Thứ hai 24/06/2024 10:23 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nhà thầu thi công bỏ giữa chừng, xử lý phần việc còn lại thế nào?

07:50 | 20/03/2024

(Xây dựng) - Phần công việc còn lại nếu áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác (không phải chỉ định thầu) thì hình thành gói thầu mới và phải được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; giá gói thầu được cập nhật lại theo dự toán (nếu cần thiết).

Nhà thầu thi công bỏ giữa chừng, xử lý phần việc còn lại thế nào?
Trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu, người có thẩm quyền phải bảo đảm nhà thầu được chỉ định có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu.

Nhà thầu thi công xây dựng công trình bỏ dở công trình xây dựng và chủ đầu tư đã chấm dứt hợp đồng. Phần khối lượng còn lại của hợp đồng theo Khoản 11 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì được áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu khác trên cơ sở bảo đảm chất lượng, tiến độ của gói thầu.

Tuy nhiên, thời điểm đấu thầu (tháng 5/2021) nhà thầu giảm giá 22% so với dự toán được duyệt. Phần giá trị còn lại của hợp đồng (khoảng 560 triệu đồng) quá thấp so với giá dự toán tại thời điểm hiện nay, do đó việc lựa chọn nhà thầu thực hiện phần việc còn lại gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Thanh Lân (Quảng Ngãi) hỏi, đối với trường hợp này, chủ đầu tư có thể xin cấp thẩm quyền phê duyệt lại giá dự toán của phần khối lượng còn lại của hợp đồng chưa thực hiện tại thời điểm hiện nay để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu được hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Đối với gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 1/1/2024, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại Khoản 11 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chủ đầu tư xem xét, báo cáo người có thẩm quyền quyết định cho phép chấm dứt hợp đồng với nhà thầu đó, phần khối lượng công việc chưa thực hiện được áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu khác trên cơ sở bảo đảm chất lượng, tiến độ của gói thầu.

Giá trị phần khối lượng công việc chưa thực hiện giao cho nhà thầu mới được tính bằng giá trị ghi trong hợp đồng trừ đi giá trị của phần khối lượng công việc đã thực hiện trước đó. Trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu, người có thẩm quyền phải bảo đảm nhà thầu được chỉ định có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu.

Đối với trường hợp hỏi của ông Lân, chủ đầu tư xem xét báo cáo người có thẩm quyền xem xét tách phần công việc chưa thực hiện để chỉ định thầu hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Phần công việc còn lại nếu áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác (không phải chỉ định thầu) thì hình thành gói thầu mới và phải được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; giá gói thầu được cập nhật lại theo dự toán (nếu cần thiết).

Ngọc Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load