Thứ sáu 28/02/2020 22:33 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Viết tiếp Dự án Khu Đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú (Bình Dương):

Protrade Corp đã giải trình như thế nào với Thường trực Tỉnh ủy?

17:20 | 02/11/2019

Liên quan tới nguồn gốc tiền đền bù tại khu đất thuộc Khu Liên hợp Dịch vụ Bình Dương (Khu liên hợp) và việc đầu tư tại khu đất 43ha, ngày 29/10/2018, Tổng Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương (Protrade Corp) đã có Công văn số 113/TCTY-TCKT giải trình gửi Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương và các đơn vị có liên quan.

protrade corp da giai trinh nhu the nao voi thuong truc tinh uy
Chuyển nhượng 43ha cho liên doanh, Protrade Corp thu lợi hơn 200 tỷ đồng. Ảnh: CT

Gần 90% tiền đền bù có nguồn gốc từ vốn vay và huy động

Theo Hợp đồng đền bù giải phóng mặt bằng đất đai và đầu tư công trình tạo lực tại Khu liên hợp số 06/HĐ ký ngày 24/11/2004 và Phụ kiện hợp đồng số 01 ngày 12/4/2005, tổng số tiền mà Protrade Corp phải chi trả đền bù 567,302ha cho Ban quản lý Khu liên hợp là khoảng 414 tỷ đồng.

Theo Công văn số 113/TCTY-TCKT, Protrade Corp cho biết, tổng số tiền bồi thường được Protrade Corp thực hiện đền bù bằng nguồn vốn vay và vốp hợp tác kinh doanh, không có vốn từ ngân sách Nhà nước. Cụ thể bao gồm:

Hợp đồng vay vốn ký với Ngân hàng Công thương Việt Nam - Sở giao dịch II vào ngày 28/6/2005 với tổng giá trị vay là 125 tỷ đồng; Hợp đồng hợp tác kinh doanh góp vốn với Công ty TNHH Phát triển ngày 18/5/2005 với tổng giá trị góp vốn là hơn 126 tỷ đồng; Hợp đồng hợp tác kinh doanh góp vốn ký với Công ty Cổ phần Hưng Vượng với tổng giá trị góp vốn là 120 tỷ đồng.

Tổng chi phí đền bù là khoảng 414 tỷ đồng tương ứng với diện tích 567,302ha. Trong đó, tổng vốn vay và huy động là 371,28 tỷ đồng, vốn tự có là hơn 42,76 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền vốn vay và huy động chiếm gần 90% tổng số tiền chi đền bù cho Ban Quản lý Khu liên hợp.

Theo Công văn số 113/TCTY-TCKT, đến ngày 2/12/2010, Protrade Corp đã hoàn thành việc chi trả tổng số khoảng 414 tỷ đồng tiền đền bù theo hợp đồng đã ký kết với Ban Quản lý Khu liên hợp.

Sau khi hoàn thành việc chi trả tiền cho Ban Quản lý Khu liên hợp, Protrade Corp đã được UBND tỉnh ban hành các quyết định giao đất theo quy định. Tổng diện tích thực tế được giao là 5.409.692,7m2 (làm tròn là 540ha - PV) do trừ đi phần diện tích đường đi trong Khu liên hợp.

protrade corp da giai trinh nhu the nao voi thuong truc tinh uy
Ngày 29/10/2018, Protrade Corp đã có Công văn số 113/TCTY-TCKT giải trình gửi Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương và các đơn vị có liên quan. Ảnh: CT

Chuyển nhượng 43 ha đất cho liên doanh, Protrade Corp thu lợi hơn 200 tỷ đồng

Tại Công văn số 113/TCTY-TCKT, Protrade Corp cho biết: Ngày 1/7/2010, Protrade Corp đã ký Hợp đồng thỏa thuận với Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc (Cty BĐS Âu Lạc) để thành lập liên doanh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú (Cty Tân Phú).

Ngày 17/8/2010, Tỉnh ủy Bình Dương có Công văn 1830-CV/TU đồng ý chủ trương cho Protrade Corp được hợp tác tới Cty BĐS Âu Lạc để thành lập liên doanh đầu tư và xây dựng tại khu đất 43ha thuộc khu đất dịch vụ 567,3ha của Khu liên hợp. Trong đó, Protrade Corp góp 30% vốn điều lệ. Liên doanh này sẽ thực hiện đầu tư kinh doanh khu dân cư tại khu đất 43ha, giá chuyển giao khu đất để liên doanh thực hiện dự án được thỏa thuận tại thời điểm này là 570.000 đồng/m2…

Ngày 9/9/2010, Cty Tân Phú được thành lập với vốn điều lệ là 200 tỷ đồng trong đó Protrade Corp góp 60 tỷ đồng (tương ứng 30% vốn điều lệ). Protrade Corp và Cty Tân Phú đã thực hiện các thủ tục pháp lý để thực hiện dự án theo hợp đồng liên doanh.

“Sau khi hoàn tất nghĩa vụ góp vốn, các bên đã tiến hành ký thỏa thuận chuyển quyền sử dụng đất vào ngày 12/12/2016 để công ty liên doanh hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tiền sử dụng đất cho Protrade Corp với đơn giá 581,653 đồng/m2 cho diện tích 430.000,3m2, tương ứng giá trị 250.110.964.496 đồng (gồm giá trị bồi hoàn chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hạ tầng kết nối là 245,1 tỷ đồng - tương ứng 570.000 đồng/m2 - theo hợp đồng liên doanh; và khoản hoàn trả tiền giao đất thương mại dịch vụ 5,011 tỷ đồng - chưa bao gồm trong đơn giá của hợp đồng liên doanh). Việc thực hiện hoàn tất hợp đồng liên doanh và chuyển giao khu đất đã mang lại cho Protrade Corp một khoản lợi nhuận 200,639 tỷ đồng”, Công văn số 113/TCTY-TCKT cho biết.

Cũng tại Công văn số 113/TCTY-TCKT, Tổng Giám đốc Protrade Corp Trần Nguyên Vũ cho biết, việc chuyển giao khu đất 43ha này thông qua hợp đồng chuyển nhượng là phù hợp với chủ trương cho phép công ty hợp tác liên doanh đầu tư, thuộc trách nhiệm của Protrade Corp khi thực hiện hợp đồng liên doanh đã ký ngày 1/7/2010, đây cũng là việc kinh doanh khi vay tiền đền bù dự án khu liên hiệp thuộc quyền tự chủ kinh doanh của Protrade Corp khi vay vốn để đền bù khu liên hợp và đảm bảo việc kinh doanh có hiệu quả, thực hiện đầy đủ trách nhiệm trả nợ vay và lãi vay đối với phương án kinh doanh vốn vay, không liên quan đến nguồn vốn ngân sách cấp.

Tổng Giám đốc Protrade Corp Trần Nguyên Vũ cũng nhìn nhận, công ty có khuyết điểm là làm các thủ tục giao đất và chuyển giao đất cho công ty liên doanh chậm do tình hình bất động sản chưa thuận lợi nên chưa cho triển khai dự án.

protrade corp da giai trinh nhu the nao voi thuong truc tinh uy
Gần 90% tiền đền bù của Protrade Corp thanh toán cho Ban Quản lý Khu liên hợp có nguồn gốc từ vốn vay và huy động. Ảnh: CT

Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng khi chuyển nhượng 30% vốn

Công văn số 113/TCTY-TCKT, Protrade Corp cho biết: Ngày 13/3/2017, Protrade Corp có Công văn số 38/TCTY gửi Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp của Protrade Corp trong liên doanh Cty Tân Phú. Theo thông lệ, khi hợp tác liên doanh thì trong thỏa thuận liên doanh, nếu chuyển nhượng vốn thì phải ưu tiên chuyển nhượng trước cho đối tác còn lại của liên doanh, trường hợp có sự đồng ý của các bên tham gia liên doanh thì mới được chuyển nhượng cho bên thứ 3, đối với liên doanh này được thỏa thuận tại điều 11 của Hợp đồng liên doanh ký ngày 1/7/2010.

Ngày 20/4/2017, Tỉnh ủy Bình Dương có thông báo số 287-TB/TU về việc Thông báo kết luận và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban định kỳ ngày 17/4/2017. Theo đó, đồng ý chủ trương cho Protrade Corp được chuyển nhượng 30% vốn góp tại Cty Tân Phú cho Cty BĐS Âu Lạc, Protrade Corp phải thuê đơn vị tư vấn độc lập thẩm định giá đất để làm cơ sở đàm phán ký hợp đồng chuyển nhượng và chịu trách nhiệm việc ký kết hợp đồng, thu tiền đúng tiến độ…

“Protrade Corp đã thuê 2 đơn vị thẩm định độc lập để thẩm định giá đất và xác định giá trị doanh nghiệp làm cơ sở đàm phán với đối tác để chuyển nhượng 30% vốn trong công ty liên doanh. Ngày 2/8/2017, Protrade Corp đã ký hợp đồng chuyển nhượng vốn cho Cty BĐS Âu Lạc để chuyển nhượng phần vốn góp 60 tỷ đồng, chiếm 30% vốn điều lệ, với giá chuyển nhượng là 161,1055 tỷ đồng (tương ứng đơn giá đất 1,4 triệu đồng/m2) trên cơ sở kết quả thẩm định giá là hơn 158,587 tỷ đồng (tương ứng đơn giá đất 1,38 triệu đồng/m2). Các bên đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hợp đồng và đã mang lại cho Protrade Corp khoản lợi nhuận là 101,1055 tỷ đồng”, Công văn số 113/TCTY-TCKT nêu rõ.

Trong Công văn số 113/TCTY-TCKT, Tổng Giám đốc Protrade Corp Trần Nguyên Vũ cũng cho biết: “Căn cứ theo Mục b, Khoản 3, Điều 38, Chương IV của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp có quy định: “Nếu chuyển nhượng cho các thành viên khác trong công ty thì thực hiện thỏa thuận giá chuyển nhượng với các thành viên khác. Việc xác định giá thỏa thuận trên cơ sở kết quả thẩm định giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định”. Theo đó, Protrade Corp thực hiện chuyển nhượng 30% vốn điều lệ tại Cty Tân Phú cho Cty BĐS Âu Lạc (thành viên góp vốn trong Cty Tân Phú) theo phương thức thỏa thuận giá chuyển nhượng trên cơ sở kết quả thẩm định giá của Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ là phù hợp với quy định của pháp luật, chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy và đảm bảo hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp”.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Theo ​​​​​​​Chu Tuấn/Thanhtra.com.vn

Cùng chuyên mục
 • chung cu n3 nguyen cong tru ha noi bao gio nguoi dan duoc nhan so do

  (Xây dựng) - Dự án cải tạo, xây dựng lại tập thể Nguyễn Công Trứ là dự án được thí điểm cải tạo đầu tiên của Hà Nội do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển nhà số 7 Hà Nội làm chủ đầu tư. Sau hơn 10 năm triển khai, đến cuối năm 2015 chung cư N3 Nguyễn Công Trứ đã hoàn thiện, trên nền đất của 2 nhà tập thể A1 - A2 trước đây. Tuy nhiên, từ khi về sinh sống đến nay, người dân vẫn “mỏi mòn” chờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở.

 • chung cu eurowindow multi complex thay doi mot phan cong nang

  (Xây dựng) - Có thể thấy, hiện nay nhiều dự án chung cư Chủ đầu tư đã chuyển đổi công năng tầng kỹ thuật do diện tích tầng kỹ thuật lớn, không sử dụng hết gây lãng phí, một trong số đó là tòa nhà chung cư tại 27 Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

 • thua thien hue ngang nhien khai thac dat san lap trai phep o huyen nam dong

  (Xây dựng) - Hoạt động khai thác, vận chuyển đất san lấp trái phép nằm trên đồi cao ở thôn Phú Hòa, xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn ngang nhiên diễn ra hàng ngày, nhưng không gặp bất cứ trở ngại nào từ phía địa phương, các cơ quan chức năng. Nạn khai thác, vận chuyển rầm rộ khiến đất, đá rơi vãi ngổn ngang gây bụi bẩn và mất an toàn giao thông.

 • hau loc thanh hoa chu dau tu buong long quan ly nha thau thi cong au

  (Xây dựng) - Sử dụng đất đắp nền bằng đá to, bóc phong hóa không đảm bảo, xuất hiện phế thải xây dựng trên nền đường đang thi công dở dang... Đó là hàng loạt dấu hiệu sai phạm tại hai công trình đang thi công ở xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

 • hai phong lam nut nha dan chu dau tu khang dinh se giai quyet mot cach thoa dang

  (Xây dựng) – Hàng chục hộ dân phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) đã khiếu kiện Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (Công ty Hoàng Huy) trốn tránh, không chịu đền bù khi làm nứt, sụn lún nhà… khi xây dựng Chung cư N1, N2 Lê Lợi. Tuy nhiên, trả lời Báo điện tử Xây dựng, Công ty Hoàng Huy khẳng định, đang nổ lực giải quyết, không trốn tránh, chỉ mong người dân cùng hợp tác…

 • thuong tin ha noi dau hieu sai pham nghiem trong trong cong tac quan ly dat dai trat tu xay dung tai xa ninh so

  Hiện nay có không ít các hộ gia đình, doanh nghiệp đua nhau san lấp đất nông nghiệp để xây dựng nhà ở, kho xưởng trái phép tại dọc tuyến đường Vạn Phúc (xã Ninh Sở, huyện Thường Tín), thế nhưng không hiểu nguyên do gì khiến chính quyền địa phương này vẫn đứng ngoài cuộc.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load