Thứ bảy 25/05/2024 12:06 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án

14:50 | 25/04/2024

(Xây dựng) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang vừa ký và ban hành Quyết định số 1639/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do UBND xã Hà Tân quản lý để UBND huyện Hà Trung tổ chức, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung.

Thanh Hóa: Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án
Trụ sở UBND huyện Hà Trung.

Theo đó, thu hồi 46.609m đất (gồm: 41.852m là đất núi đá không có rừng cây và 4.757m là đất nông nghiệp khác) do UBND xã Hà Tân quản lý để UBND huyện Hà Trung tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung.

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 631/TLBĐ tỷ lệ 1/2000 do Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 04/10/2023.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật về thông tin, số liệu, đối tượng, nguồn gốc đất, tình hình sử dụng đất và quản lý tài sản công liên quan đến dự án tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh chỉ đạo; Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa trực thuộc và các đơn vị có liên quan chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Hà Trung chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư huyện Hà Trung chấp hành nghiêm túc quy định về quản lý tài sản công thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo hương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt. Sau khi hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng,

UBND huyện Hà Trung gửi Thông báo kết quả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xử lý tài sản công (nếu có) về Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời giao chủ đầu tư dự án và các tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện thủ tục thuê đất theo đúng quy định của pháp luật.

UBND xã Hà Tân phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Hà Trung, Hợp tác xã công nghiệp Đông Đình và các đơn vị có liên quan triển khai, tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo hương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt đồng thời chấp hành thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Hợp tác xã công nghiệp Đông Đình (chủ đầu tư dự án) chuẩn bị đầy đủ kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Hà Trung chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo hương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt. Sau khi hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng nộp hồ sơ giao đất về Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh để Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định đồng thời chấp hành thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; UBND huyện Hà Trung; UBND xã Hà Tân; Hợp tác xã công nghiệp Đông Đình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Tiến Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load