Thứ năm 30/05/2024 23:05 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Nam: Phân bổ 32,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới năm 2024

18:34 | 19/04/2024

(Xây dựng) – Tỉnh Quảng Nam phân bổ kinh phí cho các đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới năm 2024, số tiền 32,5 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp của ngân sách Trung ương năm 2024.

Quảng Nam: Phân bổ 32,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới năm 2024
Tỉnh Quảng Nam phân bổ 32,5 tỷ đồng để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 (đợt 1).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn đã có Quyết định số 936 về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 (đợt 1).

Theo đó, phân bổ kinh phí cho các đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024, số tiền 32,5 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp của ngân sách Trung ương năm 2024, để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ.

Cụ thể như sau: Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; hỗ trợ nâng cao hiệu quả cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn (hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu tập trung; hỗ trợ cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại; hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn; bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất) với số tiền 9,8 tỷ đồng.

Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn số tiền 3,3 tỷ đồng; Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kết nối, xúc tiến tiêu thụ nông sản số tiền 276 triệu đồng; Nâng cao chất lượng, phát triển giáo dục ở nông thôn số tiền 73 triệu đồng; Nâng cao nhận thức, thông tin về trợ giúp pháp lý; tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý số tiền 78 triệu đồng; Tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường chăm sóc, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội số tiền 383 triệu đồng.

Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới 1 tỷ đồng; Bồi dưỡng, tập huấn; truyền thông, thông tin tuyên truyền; giám sát đánh giá 10,7 tỷ đồng; Hoạt động quản lý, chỉ đạo số tiền 689 triệu đồng.

Phân bổ các Chương trình chuyên đề số tiền 6,1 tỷ đồng, gồm: Chương trình mỗi xã một sản phẩm – OCOP (Quyết định số 919/QĐTTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ): 5,2 tỷ đồng. Chương trình nâng cao chất lượng tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới (Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ) 935 triệu đồng.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ nguồn kinh phí được phân bổ, phê duyệt dự toán chi tiết để tổ chức thực hiện và gửi Sở Tài chính để nhập dự toán kinh phí theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 601/UBND-KTTH ngày 23/01/2024; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục tiêu, đúng chế độ, tiêu chuẩn; thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Các địa phương căn cứ nguồn kinh phí được giao rà soát, phân bổ lại cho UBND cấp xã, phòng, ban, Hội đoàn thể liên quan để tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng cơ chế quản lý, phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh; bố trí nguồn kinh phí đối ứng từ ngân sách địa phương theo đúng tỷ lệ quy định tại Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 20/07/2022 của HĐND tỉnh; quản lý sử dụng vốn đúng nội dung, mục tiêu; thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí, hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo quy định. Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc các địa phương thực hiện đảm bảo tiến độ, kế hoạch yêu cầu.

Thanh Đức

Theo

Cùng chuyên mục
 • Nông thôn mới Cao Bằng: Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

  (Xây dựng) - Với quyết tâm xóa bỏ các huyện “trắng xã” nông thôn mới (NTM), tỉnh Cao Bằng đã có nhiều giải pháp, chỉ đạo quyết liệt, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Kết quả của chương trình xây dựng nông thôn mới đang từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

 • Trà Vinh: Hoàn thành 7/8 nội dung thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

  (Xây dựng) - Trà Vinh kiến nghị đến các Bộ, ngành Trung ương trình Thủ tướng xem xét, giảm chỉ tiêu của nội dung này xuống từ 80% trở lên để tỉnh có thể hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm nay.

 • Hoàng Mai (Nghệ An): Xã Quỳnh Liên đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

  (Xây dựng) - Sáng 25/5, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã và đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao.

 • Hà Tĩnh: Khuyến khích phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

  (Xây dựng) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 23/5/2024, về việc cấp kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (đợt II/2024).

 • Quảng Ninh: Xã Quảng La đi lên từng ngày

  (Xây dựng) - Đầu năm 2024, Thành ủy Hạ Long (Quảng Ninh) ra Nghị quyết số 78/NQ-TU về ưu tiên nguồn lực, khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các xã đến năm 2025, xã Quảng La coi đó là cơ hội mới để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi; và giảm nghèo bền vững.

 • Bình Định có 90/113 xã đạt chuẩn nông thôn mới

  (Xây dựng) – Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định có 90/113 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt hơn 79%; 20/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt hơn 22%, 1/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 1,1%; 5/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load