Thứ ba 07/02/2023 08:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên – Huế: Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án chợ Phú Bài

22:16 | 28/11/2022

(Xây dựng) – Xây dựng chợ Phú Bài (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế), chủ đầu tư đã cố tình xây dựng công trình vi phạm chỉ giới, xây dựng không đúng giấy phép; điều chỉnh, phân lô quầy tăng 194 lô so với phương án được phê duyệt.

Thừa Thiên – Huế: Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án chợ Phú Bài
Hàng loạt vi phạm tại Dự án đầu tư xây dựng chợ Phú Bài được thanh tra phát hiện.

Dự án đầu tư xây dựng chợ Phú Bài được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 3/6/2010 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Quý - Huế. Năm 2012, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Quý - Huế thuê đất với diện tích 16.838,2m2, thời hạn thuê đất đến 3/6/2060. Ngày 18/3/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 2446534571 thay đổi lần thứ nhất cho nhà đầu tư Công ty TNHH MTV Vạn Thành Phát - Phú Bài Huế. Ngày 25/01/2016, UBND thị xã Hương Thuỷ ban hành Quyết định số 48/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án kinh doanh, khai thác, quản lý chợ Phú Bài và đi vào hoạt động từ 2016. Công trình được Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp Giấy phép xây dựng số 22/GPXD ngày 11/6/2012.

Theo Kết luận Thanh tra của UBND thị xã Hương Thủy, Dự án đầu tư xây dựng chợ Phú Bài (thị xã Hương Thủy) có 10 hạng mục xây dựng vi phạm, thay đổi, điều chỉnh so với Giấy phép xây dựng; 2 hạng mục đã xây dựng không có trong bản vẽ; tổng diện tích xây dựng vi phạm, không phù hợp với chỉ giới ở thời điểm xây dựng theo Giấy phép xây dựng số 22, với diện tích 956,71m2.

Tại thời điểm xây dựng, chủ đầu tư (trước ngày 18/3/2016 là Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Quý - Huế, từ ngày 18/3/2016 đến nay là Công ty TNHH MTV Vạn Thành Phát - Phú Bài Huế tiến hành xây dựng và để các tiểu thương tự ý xây dựng vi phạm chỉ giới, không đúng với giấy phép được cấp và phương án được phê duyệt, không đúng với quy định của pháp luật về trật tự xây dựng.

Chủ đầu tư tự ý điều chỉnh, phân lô quầy tăng thêm 194 lô, phương án được phê duyệt 450 lô, hiện thực tế tăng lên 644 lô, không đúng với Phương án quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Phú Bài ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của UBND thị xã Hương Thuỷ.

Các lô quầy mặt tiền đường đường Nguyễn Huy Tưởng và Nguyễn Đình Xướng, chưa được UBND thị xã phê duyệt phương án chuyển nhượng cũng như mức thu phí, nhưng chủ đầu tư đã tiến hành chuyển nhượng và tổ chức kinh doanh là không phù hợp với quy trình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.

Theo Kết luận Thanh tra, chủ đầu tư tự ý phân lô quầy tại khu vực tiếp giáp đường Sóng Hồng với 48 lô và 1 mặt bằng 350m2 không đúng với phương án được phê duyệt vi phạm chỉ giới xây dựng, mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, việc tự ý phân lô quầy ảnh hưởng đến các tiểu thương đã nhận chuyển nhượng và kinh doanh dãy A1 và B1, dẫn đến tình trạng tranh chấp, khiếu nại. Tại thời điểm nhận chuyển nhượng, theo phương án được phê duyệt, vị trí dãy A1 và B1 được xác định là mặt tiền nhưng khi hình thành 48 lô và 1 mặt bằng 350m2 thì vị trí dãy A1 và B1 sẽ trở thành mặt sau.

Đối với 68 lô xây dựng tại vị trí thiết kế là khu đất trống và 175 lô tự phân thêm (tại những khu vực thiết kế lô dài nhưng khi xây dựng cắt thành lô ngắn và thêm 1 số lô những vị trí đất trống (tăng 60 kiot 1 tầng); tại những vị trí thiết kế lô diện tích lớn phân thành nhiều lô nhỏ (tăng 107 lô); tại khu vực chợ đồ khô do thu hẹp diện tích so với thiết kế (tăng 8 lô).

Việc phân lô là không đúng phương án được phê duyệt. Tuy nhiên, hiện nay các tiểu thương đã nhận chuyển nhượng có thời hạn 44 năm, đồng thời tại các vị trí này nằm trong diện tích đất của dự án, không vi phạm chỉ giới. Nhằm đảm bảo quyền lợi của thiểu thương, tránh gây mất ổn định trật tự, tranh chấp, khiếu nại, yêu cầu Công ty Vạn Thành Phát điều chỉnh phương án quản lý, khai thác, kinh doanh lô quầy trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt; điều chỉnh, bổ sung Giấy phép xây dựng theo quy định.

Liên quan đến khai thác, chuyển nhượng lô quầy, cơ bản toàn bộ lô quầy theo hiện trạng phân lô tại chợ Phú Bài đã được chủ dự án chuyển nhượng cho tiểu thương với thời hạn 44 năm (kể từ năm 2016). Tuy nhiên, đa số tiểu thương không có hợp đồng chuyển nhượng, chỉ có giấy chứng nhận lô quầy. Sau khi nộp đủ tiền thì Công ty TNHH MTV Vạn Thành Phát - Phú Bài Huế thu hồi hợp đồng, phiếu thu tiền và cấp giấy chứng nhận lô quầy.

Những sai phạm của Công ty TNHH MTV Vạn Thành Phát - Phú Bài Huế tại chợ Phú Bài còn liên quan đến việc mua bán lô quầy không ký hợp đồng; một số giấy chứng nhận lô quầy ghi không đúng mục đích sử dụng, gây hiểu nhầm, dẫn đến tình trạng các tiểu thương vừa ở, vừa kinh doanh; một số kiot mặt tiền chưa xây dựng hoặc xây dựng một phần nhưng đã chuyển nhượng, sau đó tiểu thương tự xây dựng, cải tạo.

Cụ thể, có 13 lô chuyển nhượng khi chưa xây dựng; 11 lô chuyển nhượng khi xây dựng 1 phần; tự phân 115 lô và 1 khu mặt bằng 350m2 để chuyển nhượng tại những khu vực không thiết kế lô; tự phân tăng thêm 60 kiot những khu vực thiết kế lô dài nhưng khi xây dựng cắt thành lô ngắn và thêm 1 số lô những vị trí đất trống; phân thành nhiều lô nhỏ thời gian sử dụng 44 năm…

Thanh tra cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV Vạn Thành Phát - Phú Bài Huế thanh lý hợp đồng với các tiểu thương, thỏa thuận chuyển sang vị trí phù hợp khác để đảm bảo quyền lợi của các tiểu thương, tháo dỡ các hạng mục vi phạm theo quy định của pháp luật. Trường hợp các bên không thỏa thuận, thống nhất được, hướng dẫn các bên khởi kiện tại tòa án để được xem xét giải quyết. Công ty TNHH MTV Vạn Thành Phát - Phú Bài Huế phải xây dựng kế hoạch, phương án xử lý cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo quyền lợi của tiểu thương, tránh phát sinh tranh chấp, khiếu nại, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Yêu cầu Công ty TNHH MTV Vạn Thành Phát - Phú Bài Huế rà soát để xây dựng, điều chỉnh, bổ sung phương án kinh doanh, khai thác, quản lý chợ Phú Bài trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo quy định của pháp luật; tuân thủ các quy định về quản lý, khai thác chợ, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình hoạt động; khẩn trương có giải pháp khắc phục các vi phạm, hạn chế trong kinh doanh, khai thác, quản lý chợ Phú Bài.

Giao UBND phường Phú Bài chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã Hương Thuỷ và các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo, hướng dẫn về quyền và nghĩa vụ cho các tiểu thương đã nhận chuyển nhượng lô quầy mặt tiền đường Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Đình Xướng các quy định về trật tự xây dựng, kinh doanh, mục đích sử dụng đất không phải là đất ở, việc nhận chuyển nhượng lô quầy không phải là nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Yêu cầu Phòng Kinh tế thị xã tiến hành kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, thiếu kiểm tra, phát hiện, tham mưu UBND thị xã xử lý dẫn đến việc chủ đầu tư phân lô, bố trí, chuyển nhượng lô quầy không đúng với phương án đã được phê duyệt.

Thanh Ngân

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Triệu Sơn (Thanh Hóa): Chính quyền buông lỏng quản lý khiến vi phạm xây dựng của Công ty Thái Yên không được ngăn chặn?

  (Xây dựng) - Chưa được giao đất, chưa có bất cứ thủ tục pháp lý nào được cơ quan có thẩm quyền cho phép, nhưng Công ty Cổ phần Sản xuất Bao bì Thái Yên (Công ty Thái Yên), đóng tại thôn Thái Lai, xã Thái Hòa đã ngang nhiên san lấp trái phép trên diện tích 1.295m2 đất nông nghiệp (trồng lúa) và xây dựng một số công trình trên đó.

  21:03 | 03/02/2023
 • Phú Yên: Quán cà phê Canary Garden bị “tuýt còi” dừng hoạt động nhưng vẫn ngang nhiên đón khách

  (Xây dựng) - Quán cà phê Canary Garden hoạt động theo mô hình du lịch với giá vé vào cổng 70 nghìn đồng kèm nước uống. Quán cà phê này đã bị UBND huyện Tuy An và UBND xã An Hòa Hải yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh trái phép và vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất bằng trồng cây hàng năm từ ngày 18/1/2023. Tuy nhiên ngày 1/2/2023, phóng viên Báo điện tử Xây dựng vẫn ghi nhận quán cà phê ngang nhiên bán vé đón khách tham quan, chụp hình.

  22:40 | 02/02/2023
 • Kon Tum: Chủ tịch huyện Sa Thầy có bao che cho “đất tặc” lộng hành, trục lợi trái phép?

  (Xây dựng) - Huyện Sa Thầy là một địa chỉ “đỏ” về khai thác đất lậu, các đối tượng dùng máy cơ giới để khai thác và vận chuyển đất, vụ việc diễn ra thường xuyên, liên tục nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn nên đã tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

  21:53 | 02/02/2023
 • Hà Trung (Thanh Hóa): Vì sao công trình vi phạm của Công ty TNHH MTV Tân Thành 6 vẫn ngang nhiên tồn tại?

  (Xây dựng) - UBND huyện Hà Trung đã thành lập đoàn tiến hành kiểm tra việc tháo dỡ, các công trình vi phạm của Công ty TNHH MTV Tân Thành 6 (Công ty Tân Thành 6), sau khi Báo điện tử Xây dựng phản ánh. Thực tế cho thấy, đến thời điểm kiểm tra, công ty không những không chấp hành việc tháo dỡ, mà vẫn còn ngang nhiên hoạt động.

  09:36 | 31/01/2023
 • Khánh Hòa “điểm mặt” các dự án khu đô thị chậm tiến độ

  (Xây dựng) - Khánh Hòa hiện có 22 dự án khu đô thị, thế nhưng hơn phân nửa số dự án trên đang bị liệt vào diện đình trệ do chậm tiến độ, chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa xong công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

  19:41 | 30/01/2023
 • Quảng Ninh: Ngôi đình căn cứ cách mạng bị “bỏ quên”

  (Xây dựng) - Ngày Tết, bậc cao niên thường có thú vui khách đến nhà thì “ôn cố tri tân”. Xuân này, cụ Nguyễn Ngọc Đàm - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kể: Ở đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà có một ngôi đình cổ mà các vị lãnh đạo cách mạng tiền bối của Đảng từng làm cơ sở hoạt động bí mật trong lòng địch thời chống Pháp. Khi còn công tác, cụ có nhiều kỷ niệm về ngôi đình và vùng đất này.

  21:23 | 29/01/2023
 • Bài 1: Rác thải, “hiểm họa” trong đô thị lớn của tỉnh

  (Xây dựng) - Ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão, lượng rác trong mỗi hộ gia đình thải ra nhiều, người dân thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) lại nhớ lại ngày cả đô thị kinh hoàng bị chìm trong mùi hôi thối, bốc lên từ những đống rác kếch xù, tồn đọng gần tuần lễ, hồi đầu tháng 8/2021.

  11:17 | 21/01/2023
 • Bình Định: Mặt đường Q.L19 “bưng kín” mặt nhà dân

  (Xây dựng) - Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên của Ban Quản lý dự án 2 thuộc Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư không chỉ gây bức xúc cho người dân thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận do xây mương thoát nước cao che khuất nhà dân, mà còn làm cho 36 hộ dân ở thôn Tả Giang 1, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn bất bình vì cao độ nền đường tuyến QL.19 phủ kín nhà dân ngày giáp Tết.

  18:13 | 19/01/2023
 • Huyện Đắk Đoa (Gia Lai): Trại chăn nuôi lợn hơn 100 tỷ không phép khi nào tháo dỡ?

  (Xây dựng) - Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Group cố ý xây dựng trang trại chăn nuôi lợn rộng hơn 2,4ha trên đất nông nghiệp, không có giấy phép hoạt động. Mặc dù ngành chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ công trình vi phạm nhưng đến nay trang trại vẫn hoạt động bình thường, chính quyền địa phương như “đánh trống bỏ dùi”?

  09:05 | 19/01/2023
 • Huyện Chư Pưh (Gia Lai): Công trình gần 10 tỷ “đắp chiếu”, dự án chưa phát huy hiệu quả sau nhiều lần gia hạn

  (Xây dựng) - Dự án Chợ xã Ia Le (huyện Chư Pưh, Gia Lai) đầu tư gần 10 tỷ đồng, khởi công từ năm 2018-2020. Tuy nhiên đã gần 5 năm triển khai, công trình vẫn còn dang dở, trở nên hoang hóa, nguy cơ gây lãng phí nguồn ngân sách Nhà nước.

  10:26 | 18/01/2023
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load