Thứ ba 27/02/2024 15:08 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phù Yên (Sơn La): Mường Thải đạt 13/19 tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

20:29 | 29/11/2023

(Xây dựng) – Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La tiếp tục tập trung các nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng NTM các thôn, bản trên địa bàn, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn tồn tại một số hạn chế, khó khăn cần khắc phục.

Phù Yên (Sơn La): Mường Thải đạt 13/19 tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
Công tác vệ sinh môi trường, sạch đẹp làng xóm tại xã Mường Thải luôn được chú trọng.

Đạt được một số kết quả bước đầu

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng hướng vào nông dân, nông nghiệp, nông thôn, trong đó người dân là chủ thể. Căn cứ vào tình hình thực tế, xã Mường Thải đã chỉ đạo rà soát các phần việc, phân công trách nhiệm việc nào xã làm, việc nào thôn làm, lộ trình thời gian, phương pháp cách làm cụ thể.

Theo đó, ngay từ đầu năm, xã Mường Thải đã ban hành các văn bản kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ) các chương trình mục tiêu quốc gia, Ban quản lý xây dựng NTM xã; ban hành các văn bản chỉ đạo để hiện nhằm duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt được; quyết định kiện toàn BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2023 – 2025, kiện toàn Ban phát triển bản của 06 bản trên địa bàn, quyết định phân công các thành viên BCĐ xã phụ trách các bản, xây dựng kế hoạch thực hiện “Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng NTM” trên địa bàn xã.

Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Mường Thải đã thành lập các tổ xuống các bản tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện về xây dựng NTM, hướng dẫn các bản thực hiện một số hạng mục trong xây dựng NTM; tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng mô hình gia đình "5 không 3 sạch" gắn với xây dựng NTM…

Thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM (Quyết định số 1001/QĐ-UBND và Quyết định số 1002/QĐUBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh Sơn La), đến thời điểm báo cáo, toàn xã Mường Thải đạt 13/19 tiêu chí, bao gồm các tiêu chí về: Quy hoạch; Thủy lợi; Điện; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Thông tin và truyền thông; Tỉ lệ lao động có việc làm thường xuyên; Hình thức tổ chức sản xuất; Giáo dục; Y tế; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Quốc phòng và an ninh.

Bà Mai Thị Mấn - người dân tại xã Mường Thải chia sẻ, trước đây đường giao thông đi lại giữa các thôn, bản trong xã vô cùng khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương nên đến nay, các tuyến đường liên thôn, bản đều được đổ bê tông, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện hơn, việc giao lưu phát triển kinh tế cũng như đời sống của người dân được cải thiện lên rất nhiều…

Đại diện bản Văn Phúc Yên, chị Đào Thị Phóng – Bí thư Chi bộ, Trưởng bản cho biết: Bản Văn Phúc Yên thuộc địa bàn xã Mường Thải đã triển khai công tác xây dựng NTM với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân. Công tác triển khai lập quy hoạch, xây dựng đề án bản theo tiêu chí NTM được triển khai thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Nhiều công trình kết cấu hạ tầng như thủy lợi, điện, đường, trường, trạm, các thiết chế văn hóa, chợ nông thôn và xây dựng nhà ở dân cư… được hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và đời sống dân sinh…

Còn nhiều khó khăn trong triển khai, thực hiện

Trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đời sống vật chất, tinh thần của bà con từng bước được cải thiện, nâng lên; an ninh, quốc phòng được giữ vững; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, dù đã đạt được nhiều kết quả nhưng quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại xã Mường Thải còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực…

Phù Yên (Sơn La): Mường Thải đạt 13/19 tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
Đường liên thôn, bản thuộc xã Mường Thải được đổ bê tông, tạo điều kiện cho người dân di chuyển thuận lợi hơn.

Ông Đinh Đức Điền – Phó Chủ tịch UBND xã Mường Thải cho biết, xã gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn do năm 2023 xã chưa được cấp trên cấp vốn để triển khai đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chương trình, trong khi nhu cầu về nguồn lực để tổ chức thực hiện chương trình là rất lớn. Nguồn vốn để thực hiện chương trình chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách Trung ương, của tỉnh, của huyện.

Trong khi việc xây dựng cở sở hạ tầng đường, trường, trạm, nhà văn hóa cần nguồn vốn đầu tư lớn nhưng do huyện còn khó khăn về nguồn vốn nên chưa thực hiện được.

Bên cạnh đó, trình độ dân trí của người dân không đồng đều, nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, tâm lý trông chờ ỷ lại của một bộ phận nhân dân còn nặng nề. Thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh xảy ra làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

Một số bản chưa thực sự vào cuộc và quyết tâm thực hiện xây dựng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới; chưa có cán bộ chuyên trách phụ trách chương trình, chủ yếu là kiêm nhiệm; một số cán bộ xã được phân công phụ trách bản chưa thật sự quan tâm giúp đỡ trong quá trình thực hiện chương trình.

Việc thực hiện các tiêu chí mềm như: Tiêu chí môi trường, việc chỉnh trang nhà cửa, cải thiện môi trường nông thôn tại một số bản chưa thực hiện thường xuyên, liên tục, chưa đồng bộ, môi trường nông thôn chưa được cải thiện.

Nguyên nhân chính là do điều kiện kinh tế - xã hội của xã còn rất nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, nhận thực của một cán bộ, đảng viên chưa thực sự cao; một số hộ dân còn ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước; việc tuyên truyền, vận động chế độ, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa được thường xuyên, liên tục.

Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư Nhà nước cho thực hiện Chương trình còn hạn chế; cán bộ phụ trách NTM xã làm việc kiêm nhiệm; việc tham mưu triển khai thực hiện các nội dung chương trình và tổ chức thực hiện chưa đạt yêu cầu đề ra…

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Trong thời gian tới, để triển khai thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM, các thôn, bản trên địa bàn xã Mường Thải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung, mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong đó duy trì, củng cố các chỉ tiêu đã đạt, hoàn thành một số tiêu chí trong 19 còn lại. Đến hết năm 2023, xã Mường Thải phấn đấu đạt tiêu chí số 16 về văn hóa.

Bên cạnh đó, xã điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM cho phù hợp với quy hoạch tổng thể của xã, phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và với điều kiện thực tế địa phương; bổ sung quy hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025; rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch sản xuất trong đồ án quy hoạch của xã gắn với tái cơ cấu nông nghiệp của xã; xây dựng cứng hóa một số tuyến đường nội bản trên địa bàn…

Đồng thời, tăng cường công tác khuyến nông, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; phát triển các ngành nghề nông thôn, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình an sinh xã hội.

Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới, cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân…

Linh Đan - Ảnh Tiến Hào

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load