Thứ sáu 31/05/2024 00:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bắc Giang: Tập trung xây dựng Nông thôn mới ở các xã đặc thù

12:28 | 18/04/2024

(Xây dựng) - Với phương châm “không để ai phải bỏ lại phía sau” trong xây dựng Nông thôn mới, Bắc Giang đang nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp nhằm đưa các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (khu vực III) đạt chuẩn Nông thôn mới.

Bắc Giang: Tập trung xây dựng Nông thôn mới ở các xã đặc thù
Nhiều công trình đường xá tại huyện Lục Ngạn được cải tạo, nâng cấp vào các vùng khó khăn góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Gỡ khó cho các xã đặc thù

Huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, địa phương đang hưởng chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, với số xã đặc biệt khó khăn lớn, điều kiện kinh tế xã hội của hầu hết các xã không thuận lợi, thu nhập bình quân đầu người thấp. Theo ông Trần Ngọc Kiên - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, tại các xã đặc biệt khó khăn, nguồn thu trên địa bàn có hạn, trong khi nhu cầu vốn để hoàn thiện hạ tầng rất lớn và yêu cầu xây dựng Nông thôn mới ngày càng cao là thách thức đối với địa phương. Việc duy trì bền vững kết quả của các xã sau đạt chuẩn Nông thôn mới còn hạn chế, đặc biệt là tiêu chí môi trường, an toàn thực phẩm, thu nhập, quốc phòng và an ninh...

Theo quy định, các xã khu vực II, III nếu được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I, thôi hưởng các chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Điều này phần nào ảnh hưởng đến phong trào và sự phát triển chung về kinh tế xã hội của địa phương. Do đó, trong thời gian dài, những xã khu vực III được hưởng nhiều chính ưu đãi đã khiến nhiều hộ dân và cán bộ, công chức, viên chức có tư tưởng trông chờ, thậm chí chần chừ, chưa muốn về đích Nông thôn mới. Để khơi dậy phong trào, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa to lớn, thiết thực của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, từ đó khuyến khích nhân dân tích cực, chủ động tham gia với vai trò chủ thể.

Còn tại xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, ông Vi Văn Hồng - Chủ tịch UBND xã cho biết, khi bắt tay xây dựng Nông thôn mới, xã Tân Sơn có xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Nếu đạt chuẩn Nông thôn mới, hơn 9 nghìn người dân trên địa bàn xã không được nhận hỗ trợ về bảo hiểm y tế, học sinh không được hỗ trợ gạo, học phí, nguồn vốn chương trình giảm nghèo bền vững cũng không được bố trí… Những yếu tố này tác động phần nào đến tư tưởng của một bộ phận cán bộ, nhân dân.

Tuy vậy, xác định xây dựng Nông thôn mới là chủ trương lớn, mang lại sự đổi thay toàn diện cho địa phương nên xã đã tập trung nguồn lực hoàn thành các tiêu chí. Cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, xã có cơ chế hỗ trợ các thôn đầu tư xây dựng công trình như: Xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa. Đồng thời, hỗ trợ nhân dân trong phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập… Đến nay, xã hoàn thành 13/19 tiêu chí Nông thôn mới. Các tiêu chí còn lại về giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, nghèo đa chiều, y tế, môi trường, an toàn thực phẩm sẽ phấn đấu hoàn thành trong năm nay.

Rút ngắn khoảng cách

Theo Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bắc Giang, tiến độ và kết quả đạt chuẩn Nông thôn mới giữa huyện miền núi và miền xuôi có sự chênh lệch khá lớn (số xã đạt chuẩn tại huyện miền núi bình quân 45,2%; các huyện miền xuôi là 100%). Những địa phương có tỷ lệ xã đạt chuẩn còn thấp chủ yếu là do địa bàn rộng, địa hình phức tạp nên việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng rất khó khăn, hầu hết chưa đạt tiêu chí hạ tầng kinh tế xã hội.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Giang phấn đấu có 8/27 xã thuộc khu vực III đạt chuẩn Nông thôn mới gồm: Trường Sơn, Bình Sơn, Vô Tranh, Lục Sơn (Lục Nam); Tân Sơn (Lục Ngạn); Đại Sơn, Vĩnh An, Dương Hưu (Sơn Động). Kết quả, đến nay đã có 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, còn lại 3 xã (Tân Sơn, Vĩnh An, Đại Sơn) phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm nay.

Ông Trần Văn Tú - Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bắc Giang cho biết, qua rà soát cho thấy 3 xã phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2024 đã có kế hoạch, xác định rõ lộ trình cụ thể. Trong đó, tiêu chí chưa đạt chủ yếu liên quan đến cơ sở vật chất văn hóa, tỷ lệ nghèo đa chiều. Cụ thể, hết năm 2023, tỷ lệ nghèo đa chiều (tỷ lệ hộ nghèo + tỷ lệ hộ cận nghèo) của xã Tân Sơn là 14,43%, xã Đại Sơn 26,18%, Vĩnh An 26,11%. Theo quy định bộ tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới, tỷ lệ nghèo đa chiều tối đa là 13% nên đây là nội dung khó, đòi hỏi các xã phải nỗ lực rất nhiều trong xây dựng cơ sở hạ tầng và giảm nghèo.

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, các xã khu vực III cần chủ động rà soát bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nhằm xác định chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn, từ đó đưa ra kế hoạch thực hiện theo phương châm tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau. Có nhiều giải pháp huy động các nguồn lực, lồng ghép hiệu quả nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia với chương trình, dự án khác. Đồng thời, các địa phương cần xác định mục tiêu cuối cùng là nâng chất lượng cuộc sống, thu nhập của người dân. Đây là chủ trương lớn, góp phần quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Do đó, không vì những lợi ích trước mắt của một bộ phận người dân làm ảnh hưởng đến mục tiêu chung của cả chương trình, cộng đồng. Các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu được chủ trương đúng đắn, từ đó thay đổi nhận thức, xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại và từng bước vươn lên.

"Đối với những vướng mắc, bất cập, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh đã gửi kiến nghị, đề xuất với Trung ương sửa đổi, bổ sung Điều 3, Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, theo hướng: Các xã đặc biệt khó khăn khi đạt chuẩn Nông thôn mới tiếp tục thụ hưởng những chính sách hỗ trợ đến hết năm 2025, do nguồn vốn giai đoạn này đã được phân bổ cho từng xã. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh sẽ thường xuyên đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới, nhất là đối với các xã khu vực III”, ông Trần Văn Tú cho biết thêm.

Chương Huyền - Đắc Thụ

Theo

Cùng chuyên mục
 • Nông thôn mới Cao Bằng: Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

  (Xây dựng) - Với quyết tâm xóa bỏ các huyện “trắng xã” nông thôn mới (NTM), tỉnh Cao Bằng đã có nhiều giải pháp, chỉ đạo quyết liệt, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Kết quả của chương trình xây dựng nông thôn mới đang từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

 • Trà Vinh: Hoàn thành 7/8 nội dung thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

  (Xây dựng) - Trà Vinh kiến nghị đến các Bộ, ngành Trung ương trình Thủ tướng xem xét, giảm chỉ tiêu của nội dung này xuống từ 80% trở lên để tỉnh có thể hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm nay.

 • Hoàng Mai (Nghệ An): Xã Quỳnh Liên đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

  (Xây dựng) - Sáng 25/5, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã và đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao.

 • Hà Tĩnh: Khuyến khích phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

  (Xây dựng) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 23/5/2024, về việc cấp kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (đợt II/2024).

 • Quảng Ninh: Xã Quảng La đi lên từng ngày

  (Xây dựng) - Đầu năm 2024, Thành ủy Hạ Long (Quảng Ninh) ra Nghị quyết số 78/NQ-TU về ưu tiên nguồn lực, khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các xã đến năm 2025, xã Quảng La coi đó là cơ hội mới để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi; và giảm nghèo bền vững.

 • Bình Định có 90/113 xã đạt chuẩn nông thôn mới

  (Xây dựng) – Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định có 90/113 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt hơn 79%; 20/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt hơn 22%, 1/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 1,1%; 5/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load