Thứ bảy 25/06/2022 12:31 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Bình: Sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới

20:42 | 20/02/2022

(Xây dựng) - Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Bình cho biết, đến nay toàn tỉnh có 88/128 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

quang binh som hoan thanh muc tieu xay dung nong thon moi
Ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị các địa phương đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trong năm 2022.

Qua báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình cho thấy: Đến cuối năm 2021, trên địa bàn tỉnh đạt bình quân 17,2 tiêu chí nông thôn mới/xã. Có 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 7 xã so với năm 2020. Trong đó, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thành phố Đồng Hới và thị xã Ba Đồn có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 26 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, 43 vườn mẫu. Số xã dưới 10 tiêu chí chỉ còn 7%.

Nhiều địa phương chủ động ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, góp phần thúc đẩy nông thôn mới đi vào thực chất, nâng cao chất lượng và khẳng định vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng; tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn được đẩy mạnh.

Trên cơ sở đó, năm 2022, tỉnh Quảng Bình phấn đấu có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 35 khu dân cư kiểu mẫu và 137 vườn mẫu, tăng bình quân 0,5 tiêu chí/xã và 100% số xã đều tăng tiêu chí, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân giảm 1,5 - 1,8%/năm so với chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025.

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, về chuyên môn, bộ tiêu chí nông thôn mới trong Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 chưa được Trung ương ban hành, trong khi cơ chế giai đoạn 2016 - 2020 đã hết hiệu lực. Do đó, việc triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới gặp rất nhiều khó khăn, nhất là bộ tiêu chí mới tăng thêm nhưng chưa có nguồn lực nên khả năng thực hiện mục tiêu năm 2022 đề ra sẽ khó hơn.

Tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 vừa diễn ra, ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh cho biết: Năm qua, tỉnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, chỉ tiêu đạt thấp.

Tuy vậy, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vẫn diễn ra trôi chảy, với sự chung sức, đồng lòng của chính quyền tỉnh và dân cư địa phương. Trước những khó khăn, vướng mắc hiện tại, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình yêu cầu phải xác định không thay đổi các mục tiêu đã đề ra. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và các Sở, ngành, địa phương nỗ lực khắc phục khó khăn, đề xuất giải pháp để triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch. Kiểm tra rà soát các chương trình đã đạt được, đánh giá theo từng nhóm danh mục, chú trọng đến yếu tố bền vững. Chủ động rà soát việc tổ chức các chương trình bề nổi thuộc chương trình nông thôn mới; đánh giá thực chất các tiêu chí đạt được của các địa phương trong năm 2021.

quang binh som hoan thanh muc tieu xay dung nong thon moi
Công tác làm đường giao thông và nâng cấp hệ thống thủy lợi tại huyện Lệ Thủy.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn ngân sách hỗ trợ vẫn quan trọng, nhưng nguồn nội lực vẫn là chính. Vì thế, cần phải khơi dậy hơn nữa ý chí, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, con người Quảng Bình. Thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn, thu hút đầu tư, phát huy cao nguồn lực xã hội hóa. Đặc biệt, phải rà soát, đánh giá hệ thống cơ chế, chính sách giai đoạn vừa qua, hoàn thiện cơ chế, chính sách mới theo hướng tạo động lực mạnh mẽ cho thực hiện chương trình trong giai đoạn mới...

Nhất Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load