Thứ hai 22/04/2024 19:32 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ dự án nhà ở xã hội

15:39 | 06/02/2024

(Xây dựng) - Để phù hợp với Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 thì UBND cấp tỉnh phải điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định, làm cơ sở để chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ dự án nhà ở xã hội
Để phù hợp với Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 thì UBND cấp tỉnh phải điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ (Ảnh minh hoa).

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn, cho ý kiến về việc điều chỉnh Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở để điều chỉnh mục tiêu dự án phục vụ nhu cầu tái định cư thành dự án phục vụ nhu cầu nhà ở xã hội của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời vấn đề này.

Bộ Xây dựng cho biết, tại khoản 3 Điều 6 Luật Nhà ở năm 2014 quy định nghiêm cấm việc: “Quyết định chủ trương đầu tư dự án hoặc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở không theo quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt”.

Trong khi đó, tại khoản 2 Điều 14 Luật Nhà ở năm 2014 quy định yêu cầu đối với phát triển nhà ở phải: “Phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương trong từng giai đoạn”.

Theo Chương trình phát triển nhà ở được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 và Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3830/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 thì Dự án Đông quốc lộ 56 thuộc danh mục dự án tái định cư tại Phụ lục số 06 trong Chương trình phát triển nhà ở và danh mục dự án tái định cư tại Phụ lục số 04 trong Kế hoạch phát triển nhà ở, đây là dự án phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư.

Do đó, để phù hợp với Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 thì UBND cấp tỉnh phải điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định tại khoản 2a Điều 4 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chỉnh phủ) làm cơ sở để chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nêu trên.

Theo Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh mục tiêu Dự án Đông Quốc lộ 56 từ nhà ở để phục vụ tái định cư sang nhà ở xã hội phải đảm bảo tuân thủ quy định tại điểm m khoản 1 Điều 85 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 5 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ) và pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai.

Theo tổng hợp của Bộ Xây dựng hiện vẫn còn một số địa phương chậm phê duyệt hoặc điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định (7/63 địa phương chưa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và 59/63 địa phương chưa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024).

Một số địa phương phê duyệt hoặc điều chỉnh nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở chưa đầy đủ, chưa theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở nên đã thiếu cơ sở để đánh giá thực trạng cung cầu về nhà ở trên địa bàn, dẫn đến có nhiều địa phương xuất hiện tình trạng việc lệch pha cung - cầu, thị trường nhà ở phát triển không cân đối giữa các loại hình nhà ở cho các đối tượng khác nhau trên địa bàn.

Một số địa phương phê duyệt chỉ tiêu liên quan đến nhà ở xã hội chưa sát với nhu cầu thực tế gây khó khăn cho việc bố trí, cân đối các nguồn lực nhằm phục vụ cho hoạt động đầu tư xây dựng các loại nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, nhiều địa phương báo cáo không đầy đủ số liệu về diện tích sàn xây dựng, số lượng các loại nhà ở hoàn thành theo yêu cầu của Bộ Xây dựng dẫn đến việc không đủ cơ sở để đánh giá được tình hình phát triển nhà ở theo kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt.

Khôi Nguyên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Đăng ký kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại đâu?

  (Xây dựng) - Công ty của bà Lê Thị Hồng Chuyên có trụ sở tại Thành phố Hà Nội. Công ty vẫn thực hiện công bố hợp quy, đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu vật liệu xây dựng tại Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội từ khi Bộ Xây dựng ban hành các quy chuẩn về vật liệu xây dựng và chấp hành đúng các quy định.

  14:11 | 29/03/2024
 • Xây nhà máy trong khu công nghiệp có phải lập quy hoạch chi tiết?

  (Xây dựng) - Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với một khu công nghiệp là căn cứ lập dự án, cấp giấy phép đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp, đồng thời để xác định cơ cấu chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với từng lô đất…

  15:40 | 27/03/2024
 • Điều kiện chuyển chức danh nghề nghiệp ngành Xây dựng

  (Xây dựng) - Việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp được thực hiện khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới.

  09:56 | 18/03/2024
 • Điều kiện áp dụng chào hàng cạnh tranh cho gói thầu xây lắp

  (Xây dựng) - Cơ quan ông Nguyễn Anh Phong (Sơn La) đang trình Sở chuyên ngành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, trong đó có đề nghị áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh cho gói thầu xây lắp công trình đơn giản.

  08:54 | 18/03/2024
 • Thẩm quyền cấp phép xây dựng trong khu công nghiệp

  (Xây dựng) - UBND cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng thuộc chức năng và phạm vi quản lý.

  08:28 | 17/03/2024
 • Điều chỉnh mục tiêu dự án nhà ở xã hội được thực hiện như thế nào?

  (Xây dựng) - Kể từ thời điểm Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 có hiệu lực thi hành, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có đề xuất điều chỉnh mục tiêu dự án thuộc trường hợp phải điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

  08:20 | 16/03/2024
 • Tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên vào thời gian nào?

  (Xây dựng) – Pháp luật về nhà ở không có quy định về thời gian tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên là đầu năm, giữa năm hay cuối năm mà chỉ quy định điều kiện tổ chức hội nghị nhà chung cư.

  13:09 | 15/03/2024
 • Quy định sử dụng vật liệu xây không nung tại các dự án

  (Xây dựng) – Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật đối với vật liệu xây không nung đến nay đã được ban hành đồng bộ, đủ căn cứ làm cơ sở cho các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện, thúc đẩy và phát triển vật liệu xây không nung.

  12:17 | 14/03/2024
 • Căn cứ xác định cấp công trình nông thôn mới kiểu mẫu

  (Xây dựng) - Cấp công trình xây dựng phục vụ thiết kế xây dựng công trình được quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cấp công trình phục vụ quản lý các nội dung khác được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

  17:14 | 13/03/2024
 • Áp dụng các định mức khi lập dự toán xây dựng thế nào?

  (Xây dựng) - Dự toán xây dựng công trình được lập theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

  09:01 | 13/03/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load