Thứ bảy 20/07/2024 11:51 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Mỹ Đức (Hà Nội): Đổi mới tư duy, bứt phá trong công tác xây dựng Nông thôn mới

11:13 | 17/10/2023

(Xây dựng) - Những năm qua, huyện Mỹ Đức (Thành phố Hà Nội) luôn xác định phát triển Nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Đến nay, 100% xã trên địa bàn đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), huyện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm nay.

Mỹ Đức (Hà Nội): Đổi mới tư duy, bứt phá trong công tác xây dựng Nông thôn mới
Hương Sơn (huyện Mỹ Đức) cán đích xã Nông thôn mới nâng cao năm 2022; thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/người/năm.

Công tác tuyên truyền, vận động phải được đặt lên hàng đầu

Huyện ủy Mỹ Đức xác định công tác tuyên truyền, vận động phải được đặt lên hàng đầu, phải đi trước một bước và phải được triển khai theo lộ trình, xác định từng nội dung, cách thức triển khai cụ thể trong từng thời điểm, giai đoạn cụ thể.

Ngay từ những ngày đầu thực hiện, trên cơ sở các hướng dẫn, tài liệu của Thành phố, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng đề cương, tài liệu tuyên truyền, tổ chức các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên về công tác xây dựng NTM với những nội dung cụ thể, sát thực với thực tế của huyện, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện về các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của Thành phố, của huyện về xây dựng NTM. Các tiêu chí, đặc biệt là cách thức triển khai xây dựng NTM được coi là nội dung chính trong công tác tuyên truyền. Đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động nông dân tích cực thực hiện công tác dồn thửa đổi ruộng, hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng và các công trình văn hoá, giáo dục; chấp hành tốt các chủ trương về giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án. Những mô hình hiệu quả, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, đơn vị, tuyên truyền các kết quả, bài học kinh nghiệm trong xây dựng NTM, với các phong trào như: “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Mở rộng đường giao thông nông thôn”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Làng xanh - sạch - đẹp”, “Văn hóa nông thôn mới”...

Các nội dung tuyên truyền trên được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, linh hoạt và mang lại hiệu quả thiết thực như: tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, thông qua các tờ rơi, bài trong bản thông tin sinh hoạt nội bộ hàng tháng, trên trang tin cổng thông tin điện tử của huyện, thông qua các hình thức như: sinh hoạt chi bộ, chi hội, tổ hội; tọa đàm tiếp âm, xây dựng chuyên mục, bài viết, trên đài truyền thanh huyện và các xã… Thông qua các hội nghị báo cáo viên và giao ban công tác dư luận xã hội hằng quý, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với phòng Kinh tế và các cơ quan liên quan thường xuyên mời các báo cáo viên và ngành chuyên môn đến cung cấp thông tin về tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới ở địa phương, đơn vị; chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông của Huyện, đã mang lại hiệu quả cao trong việc nâng cao nhận thức trong nhân dân;

Các Ban Xây dựng Đảng và các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Huyện tùy theo chức năng, nhiệm vụ đều có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đồng thời tăng cường phối hợp với các xã triển khai tích cực các nhiệm vụ tuyên truyền xây dựng NTM. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị Huyện đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM” và phát động các phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phối hợp với phòng Kinh tế huyện tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn tới cấp cơ sở để nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên;

Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã biên soạn và phát hành cuốn Bản tin Mỹ Đức có các bài viết về xây dựng nông thôn mới được gửi tới Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện để sử dụng làm tài liệu sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan;

Để đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng NTM trên địa bàn huyện, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã xây dựng Kế hoạch số 06/KH-HĐTĐKT ngày 28/4/2021 tổ chức phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” huyện Mỹ Đức giai đoạn 2021-2025; UBND huyện đã xây dựng kế hoạch số 499/KH-UBND ngày 22/3/2023 về triển khai cuộc thi "Giữ gìn ngõ, phố xanh, sạch, đẹp, an toàn" trên địa bàn huyện Mỹ Đức năm 2023; kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 16/3/2023 về Tổ chức Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Mỹ Đức năm 2023;

Để kịp thời cập nhật phổ biến các văn bản của Trung ương, của Thành phố về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng nông nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Hàng năm Huyện đã phối hợp với Văn phòng Nông thôn mới Thành phố để triển khai kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, năm 2021-2022 đã tổ chức tập huấn cho 1.323 lượt người là thành viên BCĐ, Tổ giúp việc BCĐ NTM huyện, lãnh đạo các xã và các thôn trên địa bàn huyện.

Đến hết quý III/2023, huyện Mỹ Đức có 5/5 điều kiện đạt, gồm: Có 100% số Xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021-2025: Có 21/21 xã đạt chuẩn NTM, đạt 100%;

Có 100% số thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh: Huyện có thị trấn Đại Nghĩa đạt chuẩn đô thị văn minh.

Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của Huyện đạt từ 90% trở lên: Tỷ lệ hài lòng của người dân đạt từ 95% trở lên đối với các câu hỏi.

Hiện nay, Huyện đang tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành của Thành phố hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay.

Mỹ Đức (Hà Nội): Đổi mới tư duy, bứt phá trong công tác xây dựng Nông thôn mới
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mỹ Đức được xây dựng và phát triển theo mô hình trường chất lượng cao, hướng tới mục tiêu tạo môi trường học tập hiện đại, giúp học sinh tăng cường phát triển tư duy, kỹ năng thực hành, góp phần tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của huyện Mỹ Đức.

Ông Trương Anh Tuấn - Trưởng phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức cho biết: Hiện nay trên địa bàn huyện có 03 xã (Phùng Xá, Hồng Sơn và Hương Sơn) được UBND thành phố Hà Nội công nhận về đích NTM nâng cao. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngơi nghỉ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các địa phương trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

Một trong những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ các địa phương đã đủ điều kiện về đích NTM nâng cao của huyện Mỹ Đức chính là tranh thủ có hiệu quả sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp trên, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ từ xã đến thôn để cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2015, xã Hương Sơn huyện Mỹ Đức tiếp tục nâng cao các tiêu chí làm bước đệm để thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao. Với sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, diện mạo nông thôn trên toàn xã ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh; chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên. Năm 2022, xã Hương Sơn đã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí được Thành phố Hà Nội công nhận là xã NTM nâng cao. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM như một luồng gió mới, làm thay đổi diện mạo vùng quê ở Mỹ Đức.

Ông Bùi Văn Triều - Chủ tịch UBND xã Hương Sơn phấn khởi chia sẻ: “Với sự quan tâm giúp đỡ của cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện, sự tích cực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cộng với sự đồng lòng, chung sức của người dân trong quá trình thực hiện nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao ở Hương Sơn trong thời gian qua đã diễn ra thuận lợi. Trong đó, nhân dân rất tích cực tham gia các phần việc mà mình là chủ thể, sẵn sàng hiến kế, góp công, góp của để thực hiện tốt các phong trào”.

Là người dân trực tiếp thụ hưởng thành tựu của Chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, anh Nguyễn Văn Trung, người dân thôn Đục Khuê, xã Hương Sơn chia sẻ: “Tôi rất vui vì được làm công dân ở một xã NTM nâng cao. Bởi, nhờ xây dựng NTM nâng cao đã giúp quê hương Hương Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại hơn. Các cơ sở hạ tầng đường xá, trường học, trạm y tế… trên địa bàn xã đều được đầu tư xây dựng khang trang, để Nhân dân thụ hưởng”.

Mỹ Đức (Hà Nội): Đổi mới tư duy, bứt phá trong công tác xây dựng Nông thôn mới
Diện mạo nông thôn huyện Mỹ Đức đã thay đổi rõ nét, những con đường nhựa lớn mở rộng, điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ, nhà cửa khang trang sạch đẹp; đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên, kinh tế, xã hội của địa phương được phát triển.

Tiếp tục phát triển giao thông kết nối

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huyện Mỹ Đức xác định nhiệm vụ quan trọng thời gian tới là tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phát triển đô thị hài hòa với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Trương Anh Tuấn - Trưởng phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức cho biết, giai đoạn 2021-2025, huyện phấn đấu hoàn thành các dự án: Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 424; đường trục phát triển kinh tế Miếu Môn - Hương Sơn; trục nối với đường Bái Đính - Ba Sao; đường từ tỉnh lộ 419 nối với tỉnh lộ 425... Đây đều là những tuyến giao thông quan trọng để liên kết vùng, nhất là kết nối di sản của các địa phương, mở ra cơ hội lớn cho phát triển du lịch, rút ngắn thời gian di chuyển. Việc cải tạo những tuyến đường này cũng tạo ra không gian phát triển mới của huyện Mỹ Đức; thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; giảm khoảng cách chênh lệch vùng miền.

Cùng với nhiệm vụ trên, huyện Mỹ Đức tiếp tục huy động nguồn lực nâng cấp, cải tạo các đường tỉnh, đường huyện, đường xã, thôn. Huyện cũng đặt ra yêu cầu việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới phải đồng bộ theo tiêu chí đô thị (mặt đường thảm bê tông nhựa; có hệ thống điện chiếu sáng, viễn thông; rãnh thoát nước được ngầm hóa). Hiện, huyện đang tích cực phối hợp với các cấp, ngành thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự để triển khai thi công các trục giao thông đối ngoại.

Huyện xây dựng cơ chế hỗ trợ đối với các tuyến đường tỉnh, đường huyện hiện hữu, thực hiện giải tỏa hành lang giao thông, kết hợp với vận động nhân dân hiến đất để đầu tư nâng cấp các tuyến đường bảo đảm theo tiêu chí đô thị. Huyện Mỹ Đức đã hỗ thực hiện trợ vật liệu để làm đường giao thông nông thôn, thôn xóm, thuỷ lợi nội đồng và thực hiện xã hội hóa các nguồn vốn đầu tư đối với các tuyến đường thôn, đường xã, thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của các cấp, ngành cho phát triển giao thông.

Trong thời gian tới, huyện tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả, đáp ứng tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn đã được phê duyệt; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, tạo ra phong trào hiến đất làm đường sôi nổi; chú trọng quản lý khai thác, duy tu, bảo dưỡng các công trình đã hoàn thành; coi phát triển giao thông nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Khánh Hòa - Ảnh Tuấn Nghĩa

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load