Thứ bảy 25/05/2024 11:54 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

19:51 | 25/04/2024

(Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững
Những dự án chỉnh trang được hoàn thiện đã tạo bộ mặt đô thị Hà Nội hiện đại, văn minh hơn.

Phát triển đô thị Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - bền vững”

Sau 3 năm thực hiện Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình 03-CTr/TU), Ban chỉ đạo đã tập trung, quyết liệt chỉ đạo bài bản, khoa học từ khâu xây dựng kế hoạch, xây dựng 19 chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Đặc biệt thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tạo sự công khai, minh bạch; tăng cường sự giám sát, tạo đồng thuận trong Nhân dân Thủ đô. Chương trình đã được tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Thông qua công tác tuyên truyền đã tạo bước chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân.

Ban chỉ đạo Chương trình đã sớm ban hành Kế hoạch về tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm công tác chỉ đạo giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch hàng năm làm cơ sở chỉ đạo cụ thể từng chỉ tiêu, nhiệm vụ đối với các đơn vị thực hiện Chương trình; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nửa đầu nhiệm kỳ Ban chỉ đạo Chương trình đã tổ chức 2 đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra tại 8 đơn vị và đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 19/3/2024 để kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU năm 2024 để đôn đốc tiến độ, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.

Ban chỉ đạo Chương trình đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình. Đến nay, đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu; dự kiến hoàn thành đến cuối nhiệm kỳ 15/19 chỉ tiêu; phân loại các chỉ tiêu còn khó khăn, vướng mắc (4/19 chỉ tiêu) để chỉ đạo tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên.

Ban chỉ đạo Chương trình đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tổ chức ký kết cam kết thi đua, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở, phối hợp với các sở, ban, ngành Thành phố và các tổ chức chính trị, xã hội. Do đó các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các chỉ tiêu, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án của Chương trình đã có chuyển biến về nhận thức, đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và bước đầu đạt được những kết quả khả quan. Một số cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật đã được xây dựng làm cơ sở để triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình

Trên cơ sở các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình, nhiều sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU phù hợp với đặc điểm của từng ngành, từng địa phương và có những cách làm hay, sáng tạo, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình như: Các quận, Huyện uỷ đã thường xuyên giao ban Thường trực để đôn đốc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình được giao. Trong quý I/2024, một số đơn vị thực hiện quyết liệt chỉ đạo sau Hội nghị tổng kết năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, tiêu biểu như:

Đối với chỉ tiêu hạ ngầm các đường dây, cáp điện lực, viễn thông, Sở Xây dựng xác định đây là một chỉ tiêu khó khăn, vì vậy, Sở Xây dựng thường xuyên đôn đốc các đơn vị rà soát, báo cáo, đề xuất các giải pháp cụ thể. Ngày 12/3/2024, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Hà Nội và UBND các quận họp rà soát tiến độ triển khai Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 20/4/2023 về hạ ngầm các đường dây, cáp điện lực, viễn thông trên địa bàn 12 quận để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sớm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình.

Dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, Sở Công Thương cũng đã họp cùng UBND các quận, huyện, thị xã kiểm điểm tiến độ triển khai các dự án chợ trên địa bàn thành phố đồng thời đề xuất các giải pháp để nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đối với chỉ tiêu xây dựng 01-02 khu Outlet quy mô lớn, Sở Công Thương cũng đã có đề xuất gửi UBND Thành phố tại Văn bản số 1232/SCT-QLTM ngày 22/3/2024 về việc báo cáo tiến độ phối hợp đề xuất các nội dung liên quan đến việc triển khai Trung tâm mua sắm Outlet.

Đảm bảo Chương trình triển khai sâu rộng, hiệu quả, thực chất

Thời gian tới, các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 19 chỉ tiêu của Chương trình, cụ thể:

Tập trung, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu: Đối với việc xây dựng 01-02 khu Outlet quy mô lớn: sớm xây dựng trình tự, thủ tục cập nhật quỹ đất thực hiện dự án vào các quy hoạch của thành phố đang triển khai; hoàn thành việc rà soát, đánh giá nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất; cơ chế lựa chọn nhà đầu tư.

Tổ chức thực hiện các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu khó như: Hạ ngầm 100% hệ thống cáp điện lực, thông tin tại các khu vực phát triển đô thị, các tuyến đường cải tạo, xây dựng mới.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật và Nông nghiệp thành phố phối hợp với các Sở, ngành tập trung tháo gỡ, đề xuất các giải pháp khắc phục các nội dung tồn tại, khó khăn để triển khai các gói thầu thuộc dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các vướng mắc tại Hội nghị giao ban quý I/2024.

Tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn thực hiện các chỉ tiêu: Cải tạo, chỉnh trang biệt thự và các công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954; Chỉnh trang hè đường phố, cải tạo chung cư cũ…

Để đảm bảo Chương trình số 03-CTr/TU được triển khai sâu rộng, hiệu quả, các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là:

Thực hiện Quy hoạch TP Hà Nội, điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô; rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị và các quy hoạch chuyên ngành; Tăng cường chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị. Tập trung cải tạo, chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực đô thị (công viên, vườn hoa, chiếu sáng, cấp thoát nước đô thị). Chỉnh trang tuyến phố sau khi hạ ngầm đồng bộ với chỉnh trang các công trình kiến trúc theo tuyến. Thực hiện chỉnh trang khu vực đô thị cũ; cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư, tập thể cũ (triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ trên địa bàn thành phố); Tập trung phát triển đồng bộ, hiện đại và mở rộng quy mô hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị và nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị (hạ tầng giao thông, phát triển vận tải hành khách công cộng; hạ tầng kỹ thuật đô thị,...);

Phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, bền vững; phát triển thành phố thông minh, hiện đại; đầu tư mở rộng khu vực đô thị, phát triển các đô thị vệ tinh. Tiếp tục đôn đốc thực hiện các khu đô thị mới theo định hướng đô thị thông minh; hoàn thiện các Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển nhà ở, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, đảm bảo kỷ cương và văn minh đô thị; Khai thác tối đa lợi thế đô thị để phát triển kinh tế đô thị, với những biện pháp như: Tập trung hoàn thành Đề án phát triển kinh tế đô thị; tăng cường quản lý phát triển hiệu quả, đồng bộ thị trường BĐS, khai thác có hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế đô thị; Quản lý, kiểm soát hiệu quả giá đất và nhà ở, bảo đảm phát triển thị trường BĐS ổn định, bền vững; Phát triển và vận hành trung tâm lưu chuyển hàng hóa, trung tâm logistic, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thương mại; Xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc trưng và chủ lực của Thủ đô và đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch; Xây dựng và quảng bá các sản phẩm du lịch các hoạt động kinh tế ban đêm.

Với các giải pháp cụ thể, có trọng tâm đã được thành phố xác định, cùng sự đồng lòng đoàn kết của cả hệ thống chính trị và người dân, sẽ tạo tiền đề quan trọng sớm hoàn thành các chỉ tiêu, góp phần xây dựng Hà Nội văn minh, giàu đẹp, xứng tầm là Thủ đô, trái tim của cả nước.

Khánh Hòa

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load