Thứ tư 25/05/2022 02:26 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Tây Hồ: Tự miễn nhiệm Tổng Giám đốc, kháng lệnh Tổng Công ty

22:46 | 28/10/2021

(Xây dựng) - Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo ông Nguyễn Tấn Hoàng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Tây Hồ (Công ty Tây Hồ) không được phép tiến hành họp HĐQT để miễn nhiệm Tổng Giám đốc. Tuy nhiên vị này vẫn ngang nhiên quyết định “truất” quyền lãnh đạo Công ty.

cong ty co phan dau tu phat trien nha tay ho tu mien nhiem tong giam doc khang lenh tong cong ty
Quyết định số 668/QĐ-HĐQT TCT ngày 17/6/2021 của Tổng Công ty Cổ Xây dựng Hà Nội.

Thay mặt HĐQT ký quyết định miễn nhiệm trái pháp luật

Theo tài liệu của PV, Quyết định số 668/QĐ-HĐQT TCT ngày 17/6/2021 của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty Tây Hồ nêu rõ: Ông Hồ Đình Thịnh đại diện cho 976.196 cổ phần (bằng 60% vốn) của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội tại Công ty Tây Hồ, là Tổ trưởng tổ quản lý vốn tại Công ty. Ông Thịnh được giới thiệu tham gia HĐQT và đề cử giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ.

Điều 2 Quyết định cũng xác định: Ông Hồ Đình Thịnh làm người đại diện phụ trách chung của Tổng Công ty tại Công ty Tây Hồ; chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện vốn theo quy định của pháp luật hiện hành; Điều lệ, quy chế và văn bản ủy quyền của Tổng Công ty.

Công ty Tây Hồ có 50,09% là cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước. Số vốn này của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - Bộ Xây dựng (doanh nghiệp có 98,83% vốn điều lệ là tài sản Nhà nước). Điều 15 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp như sau: Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này.

Đồng nghĩa, Tổng Giám đốc Hồ Đình Thịnh – người đại diện cho cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội phải là người có quyền đề xuất bổ nhiệm nhân sự lên Tổng Công ty và đưa ra những quyết định liên quan tới hoạt động của Công ty Tây Hồ.

Cũng theo Quyết định số 668/QĐ-HĐQT TCT, ông Nguyễn Tấn Hoàng chỉ đại diện cho 40% vốn của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội tại Công ty Tây Hồ. Vậy nhưng không hiểu sao ngày 22/10/2021, ông Nguyễn Tấn Hoàng lại ký Thông báo trích nội dung Nghị quyết HĐQT số 22/TB-HĐQT với nội dung: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật tại doanh nghiệp của ông Hồ Đình Thịnh.

Theo đó, ông Thịnh phải chấm dứt thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật tại Công ty Tây Hồ từ ngày 22/10. Ông Thịnh phải bàn giao mọi nội dung liên quan đến chủ tài khoản Công ty Tây Hồ cho ông Nguyễn Tấn Hoàng. Đồng thời thông báo từ ngày 22/10 Công ty Tây Hồ sẽ sử dụng con dấu mới do con dấu cũ “bị người lao động đã bị kỷ luật và sa thải chiếm giữ”.

cong ty co phan dau tu phat trien nha tay ho tu mien nhiem tong giam doc khang lenh tong cong ty
Nghị quyết HĐQT số 22/TB-HĐQT miễn nhiệm Tổng Giám đốc.

Tại Thông báo công khai số 210/TB-CT ngày 22/10, Tổng Giám đốc Hồ Đình Thịnh khẳng định: Phòng Tổ chức hành chính Công ty Tây Hồ đang lưu giữ toàn bộ con dấu của Công ty. Ông Nguyễn Tấn Hoàng - Chủ tịch HĐQT, ông Tân Tú Hải - thành viên HĐQT, bà Chu Thị Ngọc Ngà - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đang có tên trong nhiều đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị của cổ đông và cán bộ nhân viên Công ty và hiện đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Từ 00h ngày 22/10, Phòng Tổ chức hành chính không đóng dấu bất kỳ văn bản nào của HĐQT Công ty mà chưa thông qua Tổng Giám đốc. Mọi văn bản dưới tên Công ty Tây Hồ có đóng dấu với chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Hoàng đều không có giá trị pháp lý.

Hiện, Tổng Giám đốc Hồ Đình Thịnh đã có đơn tố cáo hành vi làm giả con dấu của ông Nguyễn Tấn Hoàng gửi lên cấp trên và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Vạch rõ sai phạm

Được biết, trước khi ông Nguyễn Tấn Hoàng ký Thông báo trích nội dung Nghị quyết HĐQT số 22/TB-HĐQT miễn nhiệm Tổng Giám đốc Thịnh, Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Hà nội đã có Công văn số 1128/CV-TCT ngày 20/10/2021 chỉ đạo không được tiến hành họp HĐQT về việc bãi miễn Chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Thịnh khi chưa có ý kiến của Tổng Công ty. (Căn cứ theo khoản 2 Điều 10 Quy chế hoạt động của người đại diện Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội tại doanh nghiệp).

cong ty co phan dau tu phat trien nha tay ho tu mien nhiem tong giam doc khang lenh tong cong ty
Thông báo công khai số 272/TB-CT.

Ông Thịnh cho biết, sáng 21/10/2021 ông Nguyễn Tấn Hoàng đã xác nhận có nhận được Công văn số 1128/CV-TCT của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội. Nhưng sau đó, ông Hoàng và ông Tân Tú Hải - thành viên HĐQT vẫn ra Nghị quyết, ban hành Quyết định của HĐQT số 21/QĐ-HĐQT ngày 22/10/2021 về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc. Ông Thịnh không tham gia cuộc họp này.

Theo PV được biết, để giải quyết vấn đề nội bộ trên, ngày 26/10/2021, Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội do ông Đậu Văn Diện – Chủ tịch HĐQT đã có buổi làm việc với Tổ quản lý vốn tại Công ty Tây Hồ (cụ thể là ông Hồ Đình Thịnh và ông Nguyễn Tân Hoàng).

Ông Đậu Văn Diện - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội khẳng định: Việc biểu quyết bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty Tây Hồ; miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với bà Trần Thị Thúy Tiệp, miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Lê Minh khi chưa có ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty là vi phạm Quy chế hoạt động của Người đại diện Tổng Công ty tại doanh nghiệp.

Theo ông Diện, ông Nguyễn Tấn Hoàng đã không chấp hành Công văn số 1128/CV-TCT ngày 20/10/2021 của Tổng Công ty. Ông Hoàng đã không gửi hồ sơ của nhân sự dự kiến khi thuê ông Phan Quốc Thắng làm Tổng Giám đốc. Theo đó, đề nghị ông Hoàng có báo cáo riêng về việc biểu quyết miễn nhiệm Tổng Giám đốc, bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

Ngày 27/10/2021, Công ty Tây Hồ ra Thông báo công khai số 272/TB-CT tiếp tục khẳng định ông Hồ Đình Thịnh – người đại diện 60% vốn của Tổng Công ty là Tổng Giám đốc. Việc miễn nhiệm và bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo không thông qua Tổng Công ty là vi phạm Quy chế hoạt động của Người đại diện Tổng Công ty tại doanh nghiệp.

cong ty co phan dau tu phat trien nha tay ho tu mien nhiem tong giam doc khang lenh tong cong ty
Trụ sở làm việc Công ty Tây Hồ.

Theo khoản 1, Điều 195, Luật Doanh nghiệp năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội sở hữu trên 50% vốn điều lệ tại Công ty Tây Hồ nên có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty Tây Hồ.

Cũng theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 về thể thức tiến hành cuộc họp HĐQT miễn nhiệm Tổng giám đốc, cuộc họp HĐQT phải được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ Công ty quy định.

Trường hợp Điều lệ không quy định hoặc không có quy định khác, triệu tập họp HĐQT trong trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật thì triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.

Việc ông Hoàng tự ý tổ chức cuộc họp HĐQT Công ty Tây Hồ rồi ra Nghị quyết miễn nhiệm, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo chủ chốt khi chưa được sự cho phép của Tổng Công ty, không có sự tham gia của ông Thịnh (đại diện 60% vốn của Tổng Công ty tại Công ty Tây Hồ) là dấu hiệu vi phạm Luật Doanh nghiệp.

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội cần mạnh tay xử lý cá nhân sai phạm, ổn định bộ máy lãnh đạo của Công ty Tây Hồ để hoạt động của Công ty không bị gián đoạn, làm tổn hại tới quyền lợi của cổ đông và tài sản Nhà nước.

Điều 88 Doanh nghiệp nhà nước theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 năm 2020 quy định:

1. Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, bao gồm:

a) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

b) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

2. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con;

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

3. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con;

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Hải Đăng - Sơn Tùng - Ngọc Hân - Khánh An

Theo

Cùng chuyên mục
 • loat goi thau cung cap phan mem thiet bi gan tram ty o ha tinh ve tay ai

  (Xây dựng) - Sau khi gói thầu hơn 13 tỷ đồng do Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư công bố lựa chọn nhà thầu, loạt gói thầu cung cấp giải pháp phần mềm, mua sắm trang thiết bị... với trị giá hơn 95 tỷ đồng tại Hà Tĩnh “ghi danh” Công ty TNHH Công nghệ Hoành Sơn được dư luận đặc biệt quan tâm.

 • thuong tin ha noi chinh quyen co lam ngo truoc nhung vi pham trat tu xay dung tren dat nong nghiep tai xa ninh so

  (Xây dựng) – Nhiều năm qua, hàng nghìn m2 đất nông nghiệp tại xã Ninh Sở (huyện Thường Tín, Hà Nội) đã bị các hộ gia đình, doanh nghiệp san lấp, “hô biến” thành nhà ở, nhà xưởng sản xuất, kinh doanh với quy mô lớn. Thời gian gần đây, sự việc diễn ra ngày càng rầm rộ, nhưng chính quyền vẫn “làm ngơ”, chưa xử lý dứt điểm.

 • ubnd huyen tien lu bao cao qua mat doan dai bieu quoc hoi tinh

  Trước việc xử lý rất “hời hợt” không dứt khoát của UBND huyện Tiên Lữ đối với vụ việc vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ ĐT.376, người dân đã có kiến nghị gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đề nghị làm rõ trách nhiệm.

 • tu ky hai duong quyen loi cua nguoi dan co dat bi thu hoi da duoc bao dam

  (Xây dựng) - Hiện nay, UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đang triển khai các bước bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ. Tuy nhiên, quá trình này vấp phải nhiều ý kiến phản đối của người dân.

 • ninh binh can kiem soat hoat dong khai thac cac mo da

  (Xây dựng) – Ngành công nghiệp xi măng Việt Nam đang ngày càng phát triển với một số lượng lớn các nhà máy, trạm nghiền và đã đến lúc các nhà sản xuất xi măng, quản lý môi trường, quản lý xã hội cần nhìn nhận vấn đề đốt rác thải trong lò quay sản xuất xi măng như một trong những yêu cầu của sự phát triển bền vững, góp phần giảm tiêu hao, tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm và góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu các yếu tố gây ô nhiễm. Ngoài ra, việc khai thác đá làm xi măng, làm vật liệu xây dựng vừa nhanh cạn kiệt nguồn tài nguyên vừa ảnh hưởng tới nguồn cung trong nhiều ngành nghề khác, như nghề đá mỹ nghệ. Thực tế, tại huyện Hoa Lư một số doanh nghiệp có dấu hiệu khai thác mỏ đá vượt chỉ giới cần được tỉnh Ninh Bình kiểm tra, làm rõ.

 • hoi am bai bao quang ngai nha may bot giay vnt19 da tu y thi cong duong ong xa thai

  (Xây dựng) - Ngày 23/5/2022, liên quan đến sự việc Báo điện tử Xây dựng thông tin về việc Nhà máy Bột giấy VNT19 tại Quảng Ngãi triển khai thi công tuyến ống xả thải ngày 22/5/2022, Báo điện tử Xây dựng đã nhận được ý kiến phản hồi từ chủ đầu tư như sau:

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load