Thứ năm 30/05/2024 22:55 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh: Huyện Hương Sơn triển khai đợt phát động xây dựng Nông thôn mới

13:03 | 12/04/2024

(Xây dựng) - Xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc chủ động, tích cực của người dân. Nhân dân các địa phương trong huyện Hương Sơn tiếp tục thực hiện các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới (NTM). Nhất là tại các thôn xây dựng khu dân cư NTM mới kiểu mẫu, các xã xây dựng NTM nâng cao trong năm 2024.

Hà Tĩnh: Huyện Hương Sơn triển khai đợt phát động xây dựng Nông thôn mới
Năm 2024 huyện Hương Sơn tập trung xây dưng 6 xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Thời gian vừa qua, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, UBND huyện Hương Sơn đã chỉ đạo các xã, phòng ban, ngành cấp huyện tổ chức rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí theo Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về Ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025 và xác định khối lượng cần thực hiện các nội dung để cũng cố, bổ sung các tiêu chí đảm bảo đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới. Đến nay, toàn huyện có 3 xã đạt 20/20 tiêu chí, 13 xã đạt 19/20 tiêu chí và 7 xã đạt 18/23 tiêu chí xã đạt chuẩn NTM. Có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Năm 2024 huyện Hương Sơn sẽ tập trung xây dựng 6 xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Ban chỉ đạo NTM huyện Hương Sơn đã xây dựng kế hoạch cụ thể, có văn bản chỉ đạo xuống các địa phương, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện. Yêu cầu tập trung tuyên truyền, huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân trong việc tổ chức thực hiện. Các xã rà soát củng cố các tiêu chí xã nông thôn mới theo Bộ tiêu chí mới; tập trung vào chỉnh trang, nâng cấp các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí mới.

Đến nay, các xã tập trung xây dựng khung kế hoạch, tổ chức phát động các đợt cao điểm thực hiện xây dựng NTM, tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí có khối lượng lớn như: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, khu dân cư kiểu mẫu. Tiếp tục chỉnh trang, cải tạo các vườn hộ xây dựng cụm dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp”; trồng hàng rào xanh; xây dựng hệ thống mương thoát nước; mở rộng và đổ bù lề các tuyến đường giao thông; xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, làm đường điện thắp sáng, chỉnh trang khuôn viên các nhà văn hóa thôn... Đồng thời, các địa phương tiếp tục duy trì hoạt động “ngày chủ nhật xanh” vệ sinh môi trường các cụm dân cư.

Hà Tĩnh: Huyện Hương Sơn triển khai đợt phát động xây dựng Nông thôn mới
Các địa phương huyện Hương Sơn duy trì hoạt động “ngày chủ nhật xanh” vệ sinh môi trường các cụm dân cư.

Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng NTM, xã Sơn Lĩnh phát động 60 ngày cao điểm thực hiện phong trào xây dựng NTM. Xã Sơn Lĩnh sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng NTM, nâng cao các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu bằng những việc làm cụ thể như: rà soát mở rộng nền đường, đổ bù lề, cứng hóa các tuyến đường chưa đảm bảo; cứng hóa rãnh thoát nước; nâng cấp các tuyến đường điện thắp sáng; vệ sinh môi trường, phong quang đường làng ngõ xóm; vệ sinh chỉnh trang nhà văn hóa, khu thể thao, tu sửa lại biển, bảng, cờ, khẩu hiệu cũ đã bị hư hỏng; cải tạo vườn hộ, công trình chăn nuôi, hàng rào xanh…

Hà Tĩnh: Huyện Hương Sơn triển khai đợt phát động xây dựng Nông thôn mới
Xã Sơn Lĩnh mở rộng nền đường, đổ bù lề, cứng hóa các tuyến đường chưa đảm bảo tiêu chí.

Ông Trần Chung Thành - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Sơn Lĩnh cho biết thêm: Để đợt phát động 60 ngày cao điểm xây dựng NTM chào mừng 70 năm thành lập Đảng bộ xã đạt kết quả cao, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã phối hợp với các thôn rà soát các tiêu chí đạt chưa bền vững để tổ chức thực hiện. Các thôn huy động nhân dân mỗi tuần tổ chức lao động 3 buổi. Đồng thời vận động Nhân dân chỉnh trang nhà cửa xây dựng thêm các vườn mẫu, cụm dân cư 10 hộ liền kề “Sáng- xanh- sạch - đẹp”.

Với tinh thần quyết tâm cao của cán bộ Đảng viên và sự tích cực tham gia của người dân, xã Sơn Lĩnh đang tập trung nâng cao các tiêu chí NTM một cách vững chắc, phấn đấu sớm đưa xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Hà Tĩnh: Huyện Hương Sơn triển khai đợt phát động xây dựng Nông thôn mới
Cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang xã Sơn Hồng giúp nhân dân các thôn xây dựng các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Cùng lúc đó, xã biên giới Sơn Hồng đang quyết tâm xây dựng 3 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Để thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Cấp ủy, Chính quyền xã Sơn Hồng đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động mọi nguồn lực thực hiện.

Ông Thái Quốc Trình - Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Hồng cho biết: “Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, xã Sơn Hồng đã xây dựng kế hoạch cụ thể, giao cho các thành viên ban chỉ đạo bám nắm địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM. Đặc biệt trong năm 2024, xã Sơn Hồng có 3 thôn đăng ký xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, nên chúng tôi đã huy động cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng hành của Đồn biên phòng Sơn Hồng tập trung giúp đỡ các thôn xây dựng thành công các tiêu chí”.

Hà Tĩnh: Huyện Hương Sơn triển khai đợt phát động xây dựng Nông thôn mới
Xã Sơn Tiến tập trung giải tỏa, mở rộng nền đường đạt chuẩn, cứng hóa đường giao thông, rãnh thoát nước.

Mục tiêu phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao, xã Sơn Tiến đã phát động ra quân thực hiện 60 ngày cao điểm xây dựng xã NTM nâng cao. 100% thôn đã ra quân với khí thế thi đua sôi nổi. Xã Sơn Tiến tập trung giải tỏa, mở rộng nền đường đạt chuẩn, cứng hóa đường giao thông, rãnh thoát nước; trồng hàng rào xanh và làm đường điện chiếu sáng đối với 100% các tuyến đường trục thôn; chăm sóc và trồng bổ sung, trồng mới các tuyến hàng rào xanh; làm vệ sinh môi trường toàn thôn, rãnh thoát nước; xây mới nhà vệ sinh tự hoại, phá bỏ nhà vệ sinh 2 ngăn không sử dụng; xây công trình xử lý nước thải sinh hoạt, tập trung cải tạo, chính trang vườn, phá bỏ hàng rào tạp, làm hàng rào thoáng, tổ chức sản xuất vườn hộ có hiệu quả, chỉnh trang công trình chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, đạt chỉ tiêu theo quy định… Xã Sơn Tiến sẽ xây dựng mới ít nhất 1 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; 100% vườn hộ được cải tạo, không có vườn tạp, vườn hoang; hoàn thành trên 70% các chỉ tiêu cứng hóa đường giao thông; 100% đường trục thôn, ngõ xóm được trồng hàng rào xanh đảm bảo; 100% thôn đã đạt chuẩn và các thôn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trong năm có tối thiểu 80% hộ gia đình có công trình xử lí nước thải đảm bảo, phù hợp; có tối thiểu 85% hộ gia đình sử dụng công trình nhà vệ sinh tự hoại. Các thôn đã đạt chuẩn và các thôn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trong năm có ít nhất 75% đường trục thôn và đường ngõ xóm có hệ thống điện chiếu sáng đảm bảo.

Đến thời điểm hiện tại, xã Sơn Tiến đã đạt 9/20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Với chương trình kế hoạch cụ thể, cùng với sự hưởng ứng tích cực của người dân, tin tưởng rằng xã Sơn Tiến sẽ thực hiện và hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2024.

Hà Tĩnh: Huyện Hương Sơn triển khai đợt phát động xây dựng Nông thôn mới
Nhân dân huyện Hương Sơn tiếp tục chỉnh trang, cải tạo các vườn hộ xây dựng cụm dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp”; trồng hàng rào xanh.

Ông Bùi Nhân Sâm - Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Hương Sơn đề nghị: Trước mắt, các địa phương cần tiến hành rà soát lại từng tiêu chí theo từng nội dung cụ thể, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, có phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng công việc cụ thể; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, nhất là đối với những tiêu chí không cần sử dụng đến nguồn lực lớn như: Vệ sinh môi trường; phân loại rác tại nguồn; Hệ thống hàng rào xanh, mương rãnh thoát nước, xây dựng các cụm tuyến sáng, xanh, sạch, đẹp…

Ngoài ra cần tập trung thực hiện các tiêu chí về tổ chức sản xuất, cải tạo vườn, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; cơ cấu lại các giống cây con phù hợp với đặc điểm của địa phương; tăng cường liên kết phát triển sản xuất để giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân; Tăng cường kêu gọi nguồn xã hội hóa, cùng với sự hỗ trợ Ngân sách của tỉnh và huyện, xã để hoàn thiện các cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa khu dân cư, đảm bảo các tiêu chí.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng chỉ đạo các phòng, ban UBND huyện phụ trách các tiêu chí cần có sự phối hợp chặt chẽ, tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, với phương châm “dễ làm trước khó làm sau”, giải quyết những khó khăn vướng mắc, xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.

Trần Minh

Theo

Cùng chuyên mục
 • Nông thôn mới Cao Bằng: Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

  (Xây dựng) - Với quyết tâm xóa bỏ các huyện “trắng xã” nông thôn mới (NTM), tỉnh Cao Bằng đã có nhiều giải pháp, chỉ đạo quyết liệt, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Kết quả của chương trình xây dựng nông thôn mới đang từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

 • Trà Vinh: Hoàn thành 7/8 nội dung thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

  (Xây dựng) - Trà Vinh kiến nghị đến các Bộ, ngành Trung ương trình Thủ tướng xem xét, giảm chỉ tiêu của nội dung này xuống từ 80% trở lên để tỉnh có thể hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm nay.

 • Hoàng Mai (Nghệ An): Xã Quỳnh Liên đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

  (Xây dựng) - Sáng 25/5, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã và đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao.

 • Hà Tĩnh: Khuyến khích phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

  (Xây dựng) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 23/5/2024, về việc cấp kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (đợt II/2024).

 • Quảng Ninh: Xã Quảng La đi lên từng ngày

  (Xây dựng) - Đầu năm 2024, Thành ủy Hạ Long (Quảng Ninh) ra Nghị quyết số 78/NQ-TU về ưu tiên nguồn lực, khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các xã đến năm 2025, xã Quảng La coi đó là cơ hội mới để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi; và giảm nghèo bền vững.

 • Bình Định có 90/113 xã đạt chuẩn nông thôn mới

  (Xây dựng) – Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định có 90/113 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt hơn 79%; 20/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt hơn 22%, 1/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 1,1%; 5/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load