Thứ ba 18/06/2024 22:27 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Ủy quyền cho huyện Nga Sơn quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất 2 mặt bằng quy hoạch

17:31 | 24/05/2024

(Xây dựng) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2074/QĐ-UBND, về việc ủy quyền cho UBND huyện Nga Sơn quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 2 mặt bằng quy hoạch, tổng diện tích là 14,6ha, diện tích đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất là 2,296ha.

Thanh Hóa: Ủy quyền cho huyện Nga Sơn quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất 2 mặt bằng quy hoạch
Tỉnh Thanh Hóa ủy quyền cho UBND huyện Nga Sơn quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 2 mặt bằng quy hoạch.

Cụ thể, UBND huyện Nga Sơn có trách nhiệm tổ chức việc đấu giá theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; quyết định đấu giá quyền sử dụng đất; giám sát thực hiện cuộc đấu giá theo quy định; ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá (nếu có) và thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Nga Sơn chỉ được đưa quỹ đất ra đấu giá, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khi mặt bằng đưa ra đấu giá đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu giá và Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND 19/6/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa, có hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2024.

Đồng thời, UBND huyện Nga Sơn thực hiện nghiêm Luật Đấu giá tài sản, Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh và pháp luật liên quan. Trong quá trình thực hiện, UBND huyện Nga Sơn kịp thời báo cáo UBND tỉnh các nhiệm vụ vượt thẩm quyền (nếu có) để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Kết thúc nhiệm vụ được ủy quyền, UBND huyện Nga Sơn báo cáo kết quả bằng văn bản về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo; đồng thời, gửi về Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, theo dõi.

Giao Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và Công an tỉnh, theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và quy định tại Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh, có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện Nga Sơn triển khai thực hiện; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tiến Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load