Thứ bảy 24/02/2024 05:36 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thành phố Hồ Chí Minh: Triển khai Đề án định hướng phát triển hạ tầng dịch vụ năm 2023-2024

15:40 | 30/11/2023

(Xây dựng) - UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án định hướng phát triển hạ tầng dịch vụ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023-2024. Kế hoạch nhằm đánh giá tổng quan hiện trạng các ngành dịch vụ và cơ hội phát triển các hệ sinh thái dịch vụ.

Thành phố Hồ Chí Minh: Triển khai Đề án định hướng phát triển hạ tầng dịch vụ năm 2023-2024
Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Đề án định hướng phát triển hạ tầng dịch vụ năm 2023-2024.

Theo đó, UBND Thành phố sẽ áp dụng phương pháp luận hệ sinh thái dịch vụ và cụ thể hóa định hướng phát triển hạ tầng dịch vụ Thành phố Hồ Chí Minh trong Đề án vào Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Để đạt mục đích nêu trên, trong kế hoạch đã đề ra 4 nội dung cần thực hiện.

Cụ thể, thứ nhất, xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về hiện trạng, định hướng cơ hội phát triển các hệ sinh thái dịch vụ Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện trong năm 2023.

Thứ hai, tổ chức buổi báo cáo chuyên đề về nhận định nhu cầu, cơ hội và định hướng phát triển hạ tầng dịch vụ trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Thời gian thực hiện trong năm 2023, trước khi báo cáo giữa kỳ của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Thứ ba, triển khai định hướng, phân bổ phát triển hạ tầng dịch vụ trong nội dung Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Thời gian thực hiện vào năm 2023-2024 (theo tiến độ lập Đồ án).

Thứ tư, lập báo cáo kết quả hoàn thành công tác triển khai Đề án định hướng phát triển hạ tầng dịch vụ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025, hướng đến năm 2040. Thời gian thực hiện vào năm 2024 (sau khi Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố được phê duyệt).

Thiên Nam

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load