Thứ tư 17/07/2024 22:34 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Điều kiện mua nhà ở xã hội sẽ đơn giản, thuận tiện hơn

08:04 | 11/07/2024

(Xây dựng) - Theo phản ánh của cử tri tỉnh Thái Bình, mẫu số 03 xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở đối với các đối tượng quy định tại Khoản 5, 6, 7 Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BXD là không phù hợp.

Điều kiện mua nhà ở xã hội sẽ đơn giản, thuận tiện hơn
Mẫu giấy xác nhận nêu trên gây khó khăn cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp khi xin xác nhận mình thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội vì chủ doanh nghiệp không đủ khả năng và thẩm quyền để xác minh được các nội dung quy định tại mẫu số 03 này.

Mẫu giấy xác nhận nêu trên gây khó khăn cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp khi xin xác nhận mình thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội vì chủ doanh nghiệp không đủ khả năng và thẩm quyền để xác minh được các nội dung quy định tại mẫu số 03 này.

Cử tri đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời cử tri như sau:

Các đối tượng quy định tại Khoản 5, 6, 7 Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014 cụ thể là:

- Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp (Khoản 5 Điều 49);

- Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân (Khoản 6 Điều 49);

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức (Khoản 7 Điều 49).

Để được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì các đối tượng quy định tại Khoản 5, 6, 7 Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014 phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú và thu nhập (Khoản 1 Điều 51 Luật Nhà ở năm 2014).

Theo quy định tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì các đối tượng quy định tại Khoản 5, 6, 7 Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014 chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội khi đề nghị hỗ trợ nhà ở xã hội phải có:

- Đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở theo mẫu số 01 Phụ lục I Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Xác nhận về đối tượng do cơ quan nơi đang làm việc về đối tượng;

- Xác nhận về thực trạng nhà ở và chưa được hỗ trợ nhà ở, đất ở của UBND cấp xã nơi có đăng ký thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú từ một năm trở lên nếu có thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

Mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở theo mẫu số 03 Phụ lục I Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú.

Sẽ có mẫu giấy mới về xác nhận đối tượng, điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội

Ngày 27/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/8/2024. Theo đó quy định các điều kiện để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đơn giản hơn, thuận tiện hơn, cụ thể như sau:

Để được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì các đối tượng quy định tại Khoản 6, 7 và 8 Luật Nhà ở năm 2023, cụ thể là: Công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách Nhà nước đang công tác; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Điều kiện về nhà ở: chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đó, chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đó hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu (tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Nhà ở năm 2023);

- Điều kiện về thu nhập: phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp các đối tượng này thuê nhà ở xã hội thì không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở và thu nhập.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó, cụ thể hóa các quy định về điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội (trong đó có các đối tượng quy định tại Khoản 6, 7 và 8 Luật Nhà ở năm 2023).

Dự kiến Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, đồng bộ với Luật Nhà ở năm 2023 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông qua.

Bộ Xây dựng cũng đang hoàn thiện Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở (trong đó có quy định về mẫu giấy xác nhận đối tượng và điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội), đảm bảo hiệu lực đồng bộ với Luật Nhà ở năm 2023.

Anh Thư

Theo

Cùng chuyên mục
 • Mở rộng nhà xưởng có phải kiểm định an toàn chịu lực?

  (Xây dựng) - Công ty của ông Vũ Tuấn Anh dự định mở rộng diện tích nhà xưởng (công trình cấp III), phần mở rộng có liên kết kết cấu với nhà cũ. Ông hỏi, khi thực hiện các thủ tục hành chính về xây dựng có yêu cầu phải kiểm định an toàn chịu lực của kết cấu nhà xưởng cũ hay không?

 • Công trình có thiết kế lặp lại, tính chi phí thiết kế thế nào?

  (Xây dựng) - Trường hợp sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành; thiết kế công trình lặp lại trong một cụm công trình hoặc trong một dự án hoặc sử dụng lại thiết kế, chi phí thiết kế xác định theo quy định tại Điểm 3.5 Mục 3 Chương II Phần II Phụ lục số VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD.

 • Quy định mở về cấp giấy phép xây dựng

  (Xây dựng) - Quy định hiện hành về cấp giấy phép xây dựng đã có các quy định mở thay vì chỉ phụ thuộc vào quy hoạch chi tiết được duyệt.

 • Hướng dẫn xác định giá thiết bị khi lập dự toán xây dựng

  (Xây dựng) - Việc xác định giá thiết bị để tính toán chi phí thiết bị trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng phải phù hợp với thời điểm tính toán, xác định.

Xem thêm
 • Hướng dẫn áp dụng chỉ số giá để điều chỉnh giá hợp đồng

  (Xây dựng) - Hợp đồng thi công công trình A theo đơn giá điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh giá theo chỉ số giá xây dựng. Thời gian thi công từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/6/2021 mới thanh toán lần 1 (thời gian thi công 18 tháng).

  08:44 | 09/07/2024
 • Hà Tĩnh: Người dân bức xúc vì trang trại nuôi lợn gây ô nhiễm nguồn nước

  (Xây dựng) - Hàng trăm hộ dân thôn Đông Xuân, xã Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phản ánh trang trại nuôi lợn của Hợp tác xã Hoàng Phát đóng trên địa bàn có tình trạng xả chất thải ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước, làm cá chết hàng loạt.

  21:45 | 08/07/2024
 • Nghiên cứu chính sách phù hợp hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vay vốn làm nhà ở

  (Xây dựng) - Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương nghiên cứu, tiếp thu và đề xuất chính sách phù hợp đối với nội dung đề nghị của UBND tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn tiếp theo về chính sách vay vốn làm nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

  17:57 | 08/07/2024
 • Cơ sở thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định

  (Xây dựng) - Ông Hiệp Phan (Vĩnh Long) có câu hỏi liên quan đến cơ sở thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định, gửi Bộ Xây dựng nhờ hướng dẫn giải đáp.

  09:24 | 08/07/2024
 • Đề xuất điều chỉnh, hoàn thiện quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  (Xây dựng) - Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã quy định cụ thể trách nhiệm của chủ đầu tư, người quyết định đầu tư trong trường hợp dự toán xây dựng công trình điều chỉnh vượt dự toán đã phê duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt.

  15:41 | 04/07/2024
 • Điều kiện dùng chứng chỉ hành nghề thay chứng chỉ chức danh nghề

  (Xây dựng) - Ông Vũ Đình Sơn (Lai Châu) có câu hỏi liên quan đến điều kiện dùng chứng chỉ hành nghề thay chứng chỉ chức danh nghề, nhờ cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn giải đáp.

  15:59 | 28/06/2024
 • Cách tính chi phí chung công trình đường dây và trạm biến áp

  (Xây dựng) - Ông Phạm Trung Thành (Đà Nẵng) hỏi, chi phí chung trong tổng mức đầu tư của các công trình đường dây và trạm biến áp (cấp điện áp 35kV trở xuống) có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng lập theo hướng dẫn tại Bảng 3.1 hay Bảng 3.2 Phụ lục III Thông tư số 11/2021/TT-BXD?

  15:47 | 23/06/2024
 • Quy định về dùng chứng chỉ hành nghề thay chứng chỉ chức danh nghề

  (Xây dựng) - Ông Trần Hải Tuấn (Long An) hỏi, viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp kỹ sư (V.05.02.07), có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì chứng chỉ hành nghề này có thay thế được chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường bộ để chuyển xếp vào chức danh nghề nghiệp Quản lý dự án đường bộ hạng III (V.12.23.03) hay không?

  10:08 | 16/06/2024
 • Điều chỉnh giá thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước áp dụng theo quy định nào?

  (Xây dựng) - Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2014 có quy định giá thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại thì áp dụng giá thuê theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  07:48 | 08/06/2024
 • Tính tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

  (Xây dựng) – Trong trường hợp Nhà nước có điều chỉnh tiền lương cơ bản thì UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm điều chỉnh tăng giá thuê nhà ở tương ứng với tỉ lệ tăng của tiền lương.

  14:43 | 06/06/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load