Thứ tư 22/05/2024 04:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

An Giang: Sẽ có 6 cuộc thanh tra ngành Xây dựng năm 2023

15:27 | 13/03/2023

(Xây dựng) – Sở Xây dựng tỉnh An giang cho biết, đang triển khai kế hoạch thanh tra ngành Xây dựng năm 2023. Theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 số 87/KH-TTr của Sở Xây dựng sẽ 06 cuộc thanh tra.

An Giang: Sẽ có 6 cuộc thanh tra ngành Xây dựng năm 2023
Sở Xây dựng An Giang.

Theo Kế hoạch này, Sở Xây dựng An Giang sẽ thanh tra: Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Long Xuyên (Thanh tra công tác quản lý trật tự xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang 02 dự án (Thanh tra công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng đối với dự án do Ban QLDA ĐTXD Khu vực làm chủ đầu tư); Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Châu Thành 02 dự án. Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Phú Tân 02 dự án (Thanh tra công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng đối với dự án do Ban QLDA ĐTXD Khu vực làm chủ đầu tư); Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Tri Tôn 02 dự án (Thanh tra công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng đối với dự án do Ban QLDA ĐTXD Khu vực làm chủ đầu tư); Phòng Quản lý đô thị thành phố Long Xuyên (Thanh tra công tác quản lý trật tự xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng); Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành (Thanh tra công tác tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về lĩnh vực quy hoạch xây dựng (công tác lập mới, điều chỉnh, quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng); việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng); Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Phú (Thanh tra công tác tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về lĩnh vực quy hoạch xây dựng (công tác lập mới, điều chỉnh, quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng); việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng); Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh An Giang (Thanh tra công tác tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về lĩnh vực quy hoạch xây dựng (công tác lập mới, điều chỉnh, quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng); việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng).

Sở Xây dựng An Giang sẽ thanh tra công tác quản lý trật tự xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Thanh tra công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng đối với dự án do Ban QLDA ĐTXD Khu vực làm chủ đầu tư. Thanh tra công tác tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về lĩnh vực quy hoạch xây dựng (công tác lập mới, điều chỉnh, quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng); việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng.

Mục đích thanh tra là xem xét, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng. Tiếp tục phát huy những mặt làm được và kiến nghị xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vi phạm theo quy định pháp luật. Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước và nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng tuân thủ theo các quy định của pháp luật và thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; trên cơ sở kết quả thanh kiểm tra, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật theo lĩnh vực được thanh tra.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load