Thứ hai 22/04/2024 12:28 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội: Thực hiện tốt quản lý trật tự xây dựng

08:30 | 09/02/2024

(Xây dựng) - Nhờ đẩy mạnh, đổi mới hoạt động thanh, kiểm tra chuyên ngành, năm 2023, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm hành chính trong xây dựng; hướng dẫn chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội: Thực hiện tốt quản lý trật tự xây dựng
Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Những thành tích đáng ghi nhận

Thực hiện kế hoạch năm 2023 được phê duyệt tại Quyết định số 812/QĐ-SXD ngày 09/12/2022, trong năm 2023, Thanh tra Sở tiến hành 21 cuộc thanh tra chuyên ngành; ban hành 56 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt hơn 2,6 tỷ đồng; tham mưu UBND Thành phố ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền 460 triệu đồng; 11 Quyết định thu hồi với tổng số tiền hơn 590 triệu đồng…

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng được Thanh tra Sở triển khai thực hiện hiệu quả. Thanh tra Sở đã bố trí lịch, phân công cán bộ trực tiếp công dân thường xuyên tại phòng tiếp công dân của Sở Xây dựng, từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

Trong công tác phòng chống tham nhũng, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, biện pháp phù hợp với tình hình thực tiễn nhiệm vụ của Sở Xây dựng. Thường xuyên đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, lãng phí; trong đó, xác định phòng, ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách, với phương châm chủ động phòng ngừa, phát hiện kịp thời, ngăn chặn hiệu quả, xử lý nghiêm minh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường thanh tra, kiểm tra, góp phần ngăn chặn, kịp thời phát hiện, xử lý những vụ việc tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị.

Sở Xây dựng thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định như: Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; kiểm soát tài sản, thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt.

Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội: Thực hiện tốt quản lý trật tự xây dựng
Thời gian qua, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong năm 2023, Thanh tra Sở đã tham mưu Sở Xây dựng ban hành 857 văn bản tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Đồng thời, Thanh tra Sở trực tiếp ban hành 1.086 văn bản để tham mưu Sở Xây dựng hướng dẫn UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn tại các buổi tư vấn, tổ chức nhiều buổi làm việc tại các quận, huyện, hướng dẫn Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị địa bàn giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Đối với khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, Thanh tra đã tham mưu nhiều văn bản gửi Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng để xin ý kiến tham vấn, hướng dẫn, giải đáp, làm căn cứ triển khai thực hiện, đồng thời, góp phần hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn tại cơ sở.

Trong năm 2023, UBND các quận, huyện, thị xã và các Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã đã kiểm tra 16.560 công trình, qua đó phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý 416 trường hợp vi phạm, chiếm 2,51%; đã xử lý dứt điểm 219/416 trường hợp, chiếm 52,6%; đang tiếp tục giải quyết, xử lý theo thẩm quyền 197/416 trường hợp, chiếm 47,4%.

Thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng. Thanh tra Sở Xây dựng đã tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội. Việc tuyên truyền giáo dục pháp luật trong hoạt động xây dựng được các cấp chính quyền coi trọng; người dân và DN đã ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động xây dựng.

Tập trung xử lý dự án chậm tiến độ, chậm triển khai

Ông Nguyễn Việt Dũng - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: Thời gian tới, Thanh tra Sở Xây dựng sẽ triển khai thực hiện các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành theo Kế hoạch thanh tra năm 2024, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.

Đồng thời, tiếp tục tham mưu UBND Thành phố xử lý vi phạm tồn đọng của UBND các quận, huyện, thị xã theo Kế hoạch 234/KH-UBND ngày 15/9/2023 của UBND Thành phố về việc tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn TP Hà Nội; Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 24/10/2023 về kiểm tra việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố.

Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp huyện, cấp xã trong công tác quản lý trật tự xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định và theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND Thành phố quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong công tác quản lý trật tự xây dựng được đề cập tại nội dung Chỉ thị 14-CT/TU ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 08/7/2022, Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 12/8/2022 của UBND Thành phố. Tập trung xử lý các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, có vi phạm trật tự xây dựng. Phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT, các Sở, ngành liên quan xử lý, giải quyết đối với dự án chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Hoàn thiện, đưa vào khai thác sử dụng phần mềm quản lý đối với công tác quản lý trật tự xây dựng trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Xây dựng, thuận tiện cho việc báo cáo của UBND cấp huyện, cho việc tổng hợp của Sở Xây dựng, đảm bảo quá trình xử lý vi phạm trật tự xây dựng được công khai, minh bạch, được giám sát chặt chẽ.

Để công tác quản lý trật tự xây dựng đi vào nền nếp, hiệu quả, ông Nguyễn Việt Dũng cho biết, Thanh tra Sở sẽ tham mưu Sở Xây dựng báo cáo UBND Thành phố sửa đổi bổ sung, Quyết định 04/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 về việc ban hành quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.

Đồng thời, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo theo quy định, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, góp phần quan trọng ổn định an ninh trên địa bàn thành phố.

Sau 1 năm triển khai nhiệm vụ khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, với những chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị. Qua đó, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn.

Khánh Hòa

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load