Chủ nhật 23/06/2024 06:28 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Tra đề nghị tỉnh Hoà Bình thực hiện thu hồi đất, xử lý nợ tiền thuê đất

17:06 | 11/01/2023

Tỉnh Hòa Bình chưa thực hiện thu tiền thuê đất tại 5 doanh nghiệp với tổng diện tích đất 2.981,04 ha, bên cạnh đó Sở Tài nguyên và Môi trường chậm chuyển thông tin địa chính về đất đai làm căn cứ thu tiền thuê đất dẫn đến một số đơn vị sử dụng đất nhưng chưa có hợp đồng thuê đất và quyết định cho thuê đất

Trong năm 2021, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thanh tra Bộ Tài chính đã chỉ ra những sai phạm liên quan đến công tác quản lý ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Cụ thể, về việc triển khai và ban hành chính sách theo thẩm quyền. UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan ban hành quy định và hướng dẫn về quản lý, điều hành tài chính - Ngân sách nhà nước trên địa bàn còn một số quy định chưa phù hợp.

Điển hình như: Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Hòa Bình ban hành quy định sử dụng suất đầu tư làm căn cứ xác định chi phí xây dựng khi xác định giá đất cụ thể nhưng chưa hướng dẫn quyết toán theo quy định; UBND Tỉnh chưa thực hiện phương án thoái vốn Nhà nước tại Công ty CP Nước sạch Hòa Bình; Chưa phê duyệt phương án cổ phần hóa các Công ty nông, lâm nghiệp, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Sở Xây dựng chưa công bố giá vật liệu đất đắp làm căn cứ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình dẫn đến việc áp dụng không thống nhất tại các dự án trên địa bàn…

Về công tác điều hành thu ngân sách địa phương, Thanh tra Bộ Tài chính đã chỉ ra một số tồn tại cần chấn chỉnh, khắc phục của Tỉnh Hòa Bình. Cụ thể, Việc quản lý thu nợ thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước, theo số liệu Cục Thuế báo cáo, tổng số tiền nợ thuế trên địa bàn tỉnh đến 31.12.2021 là 592.520 triệu đồng (trong đó: Nợ có khả năng thu: 526.498 triệu đồng; nợ thuế đang khiếu nại: 18.212 triệu đồng; tiền thuế đang xử lý: 1.993 triệu đồng; nợ khó thu: 45.817 triệu đồng), bằng 11.42% số thu ngân sách năm 2021 (592.520 triệu đồng/5.188.836 triệu đồng), không đạt chỉ tiêu của Tổng cục Thuế giao tại Công văn số 300/TCT-QLN ngày 29.01.2021.

Tỉnh Hòa Bình chưa thực hiện thu tiền thuê đất tại 5 doanh nghiệp với tổng diện tích đất 2.981,04 ha, bên cạnh đó Sở Tài nguyên và Môi trường chậm chuyển thông tin địa chính về đất đai làm căn cứ thu tiền thuê đất dẫn đến một số đơn vị sử dụng đất nhưng chưa có hợp đồng thuê đất và quyết định cho thuê đất, chưa có đơn giá thuê đất, chưa điều chỉnh đơn giá thuê đất khi hết thời gian ổn định 5 năm; Sở Tài nguyên và Môi trường còn chưa trình UBND tỉnh thu hồi đất đối với 2 doanh nghiệp đã được giao đất nhưng hoạt động không hiệu quả, đất bỏ hoang và không nộp tiền thuê đất.

Đáng nói là qua kiểm tra, đối chiếu 7 hồ sơ kê khai thuế năm 2021 (4 doanh nghiệp do Cục Thuế quản lý, 3 doanh nghiệp do Chi cục Thuế huyện Lương Sơn quản lý) thấy khấu trừ thuế GTGT chưa đúng 165.892.338 đồng, thuế TNDN phải nộp bổ sung 2.125.746.475 đồng. Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước, Cục thuế và các Huyện thực hiện ghi chi, ghi thu Ngân sách chưa phù hợp với Quy định 443.013 triệu đồng.

Về việc phân bổ vốn và điều hành chi ngân sách nhà nước của tỉnh Hoà Bình còn một số tồn tại chưa đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công dẫn đến mất cân đối nguồn chi do: Hụt thu nhưng không điều chỉnh dự toán kịp thời; tạm ứng ngoài dự toán HĐND tỉnh giao.

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình chỉ đạo các đơn vị có liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; Tăng cường xử lý thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định hiện hành.

Thực hiện rà soát để xử lý (bao gồm cả xử lý chậm nộp nếu có) theo đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý thuế và các quy định, hướng dẫn hiện hành đối với các thửa đất thực tế doanh nghiệp đang sử dụng nhưng hồ sơ chưa đầy đủ, các thửa đất đã hết thời hạn thuê đất hoặc hết thời gian ổn định thuê đất 5 năm; Rà soát để thu hồi đất, xử lý nợ tiền thuê đất theo đúng quy định của Luật Đất đai và các quy định, hướng dẫn hiện hành đối với 2 doanh nghiệp đã được giao đất nhưng hoạt động không hiệu quả, đất bỏ hoang và không nộp tiền thuê đất…

Đồng thời thanh tra Bộ Tài chính cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện xử lý về kinh tế, tài chính và các khoản chậm nộp (nếu có) theo đúng quy định của Pháp luật; cũng như chấn chỉnh khắc phục, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan. Đặc biệt, Thanh tra Bộ Tài chính yêu cầu tỉnh Hoà Bình thực hiện các kiến nghị đã nêu và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ trong Quý I năm 2023.

Theo An Nhiên/Daibieunhandan.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load