Thứ năm 20/06/2024 21:50 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Tập trung thanh tra các ngành, lĩnh vực, địa phương phát sinh nhiều đơn thư, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm

16:24 | 11/05/2024

(Xây dựng) – Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thanh tra năm 2024 của tỉnh Thái Nguyên, cũng như không ngừng phát huy vai trò công tác này trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thái Nguyên: Tập trung thanh tra các ngành, lĩnh vực, địa phương phát sinh nhiều đơn thư, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm
Thái Nguyên sẽ tập trung thanh tra các dự án đầu tư xây dựng; quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; việc quản lý và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực.

Theo đó, năm 2024 Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật Thanh tra năm 2022 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật; các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra.

Để hoạt động thanh tra thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các nội dung thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh, địa phương. Trong đó tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương có nhiều dấu hiệu vi phạm, tham nhũng, tiêu cực hoặc phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm.

Sau thanh tra phải có biện pháp xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực; kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật còn bất cập, sơ hở. Chú trọng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/BCSĐ ngày 06/6/2023 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra.

Thái Nguyên: Tập trung thanh tra các ngành, lĩnh vực, địa phương phát sinh nhiều đơn thư, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm
Thái Nguyên là một trong những tỉnh được Thanh tra Chính phủ đánh giá cao về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Riêng Thanh tra tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai kế hoạch: Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, bao gồm thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của Giám đốc Sở và Thủ trưởng các ngành cấp tỉnh.

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện, tập trung thanh tra các dự án đầu tư xây dựng; quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; việc quản lý và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của Chủ tịch UBND cấp huyện.

Thanh tra chuyên đề về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng (theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ). Thanh tra chuyên đề về trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Theo Kế hoạch số 2960/KH-TTCP ngày 08/12/2023 của Thanh tra Chính phủ). Thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của các Sở không thành lập cơ quan thanh tra.

Cùng với đó sẽ thanh tra theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh hoặc khi được Chủ tịch UBND tỉnh giao. Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thanh tra lại vụ việc thanh tra hành chính đã có kết luận của Thanh tra Sở, Thanh tra huyện nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thanh tra các dự án đầu tư, các doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thái Nguyên: Tập trung thanh tra các ngành, lĩnh vực, địa phương phát sinh nhiều đơn thư, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ là một trong những giải pháp quan trọng giúp Thái Nguyên làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 28/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025”. Năm 2024, các huyện, thành phố thực hiện thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với trên 25% số lượng xã, phường, thị trấn. Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành thanh tra 7 cơ quan, đơn vị, 4 doanh nghiệp và 2 dự án đầu tư.

Việt Hoan

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load