Thứ ba 26/09/2023 20:26 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Yên Lạc (Vĩnh Phúc): Chú trọng công tác tuyên truyền trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu

09:23 | 14/11/2022

(Xây dựng) - Huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đề ra mục tiêu có 80% cán bộ phụ trách tuyên truyền, cán bộ phụ trách chương trình Nông thôn mới và chương trình OCOP huyện, xã được tập huấn kiến thức về kỹ năng truyền thông, phương pháp viết tin, bài tuyên truyền về Nông thôn mới.

Yên Lạc (Vĩnh Phúc): Chú trọng công tác tuyên truyền trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu
Một góc làng Đinh Xá - thôn đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Với mục tiêu chuyển đổi tư duy, nâng cao nhận thức và cải thiện năng lực cho cán bộ, đảng viên, người dân và cộng đồng trong xây dựng Nông thôn mới với nguyên tắc “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp là động lực, Nông thôn mới là nền tảng, nông dân là chủ thể”; qua đó phát huy sức mạnh toàn dân, tinh thần đoàn kết và vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng Nông thôn mới, đồng thời huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội, tạo sự đồng thuận và đồng lòng, cùng chung sức xây dựng nông thôn huyện Yên Lạc trở thành những miền quê đáng sống, trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn.

Yên Lạc (Vĩnh Phúc): Chú trọng công tác tuyên truyền trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Yên Lạc đẩy mạnh hoạt động truyền thông xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo đó, các hoạt động tuyên truyền Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn sẽ được tiến hành thường xuyên, liên tục, kịp thời, hiệu quả và được tiến hành đồng bộ đi đôi với đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng Nông thôn mới tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó huy động thêm các nguồn lực khác cho xây dựng Nông thôn mới. Các hoạt động truyền thông được huyện hướng đến là những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những kinh nghiệm của các địa phương, đơn vị; những mô hình, điển hình tiên tiến; những xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu; những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Yên Lạc chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 và có nhiều đóng góp cho Chương trình xây dựng Nông thôn mới của huyện. Hình thức tuyên truyền sẽ được huyện thực hiện đa dạng qua các lớp tập huấn, dạy nghề, các hội nghị chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể; qua các phương tiện thông tin đại chúng của huyện và qua các khẩu hiệu, pa nô, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, giao lưu, toạ đàm…

Trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện đặt ra mục tiêu có 100% các xã, thôn thực hiện xây dựng đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu được tập huấn về nội dung, phương pháp triển khai thực hiện; 100% các xã xây dựng kế hoạch truyền thông về Nông thôn mới; 100% các cơ quan tuyên truyền cấp huyện và 100% các xã có ít nhất 1 chương trình phát thanh/tuần về xây dựng Nông thôn mới. Huyện đề ra mục tiêu có 80% cán bộ phụ trách tuyên truyền, cán bộ phụ trách chương trình Nông thôn mới và Chương trình OCOP huyện, xã được tập huấn kiến thức về kỹ năng truyền thông, phương pháp viết tin, bài tuyên truyền về Nông thôn mới.

Với các hoạt động truyền thông được triển khai, huyện Yên Lạc sẽ nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện về mục đích, ý nghĩa, nội dung và giải pháp thực hiện của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, những kết quả và thành tựu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

An Nhiên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load