Thứ năm 18/07/2024 18:43 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thành lập Trung tâm Quản lý nhà Thành phố Hà Nội: Nâng cao hiệu quả quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước

11:15 | 21/06/2024

(Xây dựng) - Với tinh thần quyết tâm cao, việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác theo tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ hiệu quả"; Tháng 4/2024, Sở Xây dựng Hà Nội đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng là thông qua Đề án tổ chức lại Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở và đổi tên thành Trung tâm Quản lý nhà TP Hà Nội.

Thành lập Trung tâm Quản lý nhà Thành phố Hà Nội: Nâng cao hiệu quả quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước
Khu Liên cơ Vân Hồ - Một công trình trụ sở liên cơ quan hành chính của Thành phố chuẩn bị giao cho Trung tâm Quản lý nhà TP Hà Nội tiếp nhận quản lý.

Căn cứ trên Đề án số 04/ĐA-SXD ngày 09/4/2024 của Sở Xây dựng, được Sở Nội vụ thẩm định, xin ý kiến Thành ủy Hà Nội, Ban Tổ chức Thành ủy, ngày 16/4/2024, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2010/QĐ-UBND về việc tổ chức lại và đổi tên Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở thành Trung tâm Quản lý nhà TP Hà Nội trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội và Quyết định số 2011/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý nhà TP Hà Nội trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội.

Việc thành lập Trung tâm Quản lý nhà Thành phố nhằm các mục tiêu: Giúp UBND thành phố, Sở Xây dựng thống nhất quản lý các quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội theo quy định; Giúp Sở Xây dựng xây dựng các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch... trong lĩnh vực quản lý nhà nước về nhà ở và công sở; Từng bước xây dựng, hình thành trung tâm dữ liệu về nhà ở và công sở góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực nhà ở và công sở trên địa bàn thành phố.

Từng bước xử lý, khắc phục dứt điểm các tồn tại hạn chế trong công tác quản lý, vận hành và khai thác các công trình nhà ở và công sở thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Từ đó phát huy các nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Phân định rõ trách nhiệm của Trung tâm Quản lý nhà TP Hà Nội và các cơ quan đơn vị có liên quan trong công tác quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng các quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố.

Ông Phạm Hữu Tiến - Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà TP Hà Nội chia sẻ: Một số điểm mới trong vai trò, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Quản lý nhà TP Hà Nội là chuyển từ đơn vị với chức năng quản lý vận hành, khai thác các công trình nhà ở và công sở do cấp có thẩm quyền giao sang vai trò thay mặt đại diện chủ sở hữu thực hiện quản lý, sử dụng các quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước, trong đó bổ sung thêm các quỹ: nhà ở cũ, chuyên dùng, biệt thự... với chủ trương của Thành ủy, UBND Thành phố là thống nhất một đơn vị làm đầu mối quản lý các quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố.

Để thực hiện các chủ trương và vai trò chức năng nhiệm vụ mới, thời gian tới Trung tâm cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Giúp lãnh đạo Sở Xây dựng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; đổi mới, sáng tạo hơn trong công tác quản lý, sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước để tham mưu kịp thời cho Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố trong công tác quản lý nhà ở và công sở, nhằm khắc phục các tồn tại hạn chế được chỉ ra tại Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của TP Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030 được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 10/3/2023.

Phối hợp các Sở liên quan đề xuất UBND Thành phố phân cấp, ủy quyền một số nội dung trong công tác quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước (như công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán thu - chi, công tác bảo trì các quỹ nhà…).

Xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước giao các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh nhà quản lý, khai thác, đảm bảo tích hợp, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quản lý các quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước của Thành phố. Xây dựng cơ sở dữ liệu, thiết lập hồ sơ quản lý, cơ sở dữ liệu 1.216 biệt thự, số hóa 3D đối với 222 biệt thự nhóm 1 và phần mềm quản lý nhà biệt thự. Tiến tới xây dựng dữ liệu quản lý về việc sử dụng nhà (quỹ nhà trống, quỹ nhà đang sử dụng, sửa chữa bảo trì, thông tin người sử dụng, thời hạn hợp đồng, tình trạng đóng tiền nhà và phí dịch vụ, tiện ích nhắc việc: Số lượng hợp đồng hết hạn chưa gia hạn, thông tin nợ tiền thuê nhà cần nhắn tin trên hệ thống/gửi văn bản...).

Khánh Hòa

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load