Thứ sáu 14/06/2024 17:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ

11:35 | 19/12/2023

(Xây dựng) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 106/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ.

Thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ
Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình với tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia trong tổng mức đầu tư dự án không quá 80% (phần vốn Nhà nước tham gia tăng thêm được bố trí từ ngân sách địa phương).

Quốc hội cho phép tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư được vượt quá 50% tổng mức đầu tư đối với 2 dự án theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết này.

Cụ thể, Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình với tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia trong tổng mức đầu tư dự án không quá 80% (phần vốn Nhà nước tham gia tăng thêm được bố trí từ ngân sách địa phương) và Dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư với tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia trong tổng mức đầu tư dự án không quá 70%.

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, chịu trách nhiệm trong việc giao UBND cấp tỉnh được làm cơ quan chủ quản, được sử dụng ngân sách địa phương và vốn hợp pháp khác đầu tư dự án đường quốc lộ, đường cao tốc đối với 7 dự án tại Phụ lục II kèm theo Nghị quyết này.

Đối với 6 dự án chưa đủ thủ tục đầu tư tại Phụ lục II, UBND cấp tỉnh được giao làm cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm hoàn thiện thủ tục đầu tư trong thời gian Nghị quyết này có hiệu lực.

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, chịu trách nhiệm trong việc giao một UBND cấp tỉnh được làm cơ quan chủ quản, được sử dụng ngân sách địa phương này hỗ trợ địa phương khác thực hiện hoạt động đầu tư công của dự án qua các địa phương đối với 14 dự án tại Phụ lục III kèm theo Nghị quyết này.

Đối với 5 dự án chưa đủ thủ tục đầu tư tại Phụ lục III, UBND cấp tỉnh được giao làm cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm hoàn thiện thủ tục đầu tư trong thời gian Nghị quyết này có hiệu lực.

UBND cấp tỉnh được giao làm cơ quan chủ quản thực hiện hoạt động đầu tư công của dự án theo quy định đối với dự án do địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm quản lý, khai thác, bảo trì đối với tuyến đường bộ trong quá trình đầu tư nâng cấp, mở rộng.

Quốc hội quyết nghị cụ thể một số nội dung về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; dự án sử dụng nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022; quản lý công trình sau đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.

Nghị quyết nêu rõ Chính phủ, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, chính sách quy định tại Nghị quyết này, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, khả thi và tiến độ; không để trục lợi chính sách, thất thoát, lãng phí.

Chính phủ chịu trách nhiệm toàn diện về danh mục dự án tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này, bảo đảm đáp ứng nguyên tắc, tiêu chí do Chính phủ đề xuất.

Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này; thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm hiệu quả của chính sách; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2025.

Ngọc Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load