Thứ sáu 29/09/2023 20:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành Xây dựng

15:40 | 29/11/2021

(Xây dựng) – Ngày 31/5/2021, Bộ Xây dựng có Công văn số 1983/BXD-TCCB yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại (PCTH) của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2021.

tang cuong thuc thi luat phong chong tac hai cua thuoc la trong nganh xay dung
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Nội dung văn bản nêu rõ: Ngày 19/5/2021, Bộ Y tế có Công văn số 4098/BYT-KCB về việc thực hiện hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2021, nhằm giảm tỷ lệ hút thuốc lá, giảm gánh nặng bệnh tật và tử vong trên toàn cầu do các bệnh liên quan đến thuốc lá, năm 2021 Tổ chức Y tế thế giới chọn chủ đề “Cam kết bỏ thuốc lá” cho Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5. Thông qua chủ đề này, Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi các quốc gia tăng cường thực hiện các dịch vụ cai nghiện thuốc lá, khuyến khích người hút thuốc tiếp cận các dịch vụ cai nghiện thuốc lá theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị kiện toàn Tiểu ban Chỉ đạo PCTH của thuốc lá của đơn vị, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá năm 2021 tại đơn vị. Tiếp tục phổ biến và chỉ đạo thực thi nghiêm quy định của Luật PCTH thuốc lá. Cụ thể: Tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCTH thuốc lá theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Luật PCTH thuốc lá. Đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị, treo biển cấm hút thuốc tại các khu vực có quy định cấm theo quy định của Luật PCTH thuốc lá. Tiếp tục phổ biến các quy định về cấm hút thuốc lá nơi làm việc, các địa điểm công cộng, các phương tiện giao thông...; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Luật PCTH thuốc lá, các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tác hại của thuốc lá.

Đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị; có hình thức động viên khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác PCTH thuốc lá. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị không hút thuốc lá nơi làm việc và các địa điểm có quy định cấm hút thuốc. Giám sát thường xuyên việc thực thi quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc và các địa điểm có quy định cấm hút thuốc.Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31/5/2020, trong đó: Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá. Lồng ghép tuyên truyền tác hại thuốc lá/thuốc lào/thuốc lá điện tử/thuốc lá nung nóng trong các cuộc họp, hội thảo, hội nghị của cơ quan, đơn vị. Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nơi làm việc không khói thuốc, kinh nghiệm giám sát việc thực thi các quy định về môi trường không khói thuốc. Tổ chức tìm hiểu về tác hại của thuốc lá/thuốc lào/thuổc lá điện tử/thuốc lá nung nóng bằng các hình thức truyền thông phù hợp.

Khi cần các thông tin về Luật PCTH thuốc lá, tài liệu truyền thông PCTH của thuốc lá, tư vấn cai nghiện thuốc lá, tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, hướng dẫn về kiểm tra giám sát hoạt động PCTH thuốc lá, đề nghị cơ quan, đơn vị tìm hiểu và tải về từ trang Thông tin điện tử của Chương trình PCTH thuốc lá: www.vinacosh.gov.vn.

Thanh tra Bộ, các Cục, Vụ, Viện thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật PCTH của thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các Nghị định khác có liên quan đến PCTH thuốc lá; lồng ghép nội dung kiểm tra việc thực hiện Luật PCTH của thuốc lá vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Bộ, các Cục, Vụ, Viện.

Hà Khánh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load