Thứ tư 04/10/2023 04:39 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Sẽ xử lý người đứng đầu một số ngành, địa phương, đơn vị chưa làm tốt trách nhiệm được giao

14:07 | 31/05/2023

(Xây dựng) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn vừa ký, ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, giải quyết công việc của các cơ quan Nhà nước trong hoạt động công vụ.

Thanh Hóa: Sẽ xử lý người đứng đầu một số ngành, địa phương, đơn vị chưa làm tốt trách nhiệm được giao
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn sẽ xử lý người đứng đầu một số ngành, địa phương đơn vị chưa làm tốt vai trò, trách nhiệm, quyền hạn được giao.

Chỉ thị nêu rõ: "Nhiều công việc, nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, nhưng các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện chậm tiến độ, chưa chủ động, thiếu quyết liệt, chất lượng tham mưu chưa đảm bảo theo yêu cầu.

Người đứng đầu một số ngành, địa phương đơn vị chưa làm tốt vai trò, trách nhiệm, quyền hạn được giao; vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, đùn đẩy trách nhiệm, có tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất, xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền.

Có trường hợp đẩy việc lên cấp trên hoặc sang các cơ quan khác, thiếu sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các cơ quan, trả lời, hướng dẫn chung chung, không rõ quan điểm, không đúng vấn đề cần được giải quyết; một số cơ quan chủ trì tham mưu, đề xuất chỉ mang tính đối phó, không rõ nội dung, lạm dụng việc lấy ý kiến phối hợp để né tránh trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình...".

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; quyết định các công việc theo thẩm quyền.

"Không trình UBND tỉnh, Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh những công việc thuộc thẩm quyền được giao theo đúng quy định của pháp luật và quy chế làm việc của UBND tỉnh. Chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp và toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, được phân công, ủy quyền, được giao nhiệm vụ.

Tuyệt đối không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, địa phương mình sang cơ quan khác. Khi giải quyết công việc, cơ quan được giao chủ trì phải chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan; không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc; không lạm dụng việc lấy ý kiến các cơ quan để né tránh trách nhiệm, kéo dài thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Đối với các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến tham mưu phải thực hiện nghiêm quy chế làm việc UBND tỉnh, có trách nhiệm trả lời đúng thời hạn, nêu chính kiến rõ ràng đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, quản lý, đảm bảo chất lượng.

Không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm. Nếu quá thời hạn mà không trả lời hoặc chậm trả lời thì được xác định là đồng ý với ý kiến, đề xuất của cơ quan lấy ý kiến và phải chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về các nội dung thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao theo dõi, quản lý”, Chỉ thị nêu rõ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của cơ quan, địa phương, đơn vị mình để kịp thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền và trong thời hạn theo quy định của pháp luật, nhất là những công việc đã và đang chậm trễ, kéo dài.

"Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền, phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan; chủ động điều chuyển, thay thế theo đúng quy định; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực", Chỉ thị nêu.

Để làm tốt nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao: Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương, đơn vị; Sở Nội vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tiến Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load