Thứ hai 15/07/2024 18:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

08:57 | 23/10/2023

(Xây dựng) - Nhằm chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên có những chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

Thái Nguyên: Chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa yêu cầu giải quyết dứt điểm những vướng mắc về việc bố trí tái định cư, giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án Cụm công nghiệp Sơn Cẩm.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đối với lĩnh vực quản lý đất đai, việc cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai thời gian qua đã được coi trọng hơn. Chính sách đất đai đã được xây dựng theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả của công tác cải cách thủ tục hành chính. Số lượng, thời gian thực hiện thủ tục hành chính được cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Tuy nhiên, qua phản ánh của phương tiện thông tin đại chúng và người dân, công tác cải cách hành chính trong đó có thủ tục hành chính về đất đai tại một số địa phương còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác thực hiện chưa nghiêm túc, vẫn còn tình trạng cán bộ xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai nhũng nhiễu, tiêu cực gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, gây khó khăn, chậm trễ cho người dân và doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật; làm suy giảm hiệu lực, hiệu quả về chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính về đất đai với mục tiêu cuối cùng là vì nhân dân.

Năm 2022, cơ quan Công an Thái Nguyên cũng đã khởi tố vụ Phạm Thị Huệ, cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thái Nguyên; Lã Thị Hải Yến, cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên, về tội “nhận hối lộ”.

Nhằm chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, ngày 18/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát quy định về thủ tục hành chính về đất đai ở các cấp nhằm cương quyết bãi bỏ (hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền bãi bỏ) các thủ tục hành chính không đúng quy định gây cản trở, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các thủ tục về đất đai theo đúng quy định của pháp luật, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành, cho từng cơ quan, tổ chức thực hiện; quán triệt sâu rộng về đạo đức công vụ tới từng tổ chức và cá nhân thực hiện thủ tục hành chính đất đai.

Kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đảm bảo rõ người, rõ trách nhiệm, rõ việc, rõ thời gian giải quyết, trong đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật, lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, đặc biệt tại bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ, đặc biệt quan tâm việc kiểm tra đột xuất, tập trung vào các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ theo quy định; trường hợp cần thiết thì luận chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, ưu tiên bố trí nguồn lực để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chia sẻ liên thông với các ngành, lĩnh vực trong thực hiện thủ tục hành chính; tái cấu trúc quy trình, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính công khai, minh bạch trên cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và cổng thông tin điện tử của ngành, của địa phương; chỉ đạo, điều hành, giám sát, đánh giá dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên lưu ý: Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả chỉ đạo, kiểm tra, xử lý tại đơn vị, địa phương theo các nội dung trên gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, thời gian trước ngày 28/10/2023.

Thái Nguyên Nhân

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load