Thứ hai 20/05/2024 23:30 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Yêu cầu thành phố Hội An kiểm điểm tập thể, cá nhân vụ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới được chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng không đúng thẩm quyền

17:29 | 28/01/2024

(Xây dựng) – Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị UBND thành phố Hội An (Quảng Nam) tổ chức kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu ban hành Công văn 1544 ngày 10/6/2022 về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Hội An không đúng thẩm quyền.

Yêu cầu thành phố Hội An kiểm điểm tập thể, cá nhân vụ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới được chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng không đúng thẩm quyền
Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị thành phố Hội An kiểm điểm tập thể, cá nhân vụ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Hội An được chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng không đúng thẩm quyền.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã có kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư, xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại thành phố Hội An (số 30, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân An).

Kết quả thanh tra cho thấy, việc chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND thành phố Hội An tại Công văn số 1544/UBND ngày 10/6/2022 về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại thành phố Hội An là không đúng thẩm quyền theo quy định.

Theo Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh số 01/2022/HĐHTĐT-KD ngày 6/5/2022 và Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ ngày 19/10/2022 được ký kết với Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn HDN Hội An, Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Quảng Nam đóng góp bằng toàn bộ tài sản đã đầu tư trên đất từ trước, trong đó có nhà xưởng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới vừa mới được xây dựng sau khi được cấp Giấy phép xây dựng số 1100/GPXD ngày 19/10/2022 về xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới; tất cả các tài sản trên đất này chưa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xác lập quyền sở hữu tài sản cho Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Quảng Nam.

Do đó, việc Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Quảng Nam đóng góp bằng tài sản đã đầu tư trên diện tích đất 3.230m2 để hợp tác kinh doanh Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới là không đúng theo quy định tại Điều 175 của Luật Đất đai 2013.

Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Quảng Nam hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn HDN Hội An đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên diện tích đất Nhà nước cho thuê để xây dựng kho bảo quản và chứa vật tư, thiết bị là không phù hợp với mục đích cho thuê đất theo Quyết định số 1826 ngày 14/6/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Phòng Quản lý đô thị Hội An đã cấp Giấy phép xây dựng số 1100/GPXD ngày 19/10/2022 còn tồn tại một số sai sót. Cụ thể, việc ban hành mẫu Giấy phép xây dựng không đúng theo quy định tại mẫu số 08 của Nghị định số 15 ngày 3/3/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Cấp giấy phép xây dựng không đúng chủ thể: Phòng Quản lý đô thị Hội An cấp giấy phép cho Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn HDN Hội An là không đúng theo Điều 3 Nghị định 53 ngày 8/5/2017.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết hồ sơ thủ tục liên quan việc đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới của Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn HDN Hội An.

Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Quảng Nam thực hiện quyền góp vốn bằng các tài sản gắn liền với đất thuê nhưng tài sản chưa được xác lập quyền sở hữu trong việc hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới; sử dụng đất không đúng mục đích theo Quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh; đồng thời rà soát lại tính pháp lý đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng cho Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Quảng Nam.

Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn HDN Hội An thực hiện các thủ tục về hoạt động kinh doanh đăng kiểm xe cơ giới.

Chỉ đạo UBND thành phố Hội An tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu UBND thành phố Hội An ban hành Công văn số 1544 ngày 10/6/2022 về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại thành phố Hội An không đúng thẩm quyền theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét giải quyết các vấn đề liên quan Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hội An.

Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải và UBND thành phố Hội An hướng dẫn, xem xét giải quyết các đề nghị của Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Quảng Nam và Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn HDN Hội An liên quan việc chấp hành quy định của pháp luật trong vấn đề đầu tư xây dựng và hoạt động kinh doanh dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới tại Hội An.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị UBND thành phố Hội An tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu UBND thành phố Hội An ban hành Công văn số 1544 ngày 10/6/2022 về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại thành phố Hội An không đúng thẩm quyền theo quy định.

Chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố Hội An tổ chức kiểm điểm tập thể và các cá nhân có liên quan trong việc cấp Giấy phép xây dựng số 1100 ngày 19/10/2022 cấp cho Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn HDN Hội An có một số sai sót như kết luận đã nêu.

Thanh Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load