Quy hoạch xây dựng nông thôn (thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện): Đến cuối năm 2013, quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được phê duyệt làm cơ sở xây dựng nông thôn mới cho các địa phương; đến cuối năm 2022, quy hoạch chung của 95/104 xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được phê duyệt (đạt tỷ lệ 91,35%), trên cơ sở đồng nhất các quy hoạch trên địa bàn xã đã từng bước nâng cao chất lượng quy hoạch tại địa phương làm cơ sở quản lý công tác đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

Quy hoạch chi tiết (khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở, khu thương mại, dịch vụ, điểm dân cư nông thôn...): UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt 67/98 đồ án quy hoạch chi tiết.

Quy hoạch khu chức năng (công nghiệp, khu du lịch sinh thái, khu bảo tồn, khu di tích văn hóa-lịch sử, khu thể thao...): UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt 31/98 đồ án quy hoạch chi tiết.

Những kết quả đạt được trong công tác quy hoạch, thực hiện quy hoạch giai đoạn 2015 – 2022 nêu trên là điều kiện đặc biệt quan trọng để tỉnh Đồng Nai tận dụng, khai thác những tiềm năng, lợi thế của địa phương, từ đó thu hút đầu tư, phát triển mạnh mẽ về kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Nguyễn Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load