Thứ bảy 22/06/2024 04:28 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Nam: Dự án nhà ở khu dân cư Hương Quế Đông của Công ty Cổ phần Việt Trung Nguyên 599 được điều chỉnh tiến độ

15:06 | 23/05/2024

(Xây dựng) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu vừa có Quyết định 1205 chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Hương Quế Đông, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn của Công ty Cổ phần Việt Trung Nguyên 599.

Quảng Nam: Dự án nhà ở khu dân cư Hương Quế Đông của Công ty Cổ phần Việt Trung Nguyên 599 được điều chỉnh tiến độ
Tỉnh Quảng Nam chấp thuận điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Hương Quế Đông của Công ty Cổ phần Việt Trung Nguyên 599.

Theo đó, nội dung về thời gian và tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2405/QĐ-UBND, điều chỉnh lần thứ 1 ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh được điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2021 đến tháng 6/2025.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Việt Trung Nguyên 599 có trách nhiệm căn cứ nội dung tại Công văn số 2233/UBND-KTN ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định số 2405/QĐ-UBND, điều chỉnh lần thứ 01 ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh về điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Hương Quế Đông, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn và nội dung điều chỉnh này để triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác liên quan.

Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Quế Sơn trong công tác quản lý hiện trạng, giải quyết dứt điểm những vướng mắc phát sinh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến đất đai để được giao đất và triển khai thi công hoàn thành dự án đảm bảo thời gian điều chỉnh tiến độ. Trong đó lưu ý, rà soát, đánh giá khả năng bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại; trường hợp không thể giải phóng mặt bằng, lập thủ tục điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (1/500), điều chỉnh các hồ sơ pháp lý khác liên quan để đảm bảo điều kiện giao đất theo quy định, sớm triển khai thi công hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ được UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh.

Lập tiến độ chi tiết dự án (bao gồm tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; tiến độ đầu tư xây dựng dự án và kế hoạch bố trí vốn thực hiện) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Quế Sơn làm cơ sở quản lý tiến độ và theo dõi việc triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Thực hiện đầy đủ thủ tục đầu tư tiếp theo của dự án theo đúng quy định; ký phụ lục cam kết tiến độ trong đó phải cam kết thời gian hoàn công tác GPMB, tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công xây dựng hoàn thành dự án, nghiệm thu đưa vào khai thác đảm bảo đúng thời gian được điều chỉnh; báo cáo Sở Xây dựng phối hợp cơ quan liên quan tổ chức nghiệm thu, bàn giao khi dự án hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ gồm: các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải, trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư được quy định trong pháp luật về xây dựng, nhà ở, đất đai, kinh doanh bất động sản và các quy định khác có liên quan; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh bất động sản tại dự án; hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ về tài chính đối với Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm về tình hình thực hiện dự án và chế độ báo cáo thuế, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho phép; chấp hành các quy định của chính quyền địa phương.

Không được uỷ quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh, góp vốn hoặc tổ chức, cá nhân khác thực hiện hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở, hợp đồng đặt cọc các giao dịch về nhà ở hoặc kinh doanh quyền sử dụng đất trong dự án.

UBND huyện Quế Sơn có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác bồi thường, các Phòng, đơn vị liên quan và UBND xã Quế Phú phối hợp với chủ đầu tư trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có), ổn định đời sống nhân dân trong vùng dự án. Đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan để sớm triển khai thi công đảm bảo theo quy hoạch được duyệt và đảm bảo thời gian tiến độ đã được UBND tỉnh điều chỉnh, phát huy hiệu quả mục tiêu dự án. Trường hợp khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thì hướng dẫn chủ đầu tư điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) và điều chỉnh các hồ sơ pháp lý khác liên quan.

Dự án Khu dân cư Hương Quế Đông có quy mô 1,62ha, được tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4/2020; tiến độ thực hiện dự án là đến hết tháng 9/2023.

Hải Nam

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load