Thứ bảy 22/06/2024 03:05 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa): Sai phạm của Chủ tịch xã Tân Trường đã được đưa ra ánh sáng

10:50 | 05/06/2024

(Xây dựng) - Mặc dù những sai phạm của Chủ tịch UBND xã Tân Trường đã được Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn nêu rõ trong “Kết luận nội dung tố cáo” số 3513/KL-UBND ngày 17/5/2024, nhưng việc bồi thường thiệt hại do phá nhà ở của dân trái pháp luật chưa được nêu cụ thể về mức tiền bồi thường cho chủ công trình trong văn bản quan trọng này.

Thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa): Sai phạm của Chủ tịch xã Tân Trường đã được đưa ra ánh sáng
Sáng ngày 01/9/2023 ông Nguyễn Anh Hùng - Chủ tịch UBND xã Tân Trường đã tổ chức lực lượng, phương tiện, máy ủi đến phá sập công trình nhà ở đang xây dựng của bà Lê Thị Nết.

Ngày 20/3/2024 Báo điện tử Xây dựng đã đăng tải bài viết: “Nghi Sơn (Thanh Hóa): Cần làm rõ những kiến nghị của người dân về việc lãnh đạo xã Tân Trường tổ chức cưỡng chế công trình xây dựng” phản ánh việc ông Nguyễn Anh Hùng - Chủ tịch UBND xã Tân Trường đã tổ chức lực lượng phá sập ngôi nhà đang xây dựng của bà Lê Thị Nết không đúng quy định pháp luật. Sau khi bài báo phản ánh, ngày 04/4/2024, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã ban hành Quyết định số 2496/QĐ-UBND về việc “Thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo của bà Lê Thị Nết (chủ công trình) đối với ông Nguyễn Anh Hùng - Chủ tịch UBND xã Tân Trường.

Qua xem xét hồ sơ, trình tự, thủ tục cưỡng chế công trình của UBND xã Tân Trường do ông Nguyễn Anh Hùng chỉ đạo, Đoàn xác minh nhận thấy:

Hồ sơ xử lý vi phạm hành chính không thể hiện việc UBND xã Tân Trường bàn giao hoặc gửi biên bản vi phạm hành chính kịp thời đến cá nhân vi phạm là chưa đúng theo quy định tại khoản 5 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi bồ sung tại khoản 29 Điểu 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020). Tuy nhiên, UBND xã Tân Trường đã bàn giao Biên bản xử lý vi phạm hành chính cho thôn để giao lại cho gia đình bà Lê Thị Nết.

Nội dung Quyết định số 300/QĐ-KPHQ ngày 27/7/2023 của Chủ tịch UBND xã Tân Trường về buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả chưa đảm bảo theo quy định: Quyết định không thể hiện nội dung gửi cho tổ chức hoặc cá nhân để tổ chức thực hiện, không thể hiện cơ quan phối hợp thực hiện theo Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi bổ sung năm 2020) và tại mẫu quyết định số 15 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ.

Việc UBND xã Tân Trường bàn giao quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả cho hộ gia đình bà Lê Thị Nết, cá nhân vi phạm (bà Lê Thị Nết) không có mặt tại thời điểm bàn giao quyết định, nên đã bàn giao lại cho thôn để giao trực tiếp đến bà Lê Thị Nết là chưa đảm bảo quy định tại Điều 70 Luật xử lý vi phạm hành chính "Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được giao trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm và thông bảo cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt biết; Đối với trường hợp quyết định được giao trực tiếp mà cá nhân, tổ chức vi phạm cố tình không nhận quyết định thì người có thẩm quyển lập biên bản về việc không nhận quyết định có xác nhận của chính quyền địa phương và được coi là quyết định đã được giao; Đối với trường hợp gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm, nếu sau thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt đã được gửi qua đường bưu điện đến lần thứ ba mà bị trả lại do cá nhân, tổ chức vi phạm cố tình không nhận; quyết định xử phạt đã được niêm yết tại nơi cư trú của cá nhân, trụ sở của tổ chức bị xử phạt hoặc có căn cứ cho rằng, người vi phạm trốn tránh không nhận quyết định xử phạt thì được coi là quyết định đã được giao.”

Quyết định số 374/QĐ-CC ngày 29/8/2023 của Chủ tịch UBND xã Tân Trường về cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả ban hành không đúng theo mẫu được quy định tại Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ.

Trong quá trình cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng vi phạm, UBND xã Tân Trường chưa xây dựng phương án hoặc kế hoạch cưỡng chế mà chỉ xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự là chưa chặt chẽ.

Khi tiến hành cưỡng chế phá dỡ công trình, UBND xã Tân Trường không lập biên bản thi hành cưỡng chế theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa): Sai phạm của Chủ tịch xã Tân Trường đã được đưa ra ánh sáng
Từ tháng 8/2020, ông Nguyễn Anh Hùng đã “làm ngơ” cho 17 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Về nội dung tố cáo ông Nguyễn Anh Hùng - Chủ tịch UBND xã Tân Trường có hành vi bao che cho những hộ dân khác xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp như hộ ông Trần Văn Phượng, ông Lê Văn Cò, thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn nêu:

Hộ ông Trần Văn Phượng, ông Lê Văn Cò (thôn Tam Sơn, xã Tân Trường) có hành vi xây dựng nhà ở trên đất ở chưa có giấy phép xây dựng, thời điểm xây dựng năm 2019, vi phạm quy định tại Khoản 7 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng và 177 hộ dân xây dựng công trình trái phép trên đất nông là vi phạm quy định tại Điều 9, Điều 11 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn cho rằng: Thời điểm các hộ vi phạm là vào thời điểm ông Nguyễn Ngọc Bê làm Chủ tịch UBND xã Tân Trường chứ không phải là ông Nguyễn Anh Hùng. Vậy còn 17 trường hợp mà báo chí phản ánh theo số liệu do UBND xã Tân Trường cung cấp, thì sao?

Nói về “nguyên nhân của hậu quả trên”, kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn nêu: “Trong quá trình thực hiện cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm của hộ gia đình bà Nết, Công chức Địa chính - xây dựng, Công chức Tư pháp UBND xã Tân Trường được giao tham mưu thực hiện chuyên môn còn hạn chế. Chủ tịch UBND xã, cán bộ, công chức có liên quan chưa sâu sát, kiểm tra xử lý hồ sơ vụ việc nên dẫn đến những sai sót trên.

Quy trách nhiệm về những thiếu sót, vi phạm nói trên, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn chỉ đạo: Tập thể UBND xã Tân Trường chịu trách nhiệm về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, trật tư xây dựng. Để xảy ra vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng đã nêu trên.

Ông Nguyễn Ngọc Bê, nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Trường giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 7/2020, Tổ trưởng Tổ quản lý đất đai, trật tự xây dựng là người đứng đầu chịu trách nhiệm chính về những sai phạm trong thời gian mình phụ trách.

Ông Nguyễn Anh Hùng, Chủ tịch UBND xã Tân Trường giai đoạn từ tháng 8/2020 đến nay, Tổ trưởng Tổ quản lý đất đai, trật tự xây dựng là người đứng đầu chịu trách nhiệm chính về những hạn chế, thiếu sót đối với việc tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Lê Thị Nết chưa đảm đảm về hồ sơ.

Ông Nguyễn Hữu Tiến - nguyên Cán bộ địa chính UBND xã Tân Trường được giao nhiệm vụ chính tham mưu phụ trách quản lý đất đai, trật tự xây dựng giai đoạn từ năm 2011 đến tháng 4/2020 chịu trách nhiệm về những sai phạm nêu trên đối với chức trách nhiệm vụ được giao.

Ông Vũ Văn San, Công chức địa chính xã Tân Trường chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm đối với việc tham mưu việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Lê Thị Nết chưa đảm bảo về hồ sơ.

Ông Nguyễn Hữu Thu, Công chức Tư pháp xã Tân Trường chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm đối với việc tham mưu việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đổi với bà Lê Thị Nết chưa đảm bảo về hồ sơ.

Tại kết luận, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn yêu cầu UBND xã Tân Trường: Có phương án và xử lý dứt điểm các hộ vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai (xây nhà trên đất nông nghiệp, xây nhà trên đất ở nhưng chưa có giấy phép xây dựng) trên địa bàn xã Tân Trường đối với các hộ nêu trên. Báo cáo kết quả về UBND thị xã Nghi Sơn.

Nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể UBND xã Tân Trường và các cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, sai phạm nêu trên và xử lý theo quy định. Niêm yết, công khai Kết luận nội dung tố cáo tại trụ sở làm việc theo quy định.

Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn giao cho Phòng Nội vụ thị xã: Tham mưu cho UBND thị xã Nghi Sơn ban hành văn bản chỉ đạo UBND xã Tân Trường tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể UBND xã Tân Trường và các cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, sai phạm nêu trên. Phòng Tư pháp, Đội Kiểm tra quy tắc xây dựng thị xã Nghi Sơn hướng dẫn về nghiệp vụ cho UBND xã Tân Trường xử lý dứt điểm đổi với các hộ vi phạm trật tự xây dựng nêu trên.

Như vậy, sai phạm của Chủ tịch UBND xã Tân Trường đã được chỉ ra rất rõ, thể hiện việc xử lý vi phạm về hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp không nghiêm, không công bằng (17 trường hợp không bị xử lý hoặc phạt cho tồn tại). Vậy, gia đình bà Lê Thị Nết là phụ nữ đơn thân (chồng mất vì tai nạn, một mình nuôi con), đất ở được bố mẹ chồng cho, có nguồn gốc sử dụng từ năm 1986, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch là khu dân cư, nhà cũ sắp sập, không có chỗ ở nào khác, công trình mới đang xây dựng liền kề với ngôi nhà cấp 4 cũ đã xập xệ, vì sao ông Nguyễn Anh Hùng lại tổ chức lực lượng đến phá sập công trình với quy trình xử lý vi phạm cẩu thả và tùy tiện như vậy? Đằng sau 17 công trình nhà ở được xây trái phép trên đất nông nghiệp và công trình của mẹ con bà Lê Thị Nết có gì khác nhau?

Dư luận đang mong chờ Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn quan tâm, xử lý nghiêm minh hành vi coi thường pháp luật của ông Nguyễn Anh Hùng và kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở cho hàng trăm hộ dân đang sinh sống trên địa bàn xã Tân Trường để ngăn chặn tiêu cực trong xây dựng.

PV (Ảnh: Người dân cung cấp)

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load