Thứ tư 12/05/2021 11:45 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP: Bổ sung loại “hợp đồng quy mô nhỏ” và “hợp đồng theo chi phí cộng phí”

16:46 | 08/04/2021

(Xây dựng) – Nghị định số 50/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 1/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2021, gồm các nội dung quy định chủ yếu về điều chỉnh hợp đồng xây dựng, quản lý hợp đồng EPC và bổ sung 02 loại hợp đồng xây dựng.

nghi dinh so 502021nd cp bo sung loai hop dong quy mo nho va hop dong theo chi phi cong phi
Những điểm mới của Nghị định số 50/2021/NĐ-CP góp phần khắc phục hạn chế, rút ngắn thời gian thực hiện và nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng.

Quy định rõ hợp đồng EPC

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP gồm 03 Điều, các nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được quy định tại Điều 1. Phạm vi sửa đổi, bổ sung gồm các quy định về phạm vi, đối tượng áp dụng; các loại hợp đồng xây dựng; quản lý hợp đồng EPC; tạm ứng, thanh toán; điều chỉnh hợp đồng tại 16 điều (Điều: 1, 3, 4, 7, 15, 18, 22, 23, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 42 và 54) của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Sửa đổi, bổ sung phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, theo đó, đối tượng áp dụng được sửa thành hợp đồng xây dựng thuộc các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, hợp đồng xây dựng giữa doanh nghiệp dự án PPP và nhà thầu xây dựng thực hiện các gói thầu thuộc dự án PPP.

Quy định rõ tính chất, nội dung công việc và điều kiện áp dụng đối với loại hợp đồng EPC (sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 3 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP); quy định chi tiết về các nội dung các bên phải thỏa thuận cụ thể trước khi ký kết hợp đồng EPC, bao gồm phạm vi công việc, yêu cầu thiết kế, phương án công nghệ, giải pháp xây dựng, vật liệu chủ yếu (bổ sung khoản 5 và Điều 4 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP); quy định về nguyên tắc, quy trình mua sắm vật tư, thiết bị công nghệ áp dụng đối với hợp đồng EPC (bổ sung khoản 7 vào Điều 7 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP); sửa đổi nghĩa vụ của bên giao thầu EPC và bên nhận thầu EPC liên quan đến thiết kế và dự toán xây dựng của các công trình, hạng mục công trình (điểm đ khoản 2 Điều 31 và điểm e khoản 2 Điều 32 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP).

Điều chỉnh giá hợp đồng và hợp đồng xây dựng

Sửa đổi, bổ sung Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về quy định các trường hợp được điều chỉnh hợp đồng đối với hợp đồng đơn giá cố định, bao gồm khi Nhà nước thay đổi các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng, khi dự án điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng và các trường hợp bất khả kháng.

Sửa đổi quy định về thẩm quyền chấp thuận chủ trương điều chỉnh giá hợp đồng vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư giao cho Bộ trưởng bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Sửa đổi, bổ sung quy định đối với các khối lượng phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng đã ký, trước khi thực hiện các bên tham gia hợp đồng phải thống nhất đơn giá hoặc nguyên tắc, phương pháp xác định giá tại khoản 3 Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về quy định trường hợp khối lượng công việc thực tế tăng/giảm 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng, các bên thống nhất đơn giá mới khi việc tăng/giảm khối lượng công việc thực tế dẫn đến thay đổi trên 0,25% giá trị hợp đồng và trên 1% đơn giá công việc đó. Khi đó, đơn giá mới áp dụng đối với phần khối lượng thực tế vượt quá 120% khối lượng ghi trong hợp đồng và áp dụng toàn bộ khối lượng thực tế hoàn thành khi khối lượng công việc thực tế giảm 20%, đơn giá mới.

Bổ sung phương pháp bù trừ trực tiếp để điều chỉnh giá hợp đồng (điểm a khoản 3 Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP).

Bổ sung 02 loại hợp đồng xây dựng

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP đã bổ sung thêm loại hợp đồng xây dựng đơn giản, quy mô nhỏ tại khoản 2, 6 và 17 Điều 1 của Nghị định số 50/2021/NĐ-CP và hợp đồng chi phí cộng phí tại khoản 2, 5 và 17 Điều 1 của Nghị định số 50/2021/NĐ-CP.

Theo đó, về việc bổ sung “hợp đồng chi phí cộng phí”, Cục Kinh tế xây dựng cho biết, loại hợp đồng chi phí cộng phí đã được Luật Xây dựng quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 140. Trên thực tiễn, với đặc thù của ngành Xây dựng, có những gói thầu xây dựng tại thời điểm ký kết hợp đồng không thể xác định chi phí để hình thành nên sản phẩm xây dựng. Vì vậy, cần thiết xây dựng hành lang pháp lý để làm cơ sở quản lý và cũng là cơ sở để nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về đấu thầu trong xây dựng khi mà loại hợp đồng này chưa được quy định trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu tại Luật Đấu thầu 2013.

Về việc bổ sung “hợp đồng xây dựng đơn giản, quy mô nhỏ” tại khoản 2, 6 và 17 Điều 1 của Nghị định số 50/2021/NĐ-CP, Cục Kinh tế xây dựng cho biết, trong thực tiễn, gói thầu xây dựng đơn giản, quy mô nhỏ đã được áp dụng nhiều tại Việt Nam. Quy định về lựa chọn nhà thầu để thực hiện các gói thầu quy mô nhỏ đã được quy định tại Luật Đấu thầu 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu 2013 về lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, mặc dù Luật Xây dựng không quy định cụ thể hợp đồng xây dựng đơn giản, quy mô nhỏ nhưng đã có quy định hợp đồng xây dựng khác tại Điều 140 với mục đích bổ sung nội dung hướng dẫn về hợp đồng đơn giản, quy mô nhỏ nhằm đồng bộ pháp luật đấu thầu và hợp đồng xây dựng, đơn giản hóa các thủ tục hợp đồng, nâng cao hiệu quả các dự án. Do đó, Nghị định số 50/2021/NĐ-CP quy định các gói thầu được áp dụng loại hợp đồng xây dựng đơn giản, quy mô nhỏ khi thỏa mãn đồng thời cả 02 tiêu chí: Giá trị không vượt quá hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đồng thời nội dung công việc thuộc phạm vi hợp đồng có tính chất kỹ thuật đơn giản, dễ thực hiện.

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP đã quy định chi tiết một số điều tại Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật về đầu tư xây dựng và khắc phục được những tồn tại, hạn chế nhằm rút ngắn thời gian thực hiện và nâng cao hiệu quả đầu tư dự án.

Thanh Nga

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • quang binh du an oda cham tien do nhieu vi tri dang do

  (Xây dựng) - Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) có tổng chi phí đầu tư 58,1 triệu USD. Hiện, dự án còn khoảng 20 tháng, nhưng công tác giải ngân còn thấp, ở mức dưới 20% tổng nguồn vốn được giao, tiến độ thi công thực tế cũng khá chậm, nhiều vị trí dang dở…

  23:01 | 11/05/2021
 • ha noi cong khai du an cham lam ho so quyet toan

  (Xây dựng) - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 1367/UBND-KT về việc công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2020.

  22:53 | 11/05/2021
 • bat chap dich tphcm thu ngan sach gan 1800 ti dong moi ngay

  Bốn tháng đầu năm nay, TPHCM thu ngân sách hơn 140.000 tỉ đồng, đạt hơn 38,4% dự toán bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19.

  21:41 | 11/05/2021
 • nang cao nang luc giam sat kiem tra nham phong ngua tham nhung trong dnnn

  Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm việc quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp, góp phần nâng cao vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội.

  20:54 | 11/05/2021
 • gang thep thai nguyen mong muon du an tiep tuc duoc trien khai

  (Xây dựng) - Phiên tòa xét xử “đại án” gây thất thoát 830 tỷ đồng đối với Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Dự án 2 - Tisco) đã khép lại. Các cơ quan tố tụng đã tiến hành điều tra, xét xử vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát. Tuy nhiên các cơ quan quản lý cần có một quyết định mở lối để tránh thiệt hại thêm nữa và hồi sinh dự án hàng đầu này.

  12:21 | 11/05/2021
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load