Thứ tư 17/07/2024 23:40 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hưng Yên: Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã anh hùng

15:07 | 11/10/2023

(Xây dựng) - Năm 2017, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngay sau khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020, xã Hải Triều tập trung khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Hưng Yên: Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã anh hùng
Bộ mặt nông thôn mới xã Hải Triều ngày càng khang trang.

Thuận lợi và khó khăn

Xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) là địa phương có truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng; nhân dân có tinh thần đoàn kết, hiếu học. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, xã Hải Triều được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền xã Hải Triều luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”.

Nhân dân trong xã luôn cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ, năng động, sáng tạo, nhiệt tình và trách nhiệm. Đây là tiền đề quan trọng để xã tập trung xây dựng hoàn thiện các tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh thuận lợi, chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Xã cần nguồn kinh phí lớn trong xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn trong khi kinh tế của xã còn nhiều khó khăn, tiềm lực trong dân không còn nhiều. Cốt đất của xã thấp, rất dễ xảy ra hiện tượng ngập, úng gây không ít khó khăn trong sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Nhiều giải pháp sáng tạo

Ông Vũ Quang Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) cho biết: Căn cứ các kế hoạch, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành và của tỉnh, Đảng ủy, UBND xã Hải Triều đã ban hành các nghị quyết, quyết định, kế hoạch thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, Ban Giám sát xây dựng nông thôn mới của xã do các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã làm Trưởng ban.

Các Ban đã tham mưu giúp Đảng ủy, HĐND, UBND xã ban hành chương trình hành động; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách thôn, Đảng ủy viên phụ trách Chi bộ và các đoàn thể; ban hành nghị quyết về việc thông qua đề án xây dựng nông thôn mới.

Đảng bộ, chính quyền cũng xác định công tác tuyên truyền trong hệ thống chính trị và triển khai để nhân dân hiểu đầy đủ mục đích, ý nghĩa, quyền và trách nhiệm chủ thể của người dân cùng với Đảng, chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ quan trọng có tính quyết định đến việc tổ chức thực hiện thắng lợi chương trình. Do đó, ngay sau khi quy hoạch, đề án được phê duyệt, Đảng bộ, chính quyền xã Hải Triều đã tập trung công tác tuyên truyền, triển khai vận động nhân dân một cách sâu rộng thông qua các đoàn thể, các khu dân cư.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, ý thức của người dân được nâng lên, người dân hiểu rõ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là nâng cao đời sống của nhân dân, nâng cấp cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội được phát triển và người dân có vai trò là chủ thể quan trọng.

Cùng với kiện toàn các Ban Chỉ đạo, tuyên truyền về mục đích, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Hải Triều còn chú trọng công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, đa dạng ngành nghề để nâng cao thu nhập cho người dân. Xã tập trung thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, liên kết sản xuất theo chuỗi để nâng cao giá trị của sản phẩm. Chuyển đổi các loại giống cây trồng có năng suất cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Phối hợp với các ngành đoàn thể, tổ chức nhiều lớp tập huấn để chuyển giao kỹ thuật về thâm canh, nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao cho các hội viên, đoàn viên để phát triển kinh tế hộ gia đình…

Hoạt động của các ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp và dịch vụ ở địa phương tiếp tục phát triển, việc đầu tư máy móc trong sản xuất, kinh doanh ngày một nhiều góp phần hiện đại hoá công tác điều hành, sản xuất, qua đó nâng cao hiệu quả công việc.

Đồng thời, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ, mở rộng thị trường, đặc biệt là các loại hình kinh doanh thương mại, khuyến khích các hoạt động cung ứng vật tư cho xây dựng, sản xuất nông nghiệp và dịch vụ vận tải, mở rộng các điểm trao đổi mua bán hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Các chương trình phát triển kinh tế đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân nên thu nhập và đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Nếu như năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 65,8 triệu đồng thì năm 2023 thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 75,7 triệu đồng/người/năm. Kinh tế phát triển góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã. Tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2022 tính cho năm 2023 là 0,99%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo đa chiều là 0,19%; tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều là 0,80%.

Trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Hải Triều đã huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn thiện các tiêu chí trường học, hệ thống giao thông nông thôn và hệ thống hạ tầng khác. Chỉ tính từ năm 2021 đến nay, xã đã huy động được 469,23 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn do người dân đóng góp chiếm tới gần 70%. Điều này thể hiện sự đồng lòng, nhất trí của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương.

Kết quả tích cực

Sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền cùng sự ủng hộ, đồng lòng của nhân dân trong xã, chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Hải Triều đạt kết quả tích cực. Qua rà soát đánh giá 19 tiêu chí theo bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, xã Hải Triều đã đạt 19/19 tiêu chí.

Về với Hải Triều hôm nay, điều dễ nhận thấy nhất là bộ mặt nông thôn thay đổi chóng mặt. Hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, các công trình văn hóa, đường giao thông, hệ thống thủy lợi… được đầu tư nâng cấp khang trang, hiện đại, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Hưng Yên: Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã anh hùng
Chương trình xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Để thành công trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, ông Đoàn Văn Quyết, Chủ tịch UBND xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ cho biết, bài học cần rút ra là phải kế thừa và phát huy những bài học kinh nghiệm thành công từ các chương trình mục tiêu, các phong trào quần chúng trước đây để vận dụng sáng tạo vào xây dựng nông thôn mới. Tập trung quyết liệt để thực hiện các tiêu chí cấp bách và thiết thực với dân, nhóm tiêu chí nâng cao đời sống của dân, vừa tạo khí thế phấn khởi cho dân, vừa nuôi dưỡng sức dân, vừa được lòng dân. Bà Hoàng Thị Thìn, một người dân xã Hải Triều phấn khởi cho biết: Chúng tôi luôn ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới của xã vì chúng tôi biết rằng kết quả của chương trình này sẽ phục vụ cho chính cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Bây giờ khi bộ mặt của xã ngày càng khang trang, hiện đại, chúng tôi thực sự rất vui vì công sức, sự đóng góp của mình đã được đền đáp.

Đảng bộ và nhân dân trong xã phải đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện, được lãnh đạo cấp trên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra giúp đỡ, tổ chức hành động quyết liệt bằng cả tấm lòng với quê hương, cán bộ gương mẫu trước nhân dân. Phát huy cao độ truyền thống cách mạng, sức mạnh của toàn hệ thống chính trị là động lực chính để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là cả một quá trình dài, tổng hòa nhiều mối quan hệ và chưa có tiền lệ. Do đó, cần tăng cường đào tạo, tập huấn để có lực lượng chuyên sâu. Trong quá trình tổ chức thực hiện không chủ quan, nóng vội, vừa làm vừa học tập kinh nghiệm, vừa đúc kết thực tiễn, vừa gắn chặt với những đặc điểm, tình cảm của người dân tại địa phương, vận dụng tốt các quy định của các cấp, lấy hiệu quả là mục tiêu quan trọng để đánh giá các tiêu chí.

Trong thời gian tới, phát huy những thành quả đã đạt được, xã Hải Triều tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; nâng cao dân trí, đào tạo nhân dân có trình độ sản xuất cao, có nhận thức chính trị đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, đóng vai trò làm chủ nông thôn mới.

Tiếp tục xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hoá lớn. Nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất. Sản phẩm nông nghiệp có sức cạnh tranh cao, hài hòa và bền vững với môi trường. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và hiện đại, phát triển theo quy hoạch, nhất là đường giao thông, hệ thống thuỷ lợi, trường học, trạm y tế, khu dân cư. Xây dựng xã hội dân chủ, ổn định, văn minh, giàu đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương, giữ gìn an ninh trật tự... để người dân thực sự hưởng thụ những thành quả mà chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại.

Lan Hạ - Ảnh Tiến Hào

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load