Thứ ba 23/04/2024 08:13 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đồng Nai: Luật sư nói gì về việc kỷ luật Chủ tịch UBND xã Bình Hòa chậm trễ cấp GCNQSDĐ cho người dân làm nhà

09:51 | 20/05/2023

(Xây dựng) – Như Báo điện tử Xây dựng đã phản ánh, liên quan tới việc chậm trễ cấp GCNQSDĐ cho bà Hồ Thị Gái tại xã Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), ngày 22/11/2022 UBND huyện Vĩnh Cửu đã ra Kết luận số 2154/KL-UBND yêu cầu kiểm điểm ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND xã Bình Hòa và những cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, cho đến nay, gần 6 tháng kể từ khi kết luận được ban hành, việc kiểm điểm này vẫn chưa xong.

Đồng Nai: Luật sư nói gì về việc kỷ luật Chủ tịch UBND xã Bình Hòa chậm trễ cấp GCNQSDĐ cho người dân làm nhà
Luật sư Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Công ty Luật TNHH TGS cho rằng ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND xã Bình Hòa có thể bị kiểm điểm cảnh cáo theo quy định của pháp luật.

Nghiên cứu hồ sơ và theo dõi sự việc, Luật sư Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Công ty Luật TNHH TGS (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cho rằng ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND xã Bình Hòa có thể bị kiểm điểm cảnh cáo theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Luật sư Nguyễn Văn Tuấn có ý kiến: “Theo nội dung tại Kết luận tố cáo số 2154/KL-UBND của UBND huyện Vĩnh Cửu, ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND xã Bình Hòa đã vi phạm trong việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Gái, vi phạm quy định pháp luật về việc xác định tình trạng tranh chấp, vi phạm quy định của pháp luật về việc thực hiện các kết luận thanh tra và không chấp hành đúng ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu. Những vi phạm của ông Nguyễn Thanh Bình đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của bà Hồ Thị Gái, dẫn đến hồ sơ đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Dóc và bà Hồ Thị Gái chưa được xem xét theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Khoản 1 Điều 7 Nghị định 112/2020/NĐ-CP thì các hình thức kỷ luật đối với cán bộ có thể bao gồm: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm.

Ông Nguyễn Thanh Bình đã vi phạm quy định pháp luật về khiếu nại, vi phạm quy định về việc thực hiện các kết luận thanh tra và không chấp hành đúng ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu… Do vậy, căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 9 Nghị định 112/2020/NĐ-CP, ông Nguyễn Thanh Bình có thể bị áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo theo quy định nêu trên”.

Đồng Nai: Luật sư nói gì về việc kỷ luật Chủ tịch UBND xã Bình Hòa chậm trễ cấp GCNQSDĐ cho người dân làm nhà
Kết luận của UBND huyện Vĩnh Cửu cho thấy, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Bình Hòa (ở giữa) có hành vi trù dập, gây khó dễ cho gia đình bà Hồ Thị Gái.

Trước đó, ngày 20/11/2022, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu đã ban hành Quyết định số 8919/QĐ-UBND về việc thụ lý tố cáo đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Bình Hòa.

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo của Đoàn xác minh nội dung tố cáo tại Báo cáo số 65/BC-ĐXM ngày 11/11/2022, các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu kết luận nội dung tố cáo như sau:

“Đối với nội dung công dân tố cáo đối với ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Bình Hòa ban hành Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 5/10/2022, về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Gái (lần 01) không đúng quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 là tố cáo đúng. Trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Bình Hòa và Tổ xác minh thành lập theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của Chủ tịch UBND xã Bình Hòa.

Đối với nội dung tố cáo ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Bình Hòa có hành vi trù dập gia đình bà Hồ Thị Gái bằng cách tự cho rằng các thửa đất 90, 91, 92, 93, tờ bản đồ địa chính số 19, xã Bình Hòa là đất đang tranh chấp, sau khi bà Gái có đơn khiếu nại thì ông Nguyễn Thanh Bình tự cho đất này là đất công do UBND xã Bình Hòa quản lý mà không có đầy đủ hồ sơ pháp lý chứng minh quá trình quản lý; cố tình không chấp hành ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền tại Kết luận Thanh tra số 2039/KL-UBND ngày 6/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu và Kết luận Thanh tra số 405/KL-STNMT ngày 19/12/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện được nêu tại Văn bản số 6933/UBND-NC ngày 16/9/2022, về việc xử lý đơn của bà Hồ Thị Gái, là tố cáo đúng. Trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Bình Hòa và ông Trịnh Vĩnh Trọng - Công chức Địa chính - Xây dựng xã Bình Hòa.

Nguyên nhân dẫn đến những thiếu sót nêu trên là do ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Bình Hòa và các cá nhân có trách nhiệm tham mưu chưa nhận thức đúng đắn trong việc áp dụng các quy định pháp luật trong thi hành nhiệm vụ công vụ. Việc này làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, gây bức xúc cho người dân, tạo dư luận xấu trong xã hội đối với công tác quản lý Nhà nước cấp địa phương…”.

Kết luận số 2154/KL-UBND cũng đưa ra các biện pháp xử lý: “Căn cứ Khoản 5 Điều 29 Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Bình Hòa rà soát, ban hành quyết định thu hồi hủy bỏ Quyết định giải quyết khiếu nại số 54/QĐ-UBND ngày 5/10/2022 về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Gái (lần 1), lý do: Quyết định nêu trên không thực hiện theo đúng Khoản 1 Điều 44 Luật Khiếu nại năm 2011; Điểm c Khoản 1 Điều 29 Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Bình Hòa ban hành quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Gái theo quy định.

Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Bình Hòa hướng dẫn hộ gia đình bà Gái lập thủ tục đăng ký cấp GCNQSDĐ các thửa đất nêu trên và thực hiện các thủ tục đăng ký cấp GCNQSDĐ cho bà Hồ Thị Gái theo đúng quy định.

Giao Chủ tịch UBND xã Bình Hòa rà soát, xác định trách nhiệm, đồng thời tổ chức kiểm điểm người đứng đầu, tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác kiểm tra, xét duyệt hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ và giải quyết đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Gái; Trên cơ sở đó, đề xuất hình thức xử lý theo quy định. Báo cáo kết quả họp kiểm điểm kèm theo hồ sơ minh chứng gửi về UBND huyện, đồng gửi Phòng Nội vụ huyện trước ngày 20/12/2022.

Giao Trưởng phòng Nội vụ huyện đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Bình Hòa tổ chức kiểm điểm theo quy định, tham mưu Chủ tịch UBND huyện tổ chức kiểm điểm các cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Thời gian hoàn thành và gửi báo cáo về UBND huyện trước ngày 28/12/2022.

Liên quan tới vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng mới đây cũng đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu và Chủ tịch UBND xã Bình Hòa nghiêm túc rà soát việc cấp GCNQSDĐ cho bà Gái và trong 30 ngày (tính từ ngày 20-2-2023) phải trả lời cho UBND tỉnh. Nếu đất của bà Gái đủ điều kiện thì phải nhanh chóng hướng dẫn và xác nhận hồ sơ xin cấp giấy cho gia đình bà Gái. Nếu không được thì phải có lý do thuyết phục và báo cáo cho Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên, cho đến nay vụ việc của gia đình bà Hồ Thị Gái vẫn chưa được giải quyết.

PV

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load