Thứ tư 24/04/2024 22:25 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ninh Bình: Thành lập Ban chỉ đạo Đề án xây dựng và phát triển “Thành phố Hoa Lư”

08:31 | 29/02/2024

(Xây dựng) – UBND tỉnh Ninh Bình vừa có Quyết định số 122/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án xây dựng và phát triển “Thành phố Hoa Lư”, trong đó Trưởng ban là Chủ tịch UBND tỉnh.

Ninh Bình: Thành lập Ban chỉ đạo Đề án xây dựng và phát triển “Thành phố Hoa Lư”
Thành phố Hoa Lư trong tương lai sẽ có gần 30% diện tích là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An.

Ngoài Trưởng ban là Chủ tịch UBND tỉnh thì còn có 4 Phó Trưởng ban là các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các thành viên là Giám đốc các Sở, ngành, trong tỉnh và Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình.

Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư theo Nghị quyết số 16/NQ-TU ngày 23/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023 – 2030; chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí, điều kiện để xây dựng phát triển “Thành phố Hoa Lư” với định hướng tính chất là “Đô thị di sản thiên niên kỷ”, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận “Thành phố Hoa Lư” là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm đối với ngành, lĩnh vực, nhiệm vụ, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được ngân sách Nhà nước bảo đảm theo quy định hiện hành.

Trưởng Ban chỉ đạo, các Phó Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh và cơ quan đang công tác trong chỉ đạo, giải quyết công việc của Ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo sử dụng con dấu và bộ máy của cơ quan, đơn vị đang công tác để tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Theo Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 28/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong tổng diện tích 21.000ha đô thị Ninh Bình thì diện tích Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An chiếm khoảng 12.000ha (chiếm 57%), trong đó vùng lõi di sản là 6.00ha với điển hình nhất là Cố đô Hoa Lư với hàng nghìn năm lịch sử là kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền ở Việt Nam.

Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được phê duyệt, trong thời gian sắp tới thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư sẽ được hợp nhất để trở thành thành phố Hoa Lư, nghĩa là gần như toàn bộ phạm vi quy hoạch chung đô thị Ninh Bình sẽ trở thành thành phố Hoa Lư trong tương lai và thành phố mới sẽ có gần 30% diện tích là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Anh Tú

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load