Thứ tư 24/07/2024 05:51 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Ninh

16:16 | 19/06/2024

(Xây dựng) – Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2503/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Ninh, huyện Đông Sơn.

Thanh Hóa: Điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Ninh
Tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Ninh, huyện Đông Sơn.

Theo đó, điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, do Công ty TNHH TBGD Thịnh An làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 2/6/2020 của UBND tỉnh, về việc thành lập Cụm công nghiệp Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Đến tháng 9/2024: Hoàn thành lập hồ sơ, trình và được phê duyệt việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa; đến tháng 3/2025: Hoàn thành lập và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); phương án phòng cháy chữa cháy; hoàn thành lập và phê duyệt thiết kế cơ sở và dự án đầu tư; thiết kế bản vẽ thi công; đến tháng 3/2025: Hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đến tháng 8/2025: Hoàn thành việc thuê đất với nhà nước; đến tháng 8/2026: Hoàn thành thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, đưa vào sử dụng (sau khi Nhà nước có quyết định cho thuê đất); từ tháng 8/2026 sẽ thu hút các dự án thứ cấp vào cụm công nghiệp”.

Lý do điều chỉnh là dự án chậm tiến độ vì nguyên nhân khách quan (không thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư), do đến ngày 29/9/2023 dự án mới được HĐND tỉnh thông qua danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đợt 4, năm 2023 (tại Nghị quyết số 441/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của HĐND tỉnh) và đến ngày 07/5/2024, UBND huyện Đông Sơn mới thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận danh mục thu hồi đất để thực hiện các dự án trong năm 2024, huyện Đông Sơn (tại Tờ trình 79/TTr-UBND ngày 07/5/2024 của UBND huyện Đông Sơn). Vì vậy, cần thiết phải điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án mới có cơ sở để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và các bước tiếp theo thực hiện dự án. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn; Giám đốc Công ty TNHH TBGD Thịnh An; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Tiến Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load