Thứ năm 30/05/2024 23:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Dương: Phấn đấu hết năm có ít nhất 3 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao

17:06 | 13/04/2024

(Xây dựng) – Đây là một trong những mục tiêu trong kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương năm 2024 vừa được ban hành.

Hải Dương: Phấn đấu hết năm có ít nhất 3 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao
Tỉnh Hải Dương phấn đấu hết năm 2024 có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới năm 2024; phân công cụ thể cho các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã để triển khai thực hiện; bảo đảm sự chỉ đạo, phối hợp thường xuyên, hiệu quả và thống nhất của các cấp, các ngành từ tỉnh đến xã trong triển khai thực hiện.

Kế hoạch của UBND tỉnh Hải Dương đề ra mục tiêu: Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí bảo đảm 100% số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2010-2020 cơ bản đáp ứng mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; năm 2024 phấn đấu có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí bảo đảm 100% số huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã, thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cơ bản đáp ứng mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; phấn đấu đến hết năm 2024 có ít nhất 3 huyện đủ các điều kiện để trình công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2025.

UBND tỉnh Hải Dương đề ra một số nội dung chủ yếu như: Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp, bảo trì hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ sản xuất và dân sinh ở nông thôn. Thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); phát triển ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã.

Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn, phòng chống dịch bệnh, cải thiện sức khoẻ, dinh dưỡng của phụ nữ và trẻ em, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Thực hiện công tác phân loại, thu gom, xử lý rác thải, nước thải, phát động phong trào dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và các làng nghề. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý cho cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục triển khai các cuộc vận động, các phong trào, chương trình, đề án, nâng cao hiệu quả việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới... Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện chương trình…

Để hoàn thành các mục tiêu trên, UBND tỉnh Hải Dương đã đưa ra một số giải pháp trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế. Phối hợp thực hiện hiệu quả 10 nội dung của chương trình nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn và giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn tại trong xây dựng nông thôn mới. Tăng cường huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình ở các cấp, các ngành…

Vị Thủy

Theo

Cùng chuyên mục
 • Nông thôn mới Cao Bằng: Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

  (Xây dựng) - Với quyết tâm xóa bỏ các huyện “trắng xã” nông thôn mới (NTM), tỉnh Cao Bằng đã có nhiều giải pháp, chỉ đạo quyết liệt, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Kết quả của chương trình xây dựng nông thôn mới đang từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

 • Trà Vinh: Hoàn thành 7/8 nội dung thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

  (Xây dựng) - Trà Vinh kiến nghị đến các Bộ, ngành Trung ương trình Thủ tướng xem xét, giảm chỉ tiêu của nội dung này xuống từ 80% trở lên để tỉnh có thể hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm nay.

 • Hoàng Mai (Nghệ An): Xã Quỳnh Liên đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

  (Xây dựng) - Sáng 25/5, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã và đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao.

 • Hà Tĩnh: Khuyến khích phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

  (Xây dựng) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 23/5/2024, về việc cấp kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (đợt II/2024).

 • Quảng Ninh: Xã Quảng La đi lên từng ngày

  (Xây dựng) - Đầu năm 2024, Thành ủy Hạ Long (Quảng Ninh) ra Nghị quyết số 78/NQ-TU về ưu tiên nguồn lực, khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các xã đến năm 2025, xã Quảng La coi đó là cơ hội mới để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi; và giảm nghèo bền vững.

 • Bình Định có 90/113 xã đạt chuẩn nông thôn mới

  (Xây dựng) – Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định có 90/113 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt hơn 79%; 20/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt hơn 22%, 1/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 1,1%; 5/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load