Thứ tư 28/02/2024 23:43 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá của Bộ Xây dựng đạt nhiều kết quả tích cực

14:47 | 09/12/2021

(Xây dựng) - Sau 1 năm triển khai tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá của Bộ Xây dựng đã có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều mặt. Các văn bản chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ đã chú trọng, kịp thời, sát với tình hình thực tế tại các đơn vị trực thuộc Bộ. Công tác truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng được đẩy mạnh tới các đơn vị với nhiều hình thức phong phú.

cong tac tuyen truyen phong chong tac hai thuoc la cua bo xay dung dat nhieu ket qua tich cuc
Công tác phòng, chống tác hại thuốc lá của Bộ Xây dựng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Triển khai hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2021, Bộ đã kịp thời ban hành Văn bản số 1983/BXD-TCCB ngày 31/5/2021 về việc triển khai hưởng ứng việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2021 (từ 25-31/5/2021) hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ tập trung vào nội dung chủ đề ngày thế giới không khói thuốc năm 2021 “Cam kết bỏ thuốc lá”.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá Bộ Xây dựng và Tổ giúp việc đã chủ động xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể các thành viên thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện và tiến hành giám sát, kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc Bộ. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan truyền thông của Bộ tổ chức tuyên truyền về nội dung Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2021 trên các phương tiện thông tin của Ngành và tình hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình chỉ đạo triển khai tại cơ sở, các đơn vị đã kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc, đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện nhiều đơn vị đã chủ động lồng ghép các nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Kết quả thực hiện 100% các đơn vị đã nghiêm túc triển khai văn bản chỉ đạo của Bộ, tập trung xây dựng môi trường không khói thuốc lá trong các cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học, nhà máy, xí nghiệp và trên các công trường trọng điểm nhằm nâng cao năng suất, bảo vệ an toàn sức khỏe cho người lao động. Nhiều đơn vị tiếp tục tổ chức ký cam kết thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc; đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào nội quy, quy chế hoạt động của đơn vị. Thực hiện tốt nội dung này là các đơn vị: Văn phòng Bộ, Cục Công tác phía Nam, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt nam, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Vật liệu xây dựng, Bệnh viện Xây dựng, Trung tâm Phục hồi chức năng Điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn... và một số đơn vị khối viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ.

Bộ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ngành, trong đó, có nội dung thi đua thực hiện tốt Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2021, tiếp tục triển khai rộng rãi tới các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất và trên các công trình trọng điểm quốc gia. Nhiều xí nghiệp, nhà máy đưa quy định cấm hút thuốc lá vào nội quy làm việc, tổ chức khu vực hút thuốc riêng biệt, phân công bộ phận kiểm tra, giám sát nghiêm việc thực hiện quy định trong đơn vị nhằm đảm bảo an toàn thiết bị nhà xưởng và phòng chống cháy nổ.

Phổ biến và thực hiện nghiêm quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá

Để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan truyền thông tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá và các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ, trọng tâm tập trung vào các nội dung: tuyên truyền các địa điểm cấm hút thuốc lá; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá; nghĩa vụ của người hút thuốc; quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tác hại của thuốc lá; các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tác hại của thuốc lá.

Nhiều lãnh đạo đơn vị trong Ngành đã gương mẫu thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, đặc thù của cơ quan, đơn vị như: các buổi nói chuyện chuyên đề, cung cấp các hình ảnh, tư liệu về tác hại của thuốc lá và các biện pháp phòng chống tác hại của thuốc lá hiệu quả.

Tại trụ sở cơ quan Bộ và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc đã thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu về phòng chống tác hại của thuốc lá; ban hành văn bản quy định cán bộ, công nhân viên, người lao động không hút thuốc lá ở nơi làm việc, nơi hội họp và sinh hoạt cộng đồng.

Trong Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá năm 2021, các cơ quan truyền thông đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, về lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không thuốc lá; về nguy cơ mắc và tử vong do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá. Trong đó khuyến cáo về tỷ lệ mắc Covid-19 cao hơn ở những người sử dụng thuốc lá.

Nội dung tuyên truyền được cụ thể hóa nội dung chủ đề năm 2021, lựa chọn về “Cam kết bỏ thuốc lá”, thông qua đó, nhằm kịp thời thông tin các số liệu thống kê của cơ quan y tế tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của ngành Xây dựng về mối liên hệ giữa việc sử dụng thuốc lá và các bệnh về phổi, nhằm nâng cao nhận thức về nguy cơ mắc và tử vong do các bệnh về phổi liên quan đến sử dụng thuốc lá theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Công tác tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại thuốc lá đạt nhiều kết quả tích cực

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hầu hết các quan, đơn vị đều tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc: treo biển cấm hút thuốc, biển cảnh báo xử phạt, phổ biến nội quy không hút thuốc lá trong cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hút thuốc tiếp tục giảm; nhiều cán bộ lãnh đạo đơn vị gương mẫu thực hiện và tích cực vận động cán bộ, công nhân viên chức, lao động thực hiện tốt các quy định, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội cùng cấp chỉ đạo tốt việc thực hiện môi trường làm việc không khói thuốc tại cơ quan, đơn vị, cụ thể:

Trong quá trình triển khai Ban Chỉ đạo đã linh hoạt chỉ đạo điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Năm 2021, do dịch bệnh Covid-19, không thể tổ chức các Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá, Ban chỉ đạo đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại đơn vị mình.

Trong Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đều tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá với nội dung thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc với chủ đề Ngày Thế giới không khói thuốc lá năm nay “Cam kết bỏ thuốc lá”, chủ động bố trí các biển báo cấm hút thuốc lá tại các vị trí quy định cấm hút thuốc lá trong khu vực làm việc của cơ quan, đơn vị và các vị trí dễ quan sát, ngoài hàng lang... (có hình ảnh tư liệu kèm theo).

Xây dựng kế hoạch kiểm tra trình Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá phê duyệt việc tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và nội dung thực hiện chủ đề của năm 2021 “Cam kết bỏ thuốc lá”, tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.

Tiếp tục tổ chức kiểm tra việc thực thi quy định cấm hút thuốc tại các khu vực có quy định cấm theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, kiểm tra thường xuyên việc thực thi quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.

Thanh Thủy

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load