Thứ năm 08/12/2022 20:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá của Bộ Xây dựng đạt nhiều kết quả tích cực

14:47 | 09/12/2021

(Xây dựng) - Sau 1 năm triển khai tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá của Bộ Xây dựng đã có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều mặt. Các văn bản chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ đã chú trọng, kịp thời, sát với tình hình thực tế tại các đơn vị trực thuộc Bộ. Công tác truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng được đẩy mạnh tới các đơn vị với nhiều hình thức phong phú.

cong tac tuyen truyen phong chong tac hai thuoc la cua bo xay dung dat nhieu ket qua tich cuc
Công tác phòng, chống tác hại thuốc lá của Bộ Xây dựng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Triển khai hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2021, Bộ đã kịp thời ban hành Văn bản số 1983/BXD-TCCB ngày 31/5/2021 về việc triển khai hưởng ứng việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2021 (từ 25-31/5/2021) hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ tập trung vào nội dung chủ đề ngày thế giới không khói thuốc năm 2021 “Cam kết bỏ thuốc lá”.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá Bộ Xây dựng và Tổ giúp việc đã chủ động xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể các thành viên thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện và tiến hành giám sát, kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc Bộ. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan truyền thông của Bộ tổ chức tuyên truyền về nội dung Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2021 trên các phương tiện thông tin của Ngành và tình hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình chỉ đạo triển khai tại cơ sở, các đơn vị đã kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc, đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện nhiều đơn vị đã chủ động lồng ghép các nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Kết quả thực hiện 100% các đơn vị đã nghiêm túc triển khai văn bản chỉ đạo của Bộ, tập trung xây dựng môi trường không khói thuốc lá trong các cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học, nhà máy, xí nghiệp và trên các công trường trọng điểm nhằm nâng cao năng suất, bảo vệ an toàn sức khỏe cho người lao động. Nhiều đơn vị tiếp tục tổ chức ký cam kết thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc; đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào nội quy, quy chế hoạt động của đơn vị. Thực hiện tốt nội dung này là các đơn vị: Văn phòng Bộ, Cục Công tác phía Nam, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt nam, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Vật liệu xây dựng, Bệnh viện Xây dựng, Trung tâm Phục hồi chức năng Điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn... và một số đơn vị khối viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ.

Bộ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ngành, trong đó, có nội dung thi đua thực hiện tốt Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2021, tiếp tục triển khai rộng rãi tới các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất và trên các công trình trọng điểm quốc gia. Nhiều xí nghiệp, nhà máy đưa quy định cấm hút thuốc lá vào nội quy làm việc, tổ chức khu vực hút thuốc riêng biệt, phân công bộ phận kiểm tra, giám sát nghiêm việc thực hiện quy định trong đơn vị nhằm đảm bảo an toàn thiết bị nhà xưởng và phòng chống cháy nổ.

Phổ biến và thực hiện nghiêm quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá

Để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan truyền thông tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá và các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ, trọng tâm tập trung vào các nội dung: tuyên truyền các địa điểm cấm hút thuốc lá; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá; nghĩa vụ của người hút thuốc; quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tác hại của thuốc lá; các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tác hại của thuốc lá.

Nhiều lãnh đạo đơn vị trong Ngành đã gương mẫu thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, đặc thù của cơ quan, đơn vị như: các buổi nói chuyện chuyên đề, cung cấp các hình ảnh, tư liệu về tác hại của thuốc lá và các biện pháp phòng chống tác hại của thuốc lá hiệu quả.

Tại trụ sở cơ quan Bộ và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc đã thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu về phòng chống tác hại của thuốc lá; ban hành văn bản quy định cán bộ, công nhân viên, người lao động không hút thuốc lá ở nơi làm việc, nơi hội họp và sinh hoạt cộng đồng.

Trong Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá năm 2021, các cơ quan truyền thông đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, về lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không thuốc lá; về nguy cơ mắc và tử vong do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá. Trong đó khuyến cáo về tỷ lệ mắc Covid-19 cao hơn ở những người sử dụng thuốc lá.

Nội dung tuyên truyền được cụ thể hóa nội dung chủ đề năm 2021, lựa chọn về “Cam kết bỏ thuốc lá”, thông qua đó, nhằm kịp thời thông tin các số liệu thống kê của cơ quan y tế tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của ngành Xây dựng về mối liên hệ giữa việc sử dụng thuốc lá và các bệnh về phổi, nhằm nâng cao nhận thức về nguy cơ mắc và tử vong do các bệnh về phổi liên quan đến sử dụng thuốc lá theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Công tác tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại thuốc lá đạt nhiều kết quả tích cực

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hầu hết các quan, đơn vị đều tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc: treo biển cấm hút thuốc, biển cảnh báo xử phạt, phổ biến nội quy không hút thuốc lá trong cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hút thuốc tiếp tục giảm; nhiều cán bộ lãnh đạo đơn vị gương mẫu thực hiện và tích cực vận động cán bộ, công nhân viên chức, lao động thực hiện tốt các quy định, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội cùng cấp chỉ đạo tốt việc thực hiện môi trường làm việc không khói thuốc tại cơ quan, đơn vị, cụ thể:

Trong quá trình triển khai Ban Chỉ đạo đã linh hoạt chỉ đạo điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Năm 2021, do dịch bệnh Covid-19, không thể tổ chức các Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá, Ban chỉ đạo đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại đơn vị mình.

Trong Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đều tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá với nội dung thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc với chủ đề Ngày Thế giới không khói thuốc lá năm nay “Cam kết bỏ thuốc lá”, chủ động bố trí các biển báo cấm hút thuốc lá tại các vị trí quy định cấm hút thuốc lá trong khu vực làm việc của cơ quan, đơn vị và các vị trí dễ quan sát, ngoài hàng lang... (có hình ảnh tư liệu kèm theo).

Xây dựng kế hoạch kiểm tra trình Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá phê duyệt việc tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và nội dung thực hiện chủ đề của năm 2021 “Cam kết bỏ thuốc lá”, tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.

Tiếp tục tổ chức kiểm tra việc thực thi quy định cấm hút thuốc tại các khu vực có quy định cấm theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, kiểm tra thường xuyên việc thực thi quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.

Thanh Thủy

Theo

Cùng chuyên mục
 • Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội lý giải nguyên nhân đá vỉa hè vỡ, hỏng

  (Xây dựng) – Sáng 8/12, bên lề Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, ông Võ Nguyên Phong - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã có cuộc trao đổi với báo chí liên quan đến việc vỉa hè Hà Nội nứt toác, hư hỏng.

 • Mỹ Đức (Hà Nội): Khắc phục khó khăn, sớm hoàn thành xây dựng Nông thôn mới

  (Xây dựng) - Trong những năm qua, huyện Mỹ Đức (Thành phố Hà Nội) luôn xác định xây dựng Nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và đẩy mạnh thực hiện. Đến nay, 100% xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM; 3 xã Hồng Sơn, Hương Sơn, Phùng Xá xây dựng Nông thôn mới nâng cao đạt từ 14-15 tiêu chí; huyện đang hoàn thiện các tiêu chí để hoàn thành huyện NTM trong năm 2022.

 • Hải Phòng: Kiện toàn nhân sự chủ chốt quận Hồng Bàng

  (Xây dựng) - Sáng 8/12, HĐND quận Hồng Bàng tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND quận khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND quận. Ông Đỗ Việt Hưng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND quận. Ông Phạm Văn Đoan được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận.

 • Hải Phòng: Đạt 14/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2022, vượt mục tiêu kế hoạch HĐND thành phố giao

  (Xây dựng) - Sáng 7/12, trong chương trình Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khoá XVI, thay mặt UBND thành phố, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. Ông Tùng cho biết, năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển.

 • Giải pháp quản lý bảo vệ đường biên giới, mốc giới được tốt hơn

  (Xây dựng) – Đây là một trong những nội dung được đưa ra tại “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho các Trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam – Lào” vừa được tổ chức tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Hội nghị, nằm trong khuôn khổ các các sự kiện chào mừng 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2022), 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào và 45 năm ký Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2022).

 • Phát triển hạ tầng giao thông đô thị hiện đại

  (Xây dựng) - Phát triển hạ tầng giao thông đô thị đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu là vấn đề Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đề cập tại Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đồng chủ trì mới đây.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load