Thứ tư 24/04/2024 19:52 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thành phố Hồ Chí Minh: Kiên quyết xử lý tiêu cực trong quản lý đầu tư công

11:14 | 03/03/2024

(Xây dựng) - Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký Quyết định ban hành “Chương trình hành động thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024”.

Thành phố Hồ Chí Minh: Kiên quyết xử lý tiêu cực trong quản lý đầu tư công
Công trường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện Hóc Môn.

Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2024 của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Mục tiêu là tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, triển khai các công trình trọng điểm, các dự án hạ tầng, giao thông đô thị, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân năm 2024 của Thành phố đạt từ 95% trở lên.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phân cấp, ủy quyền, cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện thủ tục đầu tư, quản lý và điều hành đầu tư công của Thành phố.

Trong đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư rà soát, tham mưu, đề xuất linh hoạt trong bố trí, điều chỉnh kế hoạch vốn; kiên quyết, sớm điều chỉnh giảm vốn dự án chậm tiến độ, bổ sung vốn kịp thời cho các dự án triển khai tốt.

Bên cạnh đó, tập trung bố trí vốn cho các dự án lớn, trọng tâm trọng điểm có tác động lan tỏa, tuyệt đối không dàn trải để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng được giao nhiệm vụ tham mưu xử lý cơ quan, đơn vị không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định.

Cụ thể, 2 kỳ liền không có báo cáo hoặc 3 kỳ không báo cáo bị khiển trách; 3 kỳ liền không có báo cáo hoặc 4 kỳ không báo cáo bị cảnh cáo. Trong trường hợp vi phạm quy định về chế độ báo cáo, các dự án đầu tư công chỉ được bố trí vốn kế hoạch và giải ngân sau khi tiến hành xử phạt.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Thành phố hàng tháng tham mưu, đề xuất về phê bình, khiển trách, kỷ luật đối với tập thể và cá nhân là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Thành phố có tỷ lệ giải ngân thấp.

Đồng thời, chủ trì tham mưu đánh giá thi đua các đơn vị theo thang điểm đánh giá, bình xét thi đua năm 2024 trên cơ sở kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; đề xuất hình thức khen thưởng đối với tập thể và lãnh đạo các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức và các chủ đầu tư có thành tích xuất sắc, trừ điểm thi đua đối với các tập thể có tỷ lệ giải ngân không đạt so với kế hoạch được giao.

Chương trình hành động của UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, các Sở, ban, ngành Thành phố cần nâng cao năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Đồng thời, tránh xảy ra tình trạng phải thực hiện trình, thẩm định nhiều lần làm ảnh hưởng tiến độ dự án.

UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức có chế tài và xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực; kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

Về phía chủ đầu tư, UBND Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu phải tuân thủ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân đầu tư công; tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng; giải quyết các vướng mắc; tiếp tục tinh thần đợt thi đua cao điểm 60 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu năm 2024.

Đối với các dự án chuyển tiếp: Nỗ lực giải ngân 100% vốn được giao. Đối với các dự án thuận lợi về mặt bằng, điều kiện thi công, cần đẩy nhanh tiến độ để hấp thụ thêm vốn…

Viết Dũng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load