Thứ năm 30/05/2024 06:34 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bắc Giang: Đảm bảo việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng tại các cụm công nghiệp

14:40 | 25/04/2024

(Xây dựng) – Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản yêu cầu tăng cường công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bắc Giang: Đảm bảo việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng tại các cụm công nghiệp
Một góc Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang.

Theo đó, công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua được các Sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện theo quy định, đến nay đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn, vướng mắc, tiến độ triển khai một số nội dung, công việc còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn về thu hút đầu tư.

Để kịp thời khắc phục những hạn chế và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (có hiệu lực thi hành từ 01/5/2024) trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Đối với Sở Xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư cụm công nghiệp, UBND cấp huyện thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng đảm bảo các cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Sở Công Thương cần tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan đầu mối, tổ chức thực hiện và đôn đốc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Rà soát phương án phát triển cụm công nghiệp trong Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo đầy đủ thông tin đối với từng cụm công nghiệp, tính khả thi, đồng bộ, thống nhất và không chồng lấn với các quy hoạch khác trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Tổ chức rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách đã được tỉnh ban hành; kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất cụ thể việc điều chỉnh, bổ sung, thay thế.

Ngoài ra, chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư, quản lý vận hành đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, xử lý dứt điểm các cụm công nghiệp các dự án trong cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, sử dụng đất không hiệu quả, không đúng mục đích, chậm tiến độ…

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật; kiểm tra đánh giá chặt chẽ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thứ cấp thu hút vào các cụm công nghiệp…

Đối với UBND các huyện, thành phố, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn quản lý, đặc biệt là các cụm công nghiệp được giao làm chủ đầu tư; thường xuyên kiểm tra, theo dõi hoạt động của chủ đầu tư cụm công nghiệp, các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), nhất là về lĩnh vực môi trường, đất đai, xây dựng… đảm bảo công tác quản lý, phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn được thực hiện theo đúng quy định.

Ngoài ra, rà soát các quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn tại địa phương xây dựng kế hoạch quản lý, chuyển đổi đối với các cụm công nghiệp rút ra khỏi quy hoạch theo quy định. Bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệpnđược giao làm chủ đầu tư, nhất là công trình xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành trước khi xả thải ra môi trường…

Thân Nam

Theo

Từ khóa:
Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load