Thứ năm 01/12/2022 23:36 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
  • Gỡ khó cho 'đầu tàu' kinh tế

    Giải ngân vốn đầu tư công là con đường đầy khó khăn nhưng có thể sẽ là con đường ngắn nhất để thúc đẩy GDP, bởi đây là một trong 3 động lực tăng trưởng.

  • (Xây dựng) – Đây là nội dung được đề cập tại Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 nhằm phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị, được tổ chức ngày 30/11. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đồng chủ trì Hội nghị.
Đối tác