Thứ tư 04/10/2023 03:15 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Nam: Xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh

12:27 | 04/04/2023

(Xây dựng) - Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 là một trong những mục tiêu mà tỉnh Quảng Nam đã hướng tới.

Quảng Nam: Xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh
Mục tiêu phát triển nông thôn mới thời chuyển đổi số, các sản xuất nông nghiệp, các mô hình liên kết sản xuất sẽ gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số.

Theo đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn và thành thị, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh, giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu này đã được tỉnh Quảng Nam xây dựng và xác định rõ nội dung công việc, lộ trình thực hiện, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị, địa phương có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, phát triển chính quyền số trong xây dựng nông thôn mới. Tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số, ít nhất 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Ít nhất 97% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu số 15.2 của Tiêu chí số 15 về Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao. 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 9.5 của Tiêu chí số 9 về An ninh trật tự - Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, 50% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 6.5 của Tiêu chí số 6 về Kinh tế, 90% đạt chỉ tiêu 9.2 của Tiêu chí số 9 về An ninh trật tự - Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao. 100% cán bộ quản lý các cấp tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập huấn, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Về phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, ít nhất 70% xã có các hợp tác xã, 70% cấp huyện có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số. Ít nhất 30% các chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định. Ít nhất 50% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn giao dịch thương mại điện tử...

Đối với xã hội số trong xây dựng nông thôn mới có ít nhất 40% đơn vị cấp xã, huyện cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu y tế, giáo dục, giám sát cộng đồng, an ninh trật tự, môi trường, văn hóa và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới thông qua ứng dụng trực tuyến.

Triển khai xây dựng nông thôn mới thông minh, phấn đấu 100% xã nông thôn mới kiểu mẫu có ít nhất 01 mô hình thôn nông thôn mới thông minh, huyện nông thôn mới nâng cao có ít nhất 03 mô hình thôn nông thôn mới thông minh. Phấn đấu mỗi năm có ít nhất có 01 mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh theo lĩnh vực nổi trội: Kinh tế, du lịch nông thôn, môi trường, văn hóa, cải cách hành chính, an ninh trật tự.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, tỉnh Quảng Nam cũng đã đưa ra các giải pháp thực hiện như tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh xã hội hóa trong phát triển hạ tầng và kết nối mạng internet đến cấp xã, thôn/bản (hạ tầng băng thông rộng chất lượng cao, hạ tầng mạng di động 4G/5G, hạ tầng kết nối internet, hạ tầng kết nối IoT…), nâng cao chất lượng và năng lực tiếp cận dịch vụ viễn thông của người dân, hạ tầng công nghệ để phát triển hệ thống thông tin điện tử trên các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch và thương mại điện tử. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm cung cấp cho mỗi hộ dân nông thôn có ít nhất một điện thoại thông minh theo hình thức xã hội hóa.

Quảng Nam: Xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh
Tập đoàn Viettel sẽ là một trong những tập đoàn viễn thông đồng hành của tỉnh Quảng Nam trong phát triển chuyển đổi số cả khu vực nông thôn.

Xây dựng phương án tổng thể hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu, hệ thống định danh gắn với đối tượng quản lý, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh ứng dụng và xây dựng dữ liệu số trong xây dựng nông thôn mới. Xây dựng các bản đồ số về nông nghiệp, nông thôn, nông dân để chia sẻ và cung cấp dữ liệu mở về kết quả xây dựng nông thôn mới. Bản đồ số về du lịch nông thôn để kết nối, giới thiệu và quảng bá sản phẩm du lịch nông thôn. Xây dựng hệ thống kiến trúc, chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu về nông thôn mới trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data) đồng bộ, kết nối và liên thông.

Phần mềm ứng dụng trực tuyến phục vụ công tác thẩm định, xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới và tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân. Xây dựng hệ thống quản lý, chia sẻ và khai thác về công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới. Lồng ghép với các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số để triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số, đảm bảo từng địa chỉ hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích được gắn biển địa chỉ số.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu, trước mắt sẽ, triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới. Xây dựng thí điểm các mô hình xã nông thôn mới thông minh gắn với lĩnh vực nổi trội ở các địa phương y tế, giáo dục, văn hóa, an ninh trật tự, môi trường, cải cách hành chính, an ninh trật tự, du lịch nông thôn…. Nghiên cứu, đề xuất thực hiện thí điểm mô hình xã thương mại điện tử cho sản phẩm nông nghiệp, nông thôn chủ lực của địa phương, liên kết hợp tác giữa địa phương, các doanh nghiệp thương mại điện tử, ngân hàng và người dân. Xây dựng thí điểm các mô hình thôn nông thôn mới thông minh, để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh gắn với việc thực hiện tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, làm cơ sở để hướng đến xây dựng Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu thông minh giai đoạn sau năm 2025.

Hải Nam

Theo

Từ khóa:
Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load