Thứ hai 15/07/2024 09:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lạng Sơn: Đảm bảo tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

15:16 | 08/07/2024

(Xây dựng) – UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Văn bản số 99/BCĐ-NTM về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2024.

Lạng Sơn: Đảm bảo tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

Để bảo đảm tiến độ, đạt mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024 đề ra, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh về việc phân công lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia MTQG tỉnh và lãnh đạo một số Sở, ngành phụ trách, chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2023 - 2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Chủ động, khẩn trương xây dựng và ban hành hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định tại Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 17/6/2024 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã NTM, Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, Bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

UBND tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo lĩnh vực phụ trách. Chủ động ưu tiên bố trí nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn từ chương trình dự án do ngành quản lý để hỗ trợ các huyện, xã trong kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2024 và giai đoạn 2024-2025.

Đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; thực hiện có hiệu quả các chính sách về hỗ trợ, khuyến khích, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, khu dân cư kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2024 đảm bảo yêu cầu tiến độ.

Đối với nguồn vốn sự nghiệp NTM, cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, nhất là đối với những nội dung nguồn vốn thực hiện chuyển tiếp của năm 2022, 2023 và các nội dung thực hiện năm 2024 đã có khối lượng nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng NTM”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, huy động cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở, cộng đồng dân cư và người dân vào cuộc để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo yêu cầu nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM theo kế hoạch của UBND tỉnh đề ra.

Phượng Nguyễn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load