Thứ bảy 13/07/2024 19:58 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đề xuất điều chỉnh, hoàn thiện quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

15:41 | 04/07/2024

(Xây dựng) - Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã quy định cụ thể trách nhiệm của chủ đầu tư, người quyết định đầu tư trong trường hợp dự toán xây dựng công trình điều chỉnh vượt dự toán đã phê duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt.

Đề xuất điều chỉnh, hoàn thiện quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. (Ảnh minh họa)

Mới đây, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung đề nghị trình Chính phủ xem xét sửa đổi khoản 4 Điều 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo hướng, điều chỉnh dự toán đã được phê duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Lý do của đề xuất trên được cử tri tỉnh Thanh Hóa đưa ra là theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định: “4. Trường hợp dự toán xây dựng công trình điều chỉnh vượt dự toán đã phê duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt, chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư chấp thuận trước khi phê duyệt. 5. Việc điều chỉnh dự toán không vượt dự toán đã phê duyệt nhưng làm thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư tự tổ chức điều chỉnh, phê duyệt, báo cáo người người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về kết quả điều chỉnh”.

Thực tế hiện nay, giá cả liên tục biến động, theo quy định về quản lý chi phí thì phải điều chỉnh dự toán làm cơ sở xác định giá gói thầu trong khoảng 28 ngày trước ngày mở thầu. Theo quy định nêu trên, trường hợp điều chỉnh dự toán nhưng chưa vượt tổng mức đầu tư vẫn phải báo cáo người quyết định đầu tư trước khi phê duyệt gây khó khăn, bất cập do phải báo cáo nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công việc trong kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt.

Liên quan đến ý kiến đề xuất này, Bộ Xây dựng cho biết, dự án đầu tư xây dựng thường có nhiều công trình, hạng mục công trình, gói thầu, vì vậy dự toán xây dựng công trình cần phải được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo việc đầu tư dự án đúng, đủ với nội dung, quy mô, mục tiêu đầu tư trong giới hạn tổng mức đầu tư đã được người quyết định đầu tư phê duyệt.

Do đó, tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã quy định cụ thể trách nhiệm của chủ đầu tư, người quyết định đầu tư trong trường hợp dự toán xây dựng công trình điều chỉnh vượt dự toán đã phê duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt; hoặc điều chỉnh dự toán không vượt dự toán đã phê duyệt nhưng làm thay đổi cơ cấu các khoản mục trong tổng mức đầu tư xây dựng.

Dự toán xây dựng được phê duyệt của các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Xây dựng,

Cụ thể, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng khi điều chỉnh dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 61 của Luật Xây dựng (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng); Được phép thay đổi, bổ sung thiết kế không trái với thiết kế cơ sở hoặc thay đổi cơ cấu chi phí dự toán xây dựng nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, giá gói thầu xây dựng gồm toàn bộ chi phí cần thiết được tính đúng, tính đủ để thực hiện gói thầu xây dựng, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP không quy định phải điều chỉnh dự toán làm cơ sở xác định giá gói thầu trong khoảng 28 ngày trước ngày mở thầu. Việc cập nhật giá gói thầu trước ngày mở thầu (nếu cần thiết) theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Các ý kiến, đề xuất trên của cử tri tỉnh Thanh Hóa sẽ được Bộ Xây dựng nghiên cứu, phối hợp trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ý Nhi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Nghiên cứu chính sách phù hợp hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vay vốn làm nhà ở

  (Xây dựng) - Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương nghiên cứu, tiếp thu và đề xuất chính sách phù hợp đối với nội dung đề nghị của UBND tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn tiếp theo về chính sách vay vốn làm nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

  17:57 | 08/07/2024
 • Cơ sở thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định

  (Xây dựng) - Ông Hiệp Phan (Vĩnh Long) có câu hỏi liên quan đến cơ sở thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định, gửi Bộ Xây dựng nhờ hướng dẫn giải đáp.

  09:24 | 08/07/2024
 • Điều kiện dùng chứng chỉ hành nghề thay chứng chỉ chức danh nghề

  (Xây dựng) - Ông Vũ Đình Sơn (Lai Châu) có câu hỏi liên quan đến điều kiện dùng chứng chỉ hành nghề thay chứng chỉ chức danh nghề, nhờ cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn giải đáp.

  15:59 | 28/06/2024
 • Cách tính chi phí chung công trình đường dây và trạm biến áp

  (Xây dựng) - Ông Phạm Trung Thành (Đà Nẵng) hỏi, chi phí chung trong tổng mức đầu tư của các công trình đường dây và trạm biến áp (cấp điện áp 35kV trở xuống) có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng lập theo hướng dẫn tại Bảng 3.1 hay Bảng 3.2 Phụ lục III Thông tư số 11/2021/TT-BXD?

  15:47 | 23/06/2024
 • Quy định về dùng chứng chỉ hành nghề thay chứng chỉ chức danh nghề

  (Xây dựng) - Ông Trần Hải Tuấn (Long An) hỏi, viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp kỹ sư (V.05.02.07), có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì chứng chỉ hành nghề này có thay thế được chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường bộ để chuyển xếp vào chức danh nghề nghiệp Quản lý dự án đường bộ hạng III (V.12.23.03) hay không?

  10:08 | 16/06/2024
 • Điều chỉnh giá thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước áp dụng theo quy định nào?

  (Xây dựng) - Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2014 có quy định giá thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại thì áp dụng giá thuê theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  07:48 | 08/06/2024
 • Tính tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

  (Xây dựng) – Trong trường hợp Nhà nước có điều chỉnh tiền lương cơ bản thì UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm điều chỉnh tăng giá thuê nhà ở tương ứng với tỉ lệ tăng của tiền lương.

  14:43 | 06/06/2024
 • Điều kiện tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên

  (Xây dựng) - Ông Nguyễn Đình Chiến (Hà Nội) hỏi, trường hợp thiếu các điều kiện về nội dung quy định tại Điểm a, b và c Khoản 1, Khoản 4 Điều 15 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD thì có được tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên hay không?

  08:59 | 06/06/2024
 • Căn cứ thay thế nhà thầu thi công

  (Xây dựng) - Gia đình ông Ngô Tuấn Anh (Hà Nội) đang thi công phá dỡ nhà cũ để xây dựng lại theo giấy phép được UBND quận cấp. Ông đã ký hợp đồng với 1 đơn vị phá dỡ có pháp nhân hợp pháp, đã lập biện pháp thi công (bản vẽ và thuyết minh) và đã được UBND phường phê duyệt lệnh khởi công theo đúng quy định.

  20:41 | 04/06/2024
 • Khoảng cách an toàn về môi trường đối với cụm công nghiệp

  (Xây dựng) - Khoảng cách ly (khoảng cách an toàn về môi trường) của các xí nghiệp công nghiệp tuân thủ theo quy hoạch xây dựng được duyệt.

  15:00 | 03/06/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load