Thứ tư 24/04/2024 20:03 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra nhiều vi phạm quy hoạch tại Khu đô thị Tây Bắc

08:18 | 29/02/2024

(Xây dựng) - Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố Kết luận Thanh tra về chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng và mời gọi đầu tư tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố.

Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra nhiều vi phạm quy hoạch tại Khu đô thị Tây Bắc
Quy hoạch chung 1/5000 của Khu đô thị Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh thanh tra nội dung quy hoạch và thực hiện quy hoạch từ năm 2015 đến năm 2022; thanh tra nội dung quản lý đầu tư xây dựng và mời gọi đầu tư từ năm 2021 đến năm 2022.

Theo Kết luận Thanh tra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót trong việc tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000, tỷ lệ 1/2000 và công bố công khai quy hoạch chậm so với chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố.

Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc chưa xây dựng hồ sơ thiết kế đô thị trong các đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt theo hướng dẫn tại Thông tư 06 của Bộ Xây dựng; chưa lập hồ sơ, thực hiện cắm mốc giới và ngoài thực địa. Cùng đó, không đôn đốc, theo dõi kiểm tra việc lập hồ sơ cắm mốc giới của các chủ đầu tư dự án...

Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2022, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc thực hiện việc lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 đối với Khu đô thị Tây Bắc đã ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư cũng như triển khai các dự án xây dựng. Vì vậy, các khu đất trong Khu đô thị Tây Bắc dự kiến kêu gọi nhà đầu tư đang tạm ngưng, chờ hoàn tất công tác điều chỉnh quy hoạch.

Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra nhiều vi phạm quy hoạch tại Khu đô thị Tây Bắc
Kết luận Thanh tra của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh.

Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh chỉ rõ, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc tổ chức điều chỉnh quy hoạch khu đô thị từ tháng 6/2016 đến tháng 2/2020, mất hơn 3 năm, 8 tháng mới xong bước phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 là thực hiện chậm, chưa đúng với chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh là đến cuối năm 2016 phải hoàn thành.

Bên cạnh đó, hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/5.000 Khu đô thị Tây Bắc phải thực hiện nhiều lần, mất 11 tháng, chưa đảm bảo đồng bộ, kịp thời về chất lượng và yêu cầu kỹ thuật, Sở Quy hoạch – Kiến trúc phải góp ý, điều chỉnh trả lại nhiều lần để bổ sung. Thanh tra Thành phố nhận định là quá chậm, chưa đảm bảo Nghị định 37 của Chính phủ về lập thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

Ngoài ra, thời gian từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt đến khi được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, trình UBND Thành phố Hồ Chí Minh đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu đô thị Tây Bắc để báo cáo Thủ tướng xem xét mất 10 tháng. Tính đến thời điểm thanh tra, công tác lập đồ án quy hoạch đã hơn 3,5 năm…

Từ Kết luận nêu trên, Thanh tra Thành phố đã kiến nghị và được Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu thống nhất, chỉ đạo giao Trưởng Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc kiểm điểm trách nhiệm theo thẩm quyền với tổ chức, cá nhân thiếu sót, vi phạm.

Bên cạnh đó, khẩn trương yêu cầu các đơn vị tư vấn cần bổ sung, khắc phục nội dung còn hạn chế, thiếu sót đối với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 và đồ án quy hoạch phân khu 1/2.000.

Ngoài ra, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc cần rà soát, điều chỉnh giảm giá trị khi quyết toán theo quy định do việc trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ và tổng dự toán lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu đô thị Tây Bắc không chính xác về diện tích, làm phát sinh tăng kinh phí lập tổng dự toán lập đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu đô thị Tây Bắc Thành phố…

Viết Dũng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load